Pääkuva 998x232

Liikennekaari rakentuu ammattiliikenteen varaan

Liikennekaari_pieni

Kesällä 2018 voimaantulevasta liikennekaaresta on SKAL:n ja sidosryhmien vaatimuksesta poistettu mahdollisuus harjoittaa tavaraliikennettä ilman liikennelupaa alle 10 000 euron vuotuisella liikevaihdolla. Sen sijaan pakettiautokuljetusten liikennelupavaatimus korvautuu rekisteröintivelvoitteella, ja alle 60 km/h traktorit vapautuvat tavaraliikenneluvasta.SKAL Kuljetusbarometri 3/2016:
Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen

–Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä


baro_3Tj. Iiro Lehtonen ja asiantuntijapalveluiden johtaja Petri Murto esittelivät barometrin.


Kuljetusyritysten talous kehittyi suotuisasti kesäkauden aikana, kertoo SKAL Kuljetusbarometri. Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä ennustavat viisarit asettuivat plussan puolelle. Kysynnän ajurina toimi edelleen eteläisen Suomen infrarakennusbuumi. Kuljetusyritysten liiketoimintaa helpottavien, automatisoitujen prosessien ja seurantajärjestelmien hyödyntämisessä löytyi runsaasti kehitettävää. Helppokäyttöisille sähköisille sovelluksille olisi kysyntää.Kuljetusalalle kilpailukykyä kalustokoon muutoksella

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää tervetulleita muutoksia ajoneuvojen mittoja ja massoja koskevaan asetukseen. Merkittävin muutos on kolmiakselisen kuorma-auton enimmäismassan korottaminen 26 tonnista 28 tonniin tietyin edellytyksin. Myös puoliperävaunuyhdistelmien massoja nostetaan. Muutosesitys parantaa maantielogistiikan energiatehokkuutta ja taloudellisuutta.
Uusimmat

Uutisotsikot

25.10.2016 Suomen yrittäjät: Yrittäjävähennyksessä kyse yritysmuotojen tasavertaisuudesta

Suomen Yrittäjien hallitus kannattaa yrittäjävähennystä, sillä se asettaa erilaiset yhtiömuodot verotuksessa enemmän samalle viivalle. – Se on ennen kaikkea tasavertaisuuskysymys eri yritysmuotojen välillä, Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

Lue lisää

 

25.10.2016 Kaivutyöt haittaavat liikennettä Helsingissä Kasarmikadulla 31.10.2016 alkaen

Poikkeusjärjestelyt liikenteessä vaikuttavat Kasarmikadulla välillä Eteläinen Makasiinikatu – Rikhardinkatu ajalla 31.10.–18.11.2016.

Lue lisää

 

20.10.2016 ELY Erikoiskuljetukset: Vaalimaantien liikennejärjestelyt ja erikoiskuljetusrajoite Lelunojan kohdalla

Liikennejärjestelyt muuttuvat tällä viikolla Lelun alueella Haminassa. Lelunojan kohdalle tulee S48 siltarummun rakentamisen ajaksi poikkeavat liikennejärjestelyitä ja liikenne ohjataan liikennevaloilla kaista kerrallaan. Liikennejärjestelyt ovat voimassa viikoilla 42-48. Kohteessa on myös erikoiskuljetusrajoite.

Lue lisää

 


20.9.2016 Liikennekaari rakentuu ammattiliikenteen varaan

Tänään esitellystä, kesällä 2018 voimaantulevasta liikennekaaresta on SKAL:n ja sidosryhmien vaatimuksesta poistettu mahdollisuus harjoittaa tavaraliikennettä ilman liikennelupaa alle 10 000 euron vuotuisella liikevaihdolla.

Lue lisää

 

20.9.2016 SKAL Kuljetusbarometri 3/2016: Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen; Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Kuljetusyritysten talous kehittyi suotuisasti kesäkauden aikana, kertoo SKAL Kuljetusbarometri. Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä ennustavat viisarit asettuivat plussan puolelle. Kysynnän ajurina toimi edelleen eteläisen Suomen infrarakennusbuumi. Kuljetusyritysten liiketoimintaa helpottavien, automatisoitujen prosessien ja seurantajärjestelmien hyödyntämisessä löytyi runsaasti kehitettävää. Helppokäyttöisille sähköisille sovelluksille olisi kysyntää.

Lue lisää

 

16.9.2016 Kutsu SKAL:n kuljetusbarometrin julkistamiseen

SKAL Kuljetusbarometri 3/2016 julkistetaan Kuljetuskuutiossa, Nuijamiestentie 7, 20.9. klo 13-14.

Lue lisää

 

21.10.2016 SKAL:n lausunto ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SKAL ry on hyvin tyytyväinen valmisteltuun asetusluonnokseen, jolla korotettaisiin kolmiakselisen kuorma-auton suurin sallittu kokonaismassa pysyvästi 28 tonniin sekä nostettaisiin puoliperävaunuyhdistelmien suurinta sallittua kokonaismassaa 52 tonniin. Muutokset parantavat suomalaisten kuljetusyritysten kilpailukykyä sekä toimintaedellytyksiä. SKAL odottaa, että asetusmuutos saatetaan voimaan mahdollisimman nopeasti.

Lue lisää

 

7.10.2016 SKAL:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta

SKAL yhtyy Liikenneturvan lausuntoon koskien hallituksen esitysluonnosta. Lakkautettavaksi esitetty liikenne- ja viestintäministeriön asettama liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta on ollut arvokas yhteistyömuoto. Pidämme tärkeänä, että myös jatkossa tienkäyttäjäryhmille mahdollistetaan osallistuminen onnettomuustutkinnasta käytävään keskusteluun.

Lue lisää

 

5.10.2016 SKAL:n lausunto valtiovarainvaliokunnalle vuoden 2017 talousarvioesitykseen

Lausunnossa pureudutaan erityisesti polttoaineverotukseen, tieverkon rahoituksen pitkäjänteisyyteen sekä liikennekaaren verokertymävaikutuksiin.

Lue lisää

 


Julkaisut


Milloin tarvitset tavaraliikenneluvan

LL-esite kansi web 100pxHeinäkuussa 2014 tulivat voimaan tavaraliikennelain (21.7.2006/693) laajennettua liikennelupavelvoitetta
koskevat osiot. SKAL:n oppaan tarkoituksena on kuvata lain sisältö ja tarkoitus mahdollisimman
käytännönläheisesti kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoille.


Lataa käyttöösi (pdf)Kuljetusasiakkaan ohjeet

kuljasiakkaan ohje kansi 100x141Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui. Myös asiakas on vastuussa siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Jaa esitettä vapaasti.

Lataa käyttöösi (pdf)

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä