Pääkuva 998x232

Kansanedustajat työpaikoilleen kuorma- ja pakettiautolla

web_vanhanen

 

SKAL-kummiyrittäjät toivat kansanedustajia eduskuntaan kuorma- ja pakettiautoilla tiistaina 8.9. Osa kuljetuksista toteutui maakunnissa. SKAL:n pirtillä Kansalaistorilla keskusteltiin muun muassa tieverkon korjausvelan hoidosta, tiemaksuista ja raskaan liikenteen valvonnasta. Kummitoiminta jatkuu nyt toista vaalikautta.

Tutustu kuviin tapahtumasta:SKAL budjettiriihelle: tiestön korjausvelka maksettava

Jättirrekkojen vaikutuksista kiistaaHallitusohjelmaan on kirjattu liikenneverkon korjausvelan vähentäminen 600 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana. Lisäksi ohjelmassa on raskaan liikenteen tienkäyttömaksun käyttöönotto ja sen EU-maksimin mukainen palautus ammattiliikenteelle. Suomen kilpailukyky ja vientiteollisuus hyötyvät, kun hallitus toteuttaa päätökset jämäkästi.

Uusimmat

2.10.2015 Laajentamalla paikallisen sopimisen mahdollisuuksia parannettaisiin kilpailukykyä ja työllisyyttä

Suomen Yrittäjien kyselyn tulokset julkistettiin liittokokouksessa.

Lue lisää

 

5.10.2015 Poliisi valvoo tehostetustu raskasta liikennne 6.-7.10.

Koko maassa tapahtuvaan valvontaan osallistuvat kaikki poliisilaitokset. Valvontajakso on osa Euroopan liikennepoliisiverkoston Truck -valvontateemaa.

Lue lisää

 

2.10.2015 Lyhytaikaiset ajokortit historiaan - opetuksessa säilyy kolme vaihetta

Vuoden 2016 alussa luovutaan kokonaan lyhytaikaisesta ajokortista. Henkilöauton kuljettajaopetuksen perusvaiheen jälkeen saa automaattisesti pitkäaikaisen ajokortin.

Lue lisää

 


21.9.2015 Pasi Moisio edustamaan Suomen pk-yrityksiä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan

Suomen Yrittäjiä sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:ia ja viittä muuta liikennealan järjestöä Brysselissä pysyvästi edustava Pasi Moisio on nimitetty Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi.

Lue lisää

 

18.9.2015 Suomalaisten liikenne- ja yrittäjäjärjestöjen yhteinen EU-edunvalvontatoiminto Brysselissä saa uudet asiantuntijaharjoittelijat

SKAL:n käynnistämä edunvalvontayksikkö Brysselissä palvelee jo seitsemää suomalaisjärjestöä. Harjoittelijoiden tehtäviin kuuluvat muun muassa yleiset EU-edunvalvonnan suunnitteluun ja toteuttamisen liittyvät tehtävät.

Lue lisää

 

16.9.2015 Suomi pysähtymässä perjantaina kilpailukyvyn kustannuksella

Perjantainen mielenilmaus hankaloittaa tavarankuljetusta. Työtaistelutoimen vaikutukset ulottuvat mielenilmaushetkeä laajemmalle, sillä se estää kitkattoman toiminnan ja tuottaa kuljetusketjun eri osapuolille taloudellista vahinkoa.

Lue lisää

 

1.10.2015 Lausuntopyyntö ylikuormamaksun korottamista koskevasta muistiosta

SKA esittää ylikuormamaksun suuruuden tarkistamista siten, että ylikuormamaksut muutettaisiin vastaamaan kuorma-autoliikenteen kustannustason nousua. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2016.

Lue lisää

 

22.9.2015 Lausunto ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammatti-pätevyysvaatimuksiksi

Ehdotukset traktorin kuljettamista koskeviksi ajokortti- ja ammattipätevyyssäännöksiksi nykyistä nopeampien traktoreiden markkinoille tulon johdosta.

Lue lisää

 

24.8.2015 Lausuntopyyntö luonnokseen hallituksen esitykseksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesityksestä

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamista siten, että 6 a §:ssä olevat Suomen omat kabotaasimääritelmät poistettaisiin laista. Esityksen lähtökohtana on EU-ministerivaliokunnan päätös muuttaa Suomen kansallista lainsäädäntöä komission perustellun lausunnon johdosta.

Lue lisää

 


Julkaisut


Milloin tarvitset tavaraliikenneluvan

LL-esite kansi web 100pxHeinäkuussa 2014 tulivat voimaan tavaraliikennelain (21.7.2006/693) laajennettua liikennelupavelvoitetta
koskevat osiot. SKAL:n oppaan tarkoituksena on kuvata lain sisältö ja tarkoitus mahdollisimman
käytännönläheisesti kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoille.


Lataa käyttöösi (pdf)Kuljetusasiakkaan ohjeet

kuljasiakkaan ohje kansi 100x141Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui. Myös asiakas on vastuussa siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Jaa esitettä vapaasti.

Lataa käyttöösi (pdf)

 


Liikenneverkko ja kansantalous

liikenneverkko ja kansantalousSKAL oli tilaamassa Pellervon Taloudelliselta Tutkimus-keskukselta raporttia, jossa vertaillaan Suomen ja Ruotsin liikenneinfra-hankkeita, niiden rahoitusta ja tehokkuutta. Meillä on opittavaa Ruotsilta.

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä