Pääkuva 998x232


Rutiini vei voittoon taloudellisuusajossa

Tomi Roimola kruunattiin ja auto

Volvo Trucksin taloudellisen ajon kilpailun Drivers’ Fuel Challengen Suomi-finaalin voitti SKAL:n jäsenyrittäjä ja hallituksen jäsen Tomi Roimola Miehikkälästä.


Uusimmat

23.9.2014 Kantatie 55 on suljettuna 28.-29.9. Askolan Hänninmäen kohdalla

Rummun korjaustöiden vuoksi tie suljetaan liikenteeltä klo 21.00 sunnuntaina ja avataan käyttöön maanantaina klo 6.00.

Lue lisää

 

22.9.2014 Poliisin palvelut Asiointipisteissä

Asiakas voi jättää hakemuksia ja saada apua sähköisiin palveluihin poliisin lupapalveluiden uusissa asiointipisteissä.

Lue lisää

 

19.9.2014 Kuorma-autot ja päällirakenteet kattavasti esillä Logistiikka - Kuljetus 2015 -messuilla

Helsingissä ensi vuonna järjestettävät Logistiikka - Kuljetus 2015 -messut esittlevät logistiikan lisäksi entistä enemmän kuorma- ja paketti-autoja ja päällirakenteita.

Lue lisää

 


18.9.2014 Uusi lakimies Kuljetusalan Lakiasiaintoimisto Oy:ssä

Varatuomari Jouni Korhonen, 51, on aloittanut Kuljetusalan Lakiasiaintoimisto Oy:n lakimiehenä 8.9. lukien. Jouni Korhonen tuntee läheisesti työoikeuden ja on hankkinut vahvan kokemuksen sopimus-, yritys- ja yksityisjuridiikan tehtävissä asianajajana.

Lue lisää

 

18.9.2014 SKAL:n Brysselin toimiston harjoittelijana aloitti Anne Hyartt

SKAL:n, Autoliikenteen Työnantajaliiton, Linja-autoliiton ja Suomen Yrittäjien yhteisenä Brysselin toimiston korkeakouluharjoittelijana aloittaa Anne Hyartt. Annen harjoittelujakso alkoi 15.9.2014 ja päättyy 12.6.2015.

Lue lisää

 

11.9.2014 Kuljetusyrittäjät haluavat nujertaa harmaan talouden toimialalta

SKAL:n Kuljetusbarometrikyselyssä selvitettiin kuljetuselinkeinon taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä.

Lue lisää

 

16.9.2014 SKAL:n lausunto oikeusministeriölle maksuehtolain muuttamista koskevasta muistiosta

Suomen Yrittäjät ry on tehnyt 15.10.2013 oikeusministeriölle ehdotuksen maksuehtolain muuttamisesta siten, että maksuajan sallituksi enimmäiskestoksi kaupallisissa sopimuksissa säädetään 30 päivää. Oikeusministeriö on laatinut maksuehtolain muuttamista koskevan muistion, jossa esitetään kootusti maksuehtolain muuttamista koskevaa selvitystyötä ja sen tuloksia sekä lisäksi oikeusministeriön alustavia arvioita mahdollisista lainsäädäntöratkaisuista. SKAL kannattaa maksuehtolain muuttamista siten, että maksuajan sallituksi enimmäiskestoksi kaupallisissa sopimuksissa säädetään 30 päivää.

Lue lisää

 

29.8.2014 SKAL:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esitysluonnoksessa ehdotetaan mm. tavaraliikennelakia muutettavaksi niin, että kuolinpesä saisi määrätyin edellytyksin jatkaa liikennettä kuusi kuukautta luvanhaltijan kuoleman jälkeen. Esitysluonnoksessa ehdotetaan myös pientavaran kuljetusmarkkinoita avattavaksi lisäämällä tavarankuljetusoikeutta linja-autoliikenteessä ja taksiliikenteessä. SKAL vastustaa tavarankuljetusoikeuden lisäämistä linja-autoliikenteessä ja taksiliikenteessä ja katsoo, ettei tavarankuljetusmarkkinoiden laajentaminen poistamalla tavaraliikenteen rajoitukset henkilökuljetuksissa ole perusteltua.

Lue lisää

 

21.8.2014 SKAL:n lausunto hallituksen esitykseksi energiaverotuksen muuttamiseksi

SKAL esittää, että liikennepolttoaineiden osalta luovutaan dieselöljyn suunnitellusta veronkorotuksesta. Valtion kannalta tämä on tehtävissä kustannusneutraalisti korottamalla ehdotettua enemmän bensiinin polttoaineveroa. Lisäksi esitämme, että valtiovarainministeriö tekee kevään 2015 hallitusneuvottelujen tueksi selvityksen polttoaineveron palautusjärjestelmän toteuttamisesta.

Lue lisää

 


Julkaisut

Ajo- ja lepoaikasäädösten vaikutukset

Trafin, Liikenneviraston ja muiden kuljetusalan toimijoiden teettämän selvityksen mukaan säädökset tunnetaan ja niitä noudatetaan. SKAL koordinoi tutkimushanketta.


ajo-ja leposelvitys kansi

Kuljetusasiakkaan ohjeet

kuljasiakkaan ohje kansi 100x141
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui. Myös asiakas on vastuussa siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Jaa esitettä vapaasti.

Lataa käyttöösi (pdf)

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä