Pääkuva 998x232


J & T Pajunen Naantalista on vuoden SKAL Kuljetusyritys

Pajuset2016Nuori toimitusjohtaja Mikko Pajunen (vas.) kertoi kiitospuheessaan, että vuonna 1955 perustettu yritys on käynyt läpi vaikeitakin vaiheita. 1990-luvun taantumasta nosti päättäväisyys ja kyky uudistua. Henkilöstö on keskeisessä asemassa, kun Pajuset pohtivat yrityksensä menestystä: "Ilman hyviä kuljettajia emme olisi tässä". Oikealla isä Timo Pajunen.Liikennekaariesitys vetää mattoa toimivan tavaraliikenteen alta

Liikennekaariesitys puuttuu rajusti maanteiden tavaraliikenteen toimintaympäristöön. Esitys sisältää liikenneluvista luopumista, alalle tulon helpottamista eri keinoin ja kansallisen sääntelyn poistamista. SKAL:n mielestä esitys synnyttää Suomeen kahdet kuljetusmarkkinat.EU: tasapuolisia kilpailuedellytyksiä vaalittava jakamistaloudessa

Euroopan komissio on varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen johdolla laatinut jakamistalouteen liittyvän ohjeistuksen EU-jäsenmaille. 2.6. julkaistussa tiedonannossa sähköisen jakamisalustan ylläpitäjälle esitetään velvoitteita ja korostetaan tasapuolisia kilpailuedellytyksiä. Komissio tähdentää, että jakamistalous ei saa toimia työvoiman hyväksikäytön, veronkierron tai yhteiskuntavelvoitteiden välttelyn kanavana. SKAL odottaa, että nämä linjaukset otetaan huomioon myös Liikennekaarta koskevan hallituksen esityksen valmistelussa.Uusimmat

Uutisotsikot

21.7.2016 LVM: Komission tiedonannossa laaja keinovalikoima liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen vuoteen 2030 tähtäävästä ilmasto- ja energiapaketista. Paketti sisältää taakanjakopäätöksen ei-päästökauppasektorille kuuluvista päästövähennyksistä, ehdotuksen maankäytön ja metsätalouden toimista sekä tiedonannot vähäpäästöisestä liikenteestä ja siirtymisestä vähähiiliseen talouteen. Taakanjakopäätöksessä Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteeksi on ehdotettu 39 % vuoden 2005 tasosta.

Lue lisää

 

20.7.2016 Liikenneturva: Muista aina liikenteessä, monta pokémonia ompi eessä

Viime päivinä suomalaisiakin villinnyt Pokémon Go on saanut monet ottamaan yhteyttä Liikenneturvaan ja ilmaisemaan huolestumistaan pelin mahdollisista lieveilmiöistä. Veikeä peli saa ihmiset liikkumaan ja houkutus narrata pokémoneja myös liikenteessä voi olla suuri. Liikenteessä huomio tulisi kuitenkin olla ensisijaisesti liikenteessä.

Lue lisää

 

14.7.2016 Ensimmäiset automaattiautot tieliikenteeseen Suomessa

Trafi myöntää kolmelle suomalaiselle tutkimusorganisaatiolle koenumerokilvet automaattiautojen testaamista varten tieliikenteessä.

Lue lisää

 


20.6.2016 Rekkamielenilmaus Helsinkiin kabotaasiratkaisun kynnyksellä

Tiistaiaamuna 21.6. itseään rekkaprotestiksi kutsuva ryhmä aikoo järjestää mielenilmauksen eduskunnan edustalla. Rekkaprotestin tähtäimessä on hallituksen esitys, jolla poistetaan kansalliset täsmennykset EU:n kabotaasisäännöksiin Suomen laista

Lue lisää

 

15.6.2016 Puunkuormauksen Suomen mestaruus ratkaistaan 2.9.2016 Jämsässä

Puunkuormaajamestaruuskilpailun loppuottelijoita etsittiin karsintakisoissa kevään aikana 20 paikkakunnalla. Karsintoihin osallistui 1 030 ottelijaa. Loppukilpailu kisataan FinnMetko -tapahtuman yhteydessä.

Lue lisää

 

11.6.2016 SKAL:n puheenjohtajana jatkaa Teppo Mikkola

SKAL:n puheenjohtajaksi kaudelle 2017–2018 valittiin nykyinen puheenjohtaja, kuljetusyrittäjä Teppo Mikkola, 61, Mietoisista. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Håkan Stara, 49 Pietarsaaresta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pekka Valtonen, 55, Tammelasta.

Lue lisää

 

22.6.2016 Lausunto jätehuoltomääräyksistä Äänekosken kaupungin tekniselle lautakunnalle

Velvollisuudet ilmoitusten ja anomusten tekemiseksi tulee minimoida turhan työn estämiseksi ja siksi on säädettävä valmiiksi riittävän pitkät tyhjennysvälit. Viranomainen ei voi laatia sellaisia velvoitteita sähköisen asiointiin, jotta yritys ei voi lain mukaisia velvoitteitaan hoitaa vaihtoehtoisella tavalla.

Lue lisää

 

22.6.2016 Lausunto Savo-Pielisen jätelautakunnalle jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta

Savo-Pielisen jätelautakunnan toimintatapaa jätepoliittisen ohjelman laatimiseksi voidaan pitää hyvänä. Ohjelmassa on tuotu hyvin esille jätteen määrän vähentäminen, biojätteen kompostointi, jätteen materiaalihyötykäyttö ja jätehuollon etusijajärjestys. Niiden osalta SKAL toivoo, että jätepoliittista ohjelmaa myös tunnollisesti noudatettaisiin.

Lue lisää

 

20.6.2016 Lausunto vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestämisestä Kymen jätelautakunnalle

Päätöksessä vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestämisestä on otettava huomioon kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen eroavaisuudet kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen verrattuna. SKAL ry:n näkemyksen mukaan yhteiskeräyspisteiden käyttäminen tulee olla hyvin poikkeava menettely myös vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestämisessä.

Lue lisää

 


Julkaisut


Milloin tarvitset tavaraliikenneluvan

LL-esite kansi web 100pxHeinäkuussa 2014 tulivat voimaan tavaraliikennelain (21.7.2006/693) laajennettua liikennelupavelvoitetta
koskevat osiot. SKAL:n oppaan tarkoituksena on kuvata lain sisältö ja tarkoitus mahdollisimman
käytännönläheisesti kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoille.


Lataa käyttöösi (pdf)Kuljetusasiakkaan ohjeet

kuljasiakkaan ohje kansi 100x141Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui. Myös asiakas on vastuussa siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Jaa esitettä vapaasti.

Lataa käyttöösi (pdf)

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä