Pääkuva 998x232

Ilman hyväkuntoista tieverkkoa ympäristötavoitteet jäävät puolitiehen

talvinen_tie

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry pitää EU:n Suomelle asettamia päästövähennystavoitteita kovina. Muistutamme, että porkkana on keppiä tehokkaampi haastavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarvitaan hyväkuntoinen tieverkko ja sujuva liikenne, jotta yritysten ekologisista valinnoista saadaan täysi hyöty.
SKAL on esittänyt liikennekaaren muutostarpeet eduskunnalle

Liikennekaari_pieniSKAL on lähestynyt kaikkia kansanedustajia ja valtioneuvoston jäseniä esityksellään liikennekaaren muutostarpeista tavaraliikenteen osalta.


SKAL:n kanta liikennekaareen:Kuljetusalalle kilpailukykyä kalustokoon muutoksella

mitta massa kuvitus


Liikenne- ja viestintäministeriö esittää tervetulleita muutoksia ajoneuvojen mittoja ja massoja koskevaan asetukseen. Merkittävin muutos on kolmiakselisen kuorma-auton enimmäismassan korottaminen 26 tonnista 28 tonniin tietyin edellytyksin. Myös puoliperävaunuyhdistelmien massoja nostetaan. Muutosesitys parantaa maantielogistiikan energiatehokkuutta ja taloudellisuutta.
Uusimmat

Uutisotsikot

7.12.2016 Ajoneuvolain muutokset lausuntokierrokselle

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja ajoneuvolain ja tieliikennelain uudistuksista.

Lue lisää

 

1.12.2016 Autoalan Tiedotuskeskuksen ensirekisteröintitilastot marraskuulta

Kuorma-autoja rekisteröitiin marraskuussa 287 ja viime vuoden marraskuuhun verrattuna määrä kasvoi 53,5 prosenttia.

Lue lisää

 

1.12.2016 ALT: Autoliikenteen sopimusaloille neuvottelutulos uusiksi työehtosopimuksiksi

AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliiton ALT:n sopimusratkaisu on kolmivuotinen ja sisältää yhden optiovuoden. Ensi vuonna yleispalkankorotuksia ei tehdä, mutta seuraavina vuosina yleispalkankorotuksissa noudatetaan teollisuuden yleistä linjaa. Lisäksi sopimukseen kuuluu joka syksy erikseen tehtävä taulukkopalkkojen liukumakorotus.

Lue lisää

 


25.11.2016 Ilman hyväkuntoista tieverkkoa ympäristötavoitteet jäävät puolitiehen

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry pitää EU:n Suomelle asettamia päästövähennystavoitteita kovina.

Lue lisää

 

20.9.2016 Liikennekaari rakentuu ammattiliikenteen varaan

Tänään esitellystä, kesällä 2018 voimaantulevasta liikennekaaresta on SKAL:n ja sidosryhmien vaatimuksesta poistettu mahdollisuus harjoittaa tavaraliikennettä ilman liikennelupaa alle 10 000 euron vuotuisella liikevaihdolla.

Lue lisää

 

20.9.2016 SKAL Kuljetusbarometri 3/2016: Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen; Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Kuljetusyritysten talous kehittyi suotuisasti kesäkauden aikana, kertoo SKAL Kuljetusbarometri. Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä ennustavat viisarit asettuivat plussan puolelle. Kysynnän ajurina toimi edelleen eteläisen Suomen infrarakennusbuumi. Kuljetusyritysten liiketoimintaa helpottavien, automatisoitujen prosessien ja seurantajärjestelmien hyödyntämisessä löytyi runsaasti kehitettävää. Helppokäyttöisille sähköisille sovelluksille olisi kysyntää.

Lue lisää

 

28.11.2016 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi

SKAL ottaa kantaa muun muassa raskaan liikenteen talvirengasmääräyksiin, valvonnan ja seuraamusten tehokkuuteen ja ajokorttilain uudistamiseen.

Lue lisää

 

14.11.2016 Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle

SKAL ry katsoo, että Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella ei ole esitetty sellaisia jätelain 37 §:n edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

Lue lisää

 

11.11.2016 SKAL:n lausunto ajokortin koodimerkintöjä koskevasta muutosehdotuksesta

SKAL on todennut liikenne- ja viestintäministeriölle, että ehdotus vastaa direktiiviin tehtyä muutosta eikä sillä ole huomautettavaa ehdotuksen suhteen.

Lue lisää

 


Julkaisut


Milloin tarvitset tavaraliikenneluvan

LL-esite kansi web 100pxHeinäkuussa 2014 tulivat voimaan tavaraliikennelain (21.7.2006/693) laajennettua liikennelupavelvoitetta
koskevat osiot. SKAL:n oppaan tarkoituksena on kuvata lain sisältö ja tarkoitus mahdollisimman
käytännönläheisesti kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoille.


Lataa käyttöösi (pdf)Kuljetusasiakkaan ohjeet

kuljasiakkaan ohje kansi 100x141Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui. Myös asiakas on vastuussa siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Jaa esitettä vapaasti.

Lataa käyttöösi (pdf)

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä