Pääkuva 998x232

Liikennekaariesitys vetää mattoa toimivan tavaraliikenteen alta

Liikennekaariesitys puuttuu rajusti maanteiden tavaraliikenteen toimintaympäristöön. Esitys sisältää liikenneluvista luopumista, alalle tulon helpottamista eri keinoin ja kansallisen sääntelyn poistamista. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n mielestä esitys synnyttää Suomeen kahdet kuljetusmarkkinat.
Kansalliset kabotaasisäännöksemme

Euroopan komissio on vaatinut Suomea poistamaan kansallisesta lainsäädännöstään kabotaasikuljetuksia koskevat säännöksensä, kuten tilapäisyyden määritelmän. Eduskunta ratkaisee asian kevään aikana. SKAL kumppaneineen on vedonnut eduskuntaan säännöstemme puolesta.


Uusimmat

Uutisotsikot

27.5.2016 Tarvitaanko yleisötilaisuuksiin lupia ja pitääkö niistä ilmoittaa johonkin?

Jos suunnittelet yleisötilaisuuden järjestämistä, muista hoitaa tarvittavat lupa- ja ilmoitusasiat kuntoon hyvissä ajoin.

Lue lisää

 

24.5.2016 Liikennekaariesitys vetää mattoa toimivan tavaraliikenteen alta

Liikennekaariesitys puuttuu rajusti maanteiden tavaraliikenteen toimintaympäristöön. Esitys sisältää liikenneluvista luopumista, alalle tulon helpottamista eri keinoin ja kansallisen sääntelyn poistamista. SKAL ry:n mielestä esitys synnyttää Suomeen kahdet kuljetusmarkkinat.

Lue lisää

 

23.5.2016 Kun ajat, aja.

Katse kännykässä moninkertaistaa onnettomuusriskin. Liikenneturva kampanjoi keväällä kannustaakseen ihmisiä olemaan läsnä liikenteessä ja jättämään kännyn rauhaan ajon ajaksi.

Lue lisää

 


24.5.2016 Liikennekaariesitys vetää mattoa toimivan tavaraliikenteen alta

Liikennekaariesitys puuttuu rajusti maanteiden tavaraliikenteen toimintaympäristöön. Esitys sisältää liikenneluvista luopumista, alalle tulon helpottamista eri keinoin ja kansallisen sääntelyn poistamista. SKAL ry:n mielestä esitys synnyttää Suomeen kahdet kuljetusmarkkinat.

Lue lisää

 

12.5.2016 Kolmiakselisen kuorma-auton kokonaismassan korotuksella parannetaan kuljetusyritysten toimintaedellytyksiä

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan asetusmuutosta, jolla kolmiakselisten kuorma-autojen enimmäismassa nostettaisiin pysyvästi 28 tonniin rekisteröintivuodesta riippumatta. Tiekuormituksen vuoksi nykyistä suuremman massan edellytykseksi asetetaan auton rakenteeseen liittyviä lisäehtoja.

Lue lisää

 

28.4.2016 Hankintalaki turvaa terveen kilpailun, eikä vaaranna pk-sektorin jätehuoltopalveluja

Uusi hankintalaki on valmisteilla ja tulossa eduskunnan käsittelyyn lähikuukausien aikana. Julkisessa keskustelussa on noussut esiin väärinkäsityksiä hankintalain uudistuksen vaikutuksista jätehuollon tulevaisuuteen pienten ja keskisuurten yritysten kannalta. Kuntapuolen näkemyksissä on annettu jopa ymmärtää, että yritysten palveluiden saanti olisi vaarassa. Näin asia ei ole.

Lue lisää

 

23.5.2016 Lausunto liikennekaaresta

SKAL:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lue lisää

 

19.4.2016 Asiantuntijalausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle kabotaasitilastoista

Kun yhdistetään tiedot tonneista ja tonnikilometreistä, voidaan arvioida Suomessa kabotaasikuljetuksia suorittavan päivittäin keskimäärin noin 50 – 100 ajoneuvoyhdistelmää, joille kertyy kabotasikuljetuksista vuodessa noin 6 miljoonan kilometrin ajosuorite.

Lue lisää

 

15.4.2016 Lausunto Vaasan seudun jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä

SKAL ry esittää, että koko Vaasan seudun jätelautakunnan alueelle sopisi parhaiten sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukseen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä. Suora asiakkaan ja yrittäjän välinen sopimus mahdollistaa parhaiten pitkäaikaiset asiakassuhteet ja luo parhaat edellytykset tehokkaalle jätehuoltojärjestelmälle.

Lue lisää

 

10.6.2016 SKAL Golf
10. - 11.6.2016 Liittokokous
18.6.2016 Wanhojen kuorma-autojen näyttely
11. - 15.7.2016 SuomiAreena
12. - 13.8.2016 Power Truck


Julkaisut


Milloin tarvitset tavaraliikenneluvan

LL-esite kansi web 100pxHeinäkuussa 2014 tulivat voimaan tavaraliikennelain (21.7.2006/693) laajennettua liikennelupavelvoitetta
koskevat osiot. SKAL:n oppaan tarkoituksena on kuvata lain sisältö ja tarkoitus mahdollisimman
käytännönläheisesti kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoille.


Lataa käyttöösi (pdf)Kuljetusasiakkaan ohjeet

kuljasiakkaan ohje kansi 100x141Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui. Myös asiakas on vastuussa siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Jaa esitettä vapaasti.

Lataa käyttöösi (pdf)

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä