Pääkuva 998x232

Liikennekaari rakentuu ammattiliikenteen varaan

Liikennekaari_pieni

Kesällä 2018 voimaantulevasta liikennekaaresta on SKAL:n ja sidosryhmien vaatimuksesta poistettu mahdollisuus harjoittaa tavaraliikennettä ilman liikennelupaa alle 10 000 euron vuotuisella liikevaihdolla. Sen sijaan pakettiautokuljetusten liikennelupavaatimus korvautuu rekisteröintivelvoitteella, ja alle 60 km/h traktorit vapautuvat tavaraliikenneluvasta.



SKAL Kuljetusbarometri 3/2016:
Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä


baro_3
Tj. Iiro Lehtonen ja asiantuntijapalveluiden johtaja Petri Murto esittelivät barometrin.


Kuljetusyritysten talous kehittyi suotuisasti kesäkauden aikana, kertoo SKAL Kuljetusbarometri. Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä ennustavat viisarit asettuivat plussan puolelle. Kysynnän ajurina toimi edelleen eteläisen Suomen infrarakennusbuumi. Kuljetusyritysten liiketoimintaa helpottavien, automatisoitujen prosessien ja seurantajärjestelmien hyödyntämisessä löytyi runsaasti kehitettävää. Helppokäyttöisille sähköisille sovelluksille olisi kysyntää.



Kuljetusalalle kilpailukykyä kalustokoon muutoksella

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää tervetulleita muutoksia ajoneuvojen mittoja ja massoja koskevaan asetukseen. Merkittävin muutos on kolmiakselisen kuorma-auton enimmäismassan korottaminen 26 tonnista 28 tonniin tietyin edellytyksin. Myös puoliperävaunuyhdistelmien massoja nostetaan. Muutosesitys parantaa maantielogistiikan energiatehokkuutta ja taloudellisuutta.




Uusimmat

Uutisotsikot

30.9.2016 Trafi: Nuoret tyytyväisiä kuljettajaopetuksen sisältöön – toivelistalla harjoittelu- ja syventävän vaiheen yhdistäminen

Trafin teettämän kyselytutkimuksen perusteella nuoret ovat tyytyväisiä kuljettajaopetuksen sisältöön. Toisaalta monissa palautteissa nuoret toivoivat harjoittelu- ja syventävän vaiheen yhdistämistä yhdeksi vaiheeksi.

Lue lisää

 

29.9.2016 Ajokorttiote saatavilla Trafin sähköisestä asiointipalvelusta

Yksityishenkilöt voivat nyt tulostaa pdf-muotoisen ajokorttiotteen maksutta Trafin sähköisestä asiointipalvelusta. Palvelussa voi myös tarkastaa henkilökohtaiset ajo-oikeuteen ja ajokorttiin liittyvät tiedot.

Lue lisää

 

29.9.2016 Yhä useampi uusii ajokorttinsa yli 70 vuoden iässä

Trafin teettämän kyselytutkimuksen mukaan suurin osa yli 65-vuotiaista arvioi oman ajokykynsä hyväksi ja yhä useampi uusii ajokorttinsa yli 70 vuoden iässä.

Lue lisää

 


20.9.2016 Liikennekaari rakentuu ammattiliikenteen varaan

Tänään esitellystä, kesällä 2018 voimaantulevasta liikennekaaresta on SKAL:n ja sidosryhmien vaatimuksesta poistettu mahdollisuus harjoittaa tavaraliikennettä ilman liikennelupaa alle 10 000 euron vuotuisella liikevaihdolla.

Lue lisää

 

20.9.2016 SKAL Kuljetusbarometri 3/2016: Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen; Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Kuljetusyritysten talous kehittyi suotuisasti kesäkauden aikana, kertoo SKAL Kuljetusbarometri. Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä ennustavat viisarit asettuivat plussan puolelle. Kysynnän ajurina toimi edelleen eteläisen Suomen infrarakennusbuumi. Kuljetusyritysten liiketoimintaa helpottavien, automatisoitujen prosessien ja seurantajärjestelmien hyödyntämisessä löytyi runsaasti kehitettävää. Helppokäyttöisille sähköisille sovelluksille olisi kysyntää.

Lue lisää

 

16.9.2016 Kutsu SKAL:n kuljetusbarometrin julkistamiseen

SKAL Kuljetusbarometri 3/2016 julkistetaan Kuljetuskuutiossa, Nuijamiestentie 7, 20.9. klo 13-14.

Lue lisää

 

15.9.2016 SKAL:n lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle arviomuistiosta postilain muuttamisesta

Yleispalveluvelvoitteeseen kuuluva keräily- ja jakelutiheys tulee säilyttää ja taata vähintään viitenä arkipäivänä viikossa kaikkialla Suomessa. Sähköisellä jakelulla ei pystytä korvaamaan yleispalveluun kuuluvaa fyysistä jakelua siinä määrin, että nykyistä jakelu- ja keräilytiheyttä voitaisiin kaventaa arviomuistiossa esitetyn mallin mukaisesti.

Lue lisää

 

25.8.2016 Lausunto jätetaksan perusteiden yhtenäistämisestä ja jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta

SKAL esittää, että jätetaksa tulisi yhtenäistää koko Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueella siten, että kiinteistökohtaista perusmaksua ei oteta alueella käyttöön.

Lue lisää

 

11.8.2016 Lausunto hallituksen esitysluonnokseen polttoaineveron korottamiseksi

SKAL esittää, että Suomessa otetaan käyttöön energiaverodirektiivin sallima polttoaineveron palautusjärjestelmä. Järjestelmällä voitaisiin välttää veronkorotuksen haitalliset vaikutukset kansantaloudelle jättämällä kuorma-autoissa kulutettava dieselöljy ehdotetun veronkorotuksen ulkopuolella.

Lue lisää

 


Julkaisut


Milloin tarvitset tavaraliikenneluvan

LL-esite kansi web 100px











Heinäkuussa 2014 tulivat voimaan tavaraliikennelain (21.7.2006/693) laajennettua liikennelupavelvoitetta
koskevat osiot. SKAL:n oppaan tarkoituksena on kuvata lain sisältö ja tarkoitus mahdollisimman
käytännönläheisesti kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoille.


Lataa käyttöösi (pdf)



Kuljetusasiakkaan ohjeet

kuljasiakkaan ohje kansi 100x141











Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui. Myös asiakas on vastuussa siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Jaa esitettä vapaasti.

Lataa käyttöösi (pdf)

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä