Pääkuva 998x232

Berner kuunteli Keski-Suomen kuljetusyrittäjiä

BernerKeskiSuomiLiikenneministeri Anne Berner kävi tapaamassa keskisuomalaisia tiistaina 18.8.. SKAL Keski-Suomen Mikko Voutilainen toivoi ministerin paneutuvan yksityisteiden rakentamista ohjaavan lainsäädännön päivittämiseen.


Liikenneministeri vieraili Keski-Suomen Liiton tilaisuudessa, jossa olivat ministerin ja Voutilaisen lisäksi läsnä myös liikenneneuvos Kaija Taipale ja kuljetusyrittäjä Ville Vähälä.


Ministeri sai ensi käden tuntumaa alemman tieverkon haasteisiin kulkemalla kuljetusyrittäjä Risto Vehviläisen 76-tonnisen puutavarayhdistelmän kyydissä Äänekosken biotuotetehtaalle.
SKAL budjettiriihelle: tiestön korjausvelka maksettava

Jättirrekkojen vaikutuksista kiistaaHallitusohjelmaan on kirjattu liikenneverkon korjausvelan vähentäminen 600 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana. Lisäksi ohjelmassa on raskaan liikenteen tienkäyttömaksun käyttöönotto ja sen EU-maksimin mukainen palautus ammattiliikenteelle. Suomen kilpailukyky ja vientiteollisuus hyötyvät, kun hallitus toteuttaa päätökset jämäkästi.

Uusimmat

1.9.2015 Suomesta otollinen ympäristö automaattiliikenteen kokeiluille

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut suunnitelman liikenteen älykkään automaation edistämiseksi.

Lue lisää

 

31.8.2015 Helsingissä raitiotiekiskoja uusitaan Tehtaankadun ja Laivurinkadun risteyksessä

Työn vuoksi ajoneuvoliikennettä ohjataan kiertoreiteille 31.8.-18.9.2015.

Lue lisää

 

31.8.2015 Kiertotie Turun satamaan ja satamasta

Turun Satama Oy esittää, että raskas ajoneuvokalusto käyttäisi ajoreittinä satamaan ja satamasta Suikkilantien kautta tieverkkoon liittyvää reittiä vesijohtotyön ajan.

Lue lisää

 


21.8.2015 SKAL:n asiantuntija uuteen EU-toimielimeen

Logistiikka- ja TIR-asioiden johtaja Sakari Backlund on nimitetty EU:n Digitalisation Transport Logistics Forumin (DTLF) jäseneksi SKAL:n esityksestä.

Lue lisää

 

12.8.2015 SKAL budjettiriihelle: tiestön korjausvelka maksettava

Hallitusohjelmaan on kirjattu liikenneverkon korjausvelan vähentäminen 600 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana

Lue lisää

 

11.8.2015 SKAL ja kuorma-autoala turvallisen koulutien puolesta

SKAL ry on jälleen mukana Sinä teet suojatie -kampanjassa. Liikenneturvan ja liikenteen sidosryhmien yhteinen kampanja käynnistyi koulunaloituspäivänä 11.8. Lasten liikennekaupungissa Helsingissä. Tapahtuman suojelijaksi lupautunut liikenneministeri Anne Berner korosti puheessaan kaikkien tielläliikkujien vastuuta. Myös SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen maalautti suojatieraidat kasvoihinsa.

Lue lisää

 

24.8.2015 Lausuntopyyntö luonnokseen hallituksen esitykseksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesityksestä

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamista siten, että 6 a §:ssä olevat Suomen omat kabotaasimääritelmät poistettaisiin laista. Esityksen lähtökohtana on EU-ministerivaliokunnan päätös muuttaa Suomen kansallista lainsäädäntöä komission perustellun lausunnon johdosta.

Lue lisää

 

13.8.2015 Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä (Rauma)

SKAL esittää, että Raumalle sopisi parhaiten sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukseen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Lue lisää

 

13.8.2015 Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä.

Lue lisää

 


Julkaisut


Milloin tarvitset tavaraliikenneluvan

LL-esite kansi web 100pxHeinäkuussa 2014 tulivat voimaan tavaraliikennelain (21.7.2006/693) laajennettua liikennelupavelvoitetta
koskevat osiot. SKAL:n oppaan tarkoituksena on kuvata lain sisältö ja tarkoitus mahdollisimman
käytännönläheisesti kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoille.


Lataa käyttöösi (pdf)Kuljetusasiakkaan ohjeet

kuljasiakkaan ohje kansi 100x141Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui. Myös asiakas on vastuussa siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Jaa esitettä vapaasti.

Lataa käyttöösi (pdf)

 


Liikenneverkko ja kansantalous

liikenneverkko ja kansantalousSKAL oli tilaamassa Pellervon Taloudelliselta Tutkimus-keskukselta raporttia, jossa vertaillaan Suomen ja Ruotsin liikenneinfra-hankkeita, niiden rahoitusta ja tehokkuutta. Meillä on opittavaa Ruotsilta.

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä