Tietoameista maantie ylakuva

Säätiöt ja rahastot


Palaa otsikoihin

SKAL 70-vuotisjuhlasäätiö

Rahasto tukee Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

  • jäsenyritysten,
  • yritysten palveluk­sessa olevien henkilöiden ja heidän puolisoidensa,
  • veteraanijäsenten, sekä
  • maanteiden tavaraliikenteen pariin pyr­kivien henkilöiden

taloudellista ja tek­nistä kouluttamista ja opiskelua, alan kehityksen kannattavuuden tutkimista, liikenneturvallisuustyötä ja perinteiden taltiointia.

 

Säätiö myöntää tunnustuspalkintoja, ylläpitää SKAL:n perinneautoa sekä li­sää tavaraliikenteen ja logistiikan tun­nettavuutta ja myönteistä mielikuvaa. Säätiö tukee myös jäsenkunnan har­rastustoimintaa.

 

SKAL 70-vuo­tisjuhlasäätiö rekisteröitiin 31.12.2007 ja sen varsinainen toiminta käynnistyi vuoden 2008 alussa.

 

Palaa otsikoihin

Kuorma-autoliikenteen Volvo-säätiö

Säätiön tukee taloudel­lisesti kuorma-autoliikennettä harjoitta­vien ja alalle pyrkivien henkilöiden ta­loudellista tai teknistä kouluttamista sekä kuorma-autoliikenteen kehittymi­sen ja kannattavuuden tutkimista Suo­messa.


Volvo-säätiön internetsivuille

 

Palaa otsikoihin

Kuorma-autoilijain Reumasäätiö

Kuntoutusapuraha 


Kuorma-autoilijain Reumasäätiö julistaa vuonna 2017 haettavaksi reumasta tai muista tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville ammattimaisen tavaraliikenteen kuljetusyrittäjille enintään 1 000 euron suuruisia kuntoutusapurahoja käytettäviksi suomalaisessa kuntoutuslaitoksessa järjestettävään laitoskuntoutukseen. Kuntoutuksen tulee olla suunnattu erityisesti työ- ja toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen.


Hakumenettely


Lähetä vapaamuotoinen hakemus perusteluineen Kuorma-autoilijain Reumasäätiölle. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto kuntoutuksen tarpeesta sekä selvitys valitusta laitoskuntoutusjaksosta.

 

Liikunta-apuraha


Kuorma-autoilijain Reumasäätiöltä on mahdollista hakea myös liikunta-apurahaa reuman tai muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn liittyviin liikuntatilaisuuksiin.


Hakumenettely


Lähetä vapaamuotoinen hakemus perusteluineen Kuorma-autoilijain Reumasäätiölle. Hakemuksessa tulee olla järjestettävää liikuntatilaisuutta koskeva raportti eli selostus siitä, minkälainen liikunnallinen tapahtuma järjestettiin ja kuinka tapahtuman järjestäminen onnistui käytännössä.

 

Lisätietoa Kuorma-autoilijain Reumasäätiön myöntämistä apurahoista saa säätiön asiamieheltä Leila Pänkäläiseltä (p. 09 4789 9342).

 

Hakemukset tulee lähettää osoitteella:

 

Kuorma-autoilijain Reumasäätiö

Leila Pänkäläinen

Nuijamiestentie 7

00400 HelsinkiPalaa otsikoihin

Kaarlo Aitamäen muistorahasto


 

Järjestön kunniapuheenjohtajan, kun­nallisneuvos Kaarlo Aitamäen nimeä kantava muistorahasto tukee ja edistää ammattimaisen kuorma-autoliikenteen tutkimusta ja perinteen tallentamista.

 

 

Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä