Tietoameista maantie ylakuva

Liikenneturvallisuustyö


liikenneturvallisuus rekkaSKAL osallistuu monin eri tavoin turvallisuuden parantamiseen maantieliikenteessä.

Asiantuntijamme osallistuvat erilaisiin viranomaistyöryhmiin, joissa pyritään parantamaan raskaan liikenteen turvallisuutta teknisin ratkaisuin. Olemme mukana liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunnassa, ja kommentoimme pyydettäessä liikenneonnettomuusraportteja raskaan liikenteen näkökulmasta.

SKAL ei itse pidä tilastoa liikenneonnettomuuksista. Seuraamme säännöllisesti Liikennevakuutuskeskuksen ja vakuutusyhtiökumppaneidemme raportointia sekä liikenne- ja viestintäministeriön, Trafin, Liikenneturvan ja Liikkuvan poliisin liikenneturvallisuuteen liittyvää tiedotusta.

Kommentoimme medialle raskaaseen liikenteeseen liittyviä liikenneturvallisuusuutisia. Viime aikoina yleistyneet kohtausonnettomuudet, joissa raskaan ajoneuvon kuljettaja joutuu täysin yllättäen vastaantulevalle kaistalle ajavan henkilöautoilijan eteen, ovat puhuttaneet sekä kuljetusyrittäjiä että suurta yleisöä.

SKAL:n liikenneturvallisuustyön yksi tärkeä osa-alue on raskaan liikenteen vertaistukitoiminta, jossa erilaisiin onnettomuustilanteisiin joutuneille kuljettajille ja yrittäjille tarjotaan kuunteluapua. Koko SKAL-organisaation voimin vaikeisiin tilanteisiin joutuneita yrittäjiä voidaan auttaa muillakin tavoin, muun muassa tukemalla vakuutusjärjestelyissä.

Lisäksi osallistumme valtakunnallisiin liikenneturvallisuuskampanjoihin yhdessä muiden sidosryhmien kanssa, ja aika ajoin järjestämme jäsenistöllemme omia tempauksia. Tällä hetkellä SKAL on mukana Trafin johtaman Eläköön-kampanjan ammattiliikenteelle kohdistetun kampanjan suunnitteluvaiheessa.

Liikenneturvallisuustyömme tiivistetysti:
 • Sitoutuminen liikenneturvallisuuden edistämiseen
 • Yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen kanssa
 • Säännöllinen tiedottaminen jäsenyrityksille
 • Koulutus- ja tiedotusaineiston sekä oppaiden tuottaminen
 • Jäsenistölle turvallisuuskoulutusta
 • IRU:n liikenneturvallisuuden peruskirjan allekirjoittaminen (2005)

 • Euroopan unionin liikenneturvallisuuden peruskirjan allekirjoittaminen (2006
  )
 • SKAL:n Liikenneturvallisuuspalkinto
 • Raskaan liikenteen vertaistukiSKAL.n liikenneturvallisuustyön yhteyshenkilö

liikenneturvallisuuspalkinto

Sinä teet suojatien -kampanja jatkuu

sina teet suojatien 2014 nettiinLiikenneturvan, Moottoriliikenteen Keskusjärjestön ja poliisin yhteinen Sinä teet suojatien -kampanja jatkuu. Kampanjan tavoite on parantaa liikenneturvallisuutta edistämällä turvallista liikennekäyttäytymistä suojateiden yhteydessä, ja päätavoitteena on, ettei kukaan kuole tai loukkaannu vakavasti suojatieonnettomuudessa. Suojatiekulttuuri voidaan muuttaa yhdessä!


Vertaistuki 219

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä