Tietoameista maantie ylakuva

Logistiikka- ja kuljetusala ovat osa huoltovarmuutta

valkoinen scania kuvituskuvaHuoltovarmuudella tarkoitetaan yhteiskunnan välttämättömimpien perustoimintojen turvaamista kaikissa poikkeustilanteissa. Yhteiskunnan toimintakykyä vaarantavia uhkia ovat tieto- ja viestintäjärjestelmien sekä -verkkojen häiriintyminen, energiansaannin keskeytyminen, väestön terveyden ja toimintakyvyn vakava häiriintyminen sekä luonto- ja ympäristöonnettomuudet.


Kuljetus- ja logistiikkatoimiala on varautunut turvaamaan yhteiskunnan elintärkeät kuljetus- ja logistiikkapalvelut sekä normaalioloissa, vakavissa häiriötilanteissa että poikkeusoloissa.


Kuljetus- ja logistiikkatoimialan huoltovarmuutta koordinoivat Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosasto, huoltovarmuusorganisaation logistiikkasektori sekä sektorin ohjauksessa olevat maa-, vesi- ja ilmakuljetuspoolit, jotka vastaavat varautumisen toimenpiteiden toteuttamisesta toimialoillaan.


Vuodesta 1987 toimineen maakuljetuspoolin toimialat ovat maantie- ja rautatiekuljetuksiin liittyvät kuljetuspalvelut ja logistiikkatoiminnot. Maakuljetuspooli tukee toimialansa huoltovarmuuskriittisten yritysten ja niiden tärkeiden kumppaneiden varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin järjestämällä riskienhallinnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisen koulutustilaisuuksia ja harjoituksia.


SKAL on yksi poolin sopijatahoista yhdessä Linja-autoliitto ry:n, Suomen Taksiliitto ry:n, Yleinen Teollisuusliitto ry:n, VR-Yhtymä Oy:n ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä