Tietoameista maantie ylakuva

Alueyhdistykset

 

SKAL-organisaatio muodostuu keskusjärjestönä toimivasta Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:stä ja sen jäseninä olevista suoriteala- ja alueyhdistyksistä.

 

SKAL:lla on yhdeksän alueyhdistystä, jotka huolehtivat jäsentensä edunvalvonnasta omilla maantieteellisillä alueillaan. Alueyhdistykset kattavat koko maan.

 

Alueyhdistykset järjestävät  koulutusta ja tapahtumia oman alueensa jäsenille sekä hoitavat omien alueidensa jäsenten liikennelupa-asioita. Alueyhdistykset ovat myös aktiivisesti mukana vaikuttamassa omilla alueillaan tapahtuviin viranomaispäätöksiin.


Alueyhdistysten yhteystiedot

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä