28.2.2017 10:26
SKAL

Kommentteja Liikenne- ja viestintäarkkitehtuuri 2030 ja 2050 välikatsauksesta

Suomen liikenne- ja viestintäarkkitehtuurin visiosta vuosille 2030 ja 2050 ollaan tekemässä selvitystä, selvityshenkilöinä toimivat Esko Aho, Inka Mero ja Lauri Lyly. Selvityksen välikatsaus esiteltiin kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa 15.2.2017. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää kommentteinaan seuraavaa.

Selvitystyössä on tarkasteltu liikennettä useasta eri näkökulmasta, mutta keskittyen liikaa henkilökuljetuksiin. Tavarakuljetusten ja logistiikan osuus välikatsauksessa on jäänyt liian ohueksi. Vaikka väestö-Suomen ja resurssi-Suomen eroavaisuudet on mainittu, ei resurssien ja raaka-aineiden sekä valmiiden tuotteiden toimittamista tuotannon ja kulutuksen tarpeisiin ja vientiin ole huomioitu. Uudet ilmassa liikkuvat dronet eivät yksin ratkaise paketti- ja jakelukuljetusten tarpeita, raaka-ainekuljetuksista puhumattakaan.

Teknologian osalta näkemyksenä olisi, että liikenteen ja viestinnän perusteknologiat syntyvät ja kehitetään jossain muualla kuin Suomessa ja Suomen mahdollisuudet olisivat uusien ratkaisujen nopeassa käyttöönotossa ja tehokkaassa soveltamisessa. Tässä olisi syytä olla rohkea ja luottaa myös Suomen innovatiivisuuteen ideoida ja kehittää myös teknologiaa käyttöönoton ja soveltamisen lisäksi. Suomella voisi olla roolia uusien liikenneteknologioiden testausympäristönä talviolosuhteissa. 

Hieman kriittisemmin voisi suhtautua välikatsauksessa esitettyyn näkemykseen viestintäsektorin ja liikenteen kehityksen samankaltaisuudesta. Tästä voi olla löydettävissä joitakin yhtymäkohtia, mutta lähtökohtaisesti fyysinen liikenne, liikennevälineet ja toimintaympäristö eivät ole rinnastettavissa viestintäteknologiaan ja sen kehityspolkuun. Fyysisen liikenteen merkittävät rajakustannukset tulevat jatkossakin erottamaan viestinnän liikenteestä.

Maanteiden tavaraliikenteessä on jo tänä päivänä palvelukerros, jonka tuottaa yksityiset yritykset. Tämän palvelukerroksen tarpeet tulee huomioida selvityksessä.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen        
toimitusjohtaja

Ari Herrala
johtava asiantuntija

I samarbete för våra medlemmar: