19.1.2017 13:34
SKAL

Livessä aineksia kilpailukyvyn parantamiseen

Live-selvityksessä ehdotettu polttoaineveron alentaminen parantaa Suomen kilpailukykyä.  Raskaan liikenteen tienkäyttömaksut määritellään aikaperusteisesti ja maksut perii Live ilman välikäsiä. Tierahoituksen lähteet lisääntyvät, kun myös ulkomainen liikenne maksaa tienkäyttömaksua.

Liikenneministeriön selvityksessä polttoaineveroa alennettaisiin 200 miljoonalla eurolla. Toimenpide laskisi raskaan liikenteen kustannuksia 50–60 miljoonalla eurolla vuosittain. Kun raskaan liikenteen tienkäyttömaksut asetetaan aika- eikä kilometriperusteisiksi, ehdotetussa Live-mallissa on aineksia Suomen kilpailukyvyn kasvattajaksi.

Vuotuinen kuorma-autokohtainen tienkäyttömaksu on esityksessä 19–650 euroa. Kuorma-autojen käyttövoimaveroa ehdotetaan alennettavaksi vastaavalla summalla. Mallissa myös ulkomainen liikenne saadaan osallistumaan tieverkon ylläpitoon. Muutos on odotettu ja merkittävä.

Tiestön korjausvelka on Live-Suomessakin maksettava. SKAL odottaa, että myös uudessa mallissa tiestön hoitoon osoitetaan riittävästi rahaa, eikä tieverkolta kerättyjä maksuja kohdisteta muiden liikennemuotojen hyväksi. Tienpitoon on myös uudessa mallissa löydyttävä asiantunteva vastuunkantaja, joka huomioi elinkeinoelämän ja liikkumisen tarpeet valtakunnan laajuisesti.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. SKAL:n jäsenkuntaan kuuluu noin 5 300 kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä. www.skal.fi

Lisätietoja:
Teppo Mikkola, puheenjohtaja, SKAL, puhelin 0400 598 758
 Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL, puhelin 040 5028 181
 Petri Murto, johtaja, asiantuntijapalvelut, SKAL, puhelin 040 762 2140
 Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 506 0131

I samarbete för våra medlemmar: