SKAL Stipendi

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry myöntää SKAL-stipendejä tunnustuksena kuljetusyrityksen johtamiseen liittyvien tietojen ja taitojen hankkimisesta täydennys- ja jatko-opinnoilla.

Stipendejä voivat hakea SKAL:n jäsenyrittäjät ja jäsenyrityksissä toimivat omistajat sekä heidän perheenjäsenensä.

Stipendiä ei myönnetä kuljetusyrityksen työntekijälle, ellei hän ole myös perheenjäsen.

Stipendi on tunnustuspalkinto eikä opintolainatyyppinen tuki, jolla jatko-opintoja rahoitetaan. Se myönnetään jälkikäteen, kun asianomainen on jo itse maksanut opintonsa ja opiskelusta aiheutuneet muut kustannukset. Stipendin suuruus on lähinnä muodollinen eikä suorassa suhteessa koulutuskustannuksiin.

Stipendi myönnetään peruskoulutuksen jälkeen vapaaehtoisesti käydyistä ja hyväksytysti suoritetuista logistiikan tai johtamistaidon täydennys- tai jatko-opinnoista taikka yrittäjäkursseista, jotka ovat pitkäkestoisia (vähintään noin 6 kuukautta) ja joiden laatua julkisesti valvotaan. Tavoitteena on kannustaa jäsenyrittäjiä hankkimaan liikkeenjohdollista lisäkoulutusta.

Stipendi on henkilökohtainen tunnustuspalkinto suoritetuista opinnoista. Stipendiä ei myönnetä kuljetusyritykselle.

Hakemukset tulee lähettää stipenditoimikunnan sihteerille:

 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

I samarbete för våra medlemmar: