LIIKENNELUPA

Toimintamme muodot sekä SKAL:n jäsenen oikeudet ja velvollisuudet määritellään säännöissä.

Yhdistyksen nimi on Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, ruotsiksi Finlands Transport och Logistik SKAL rf. Yhdistys voi käyttää epävirallisesti englanninkielistä nimeä Finnish Transport and Logistics SKAL, saksankielistä nimeä Finnlands Transport und Logistik SKAL e.v. ja venäjänkielistä nimeä Transport i Logistika Finlandii SKAL. 

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 19.6.2018.

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

  • oikeus osallistua päätäntävallan käyttämiseen

Tämä on jäsenten tärkeimpiä oikeuksia. Oikeus tulee toteuttaa muun muassa varaamalla kaikille jäsenille tasavertainen mahdollisuus osallistua yhdistyksen kokouksiin. Jäsenillä on oikeus olla kokouksissa läsnä, käyttää niissä puhe- ja äänioikeuttaan sekä asettua ehdolle vaaleissa.

  • oikeus saada tietoa yhdistyksestä ja sen asioista

Tämä oikeus toteutuu jäsenen oikeutena tutustua pyynnöstä yhdistyksen asiakirjoihin, kuten jäsenluettelotietoihin. Myös yhdistyksen kokouspöytäkirjojen tulee olla jäsenten nähtävissä. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan näkemiseen jäsenellä ei ole oikeutta.

  • oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan ja oikeus saada jäsenpalveluja.
  • oikeus vaatia yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen koollekutsumista, mikäli hallitus ei jostakin syystä ole kutsunut kokousta koolle.

Jäsenellä on myös oikeus vaatia hallitusta kutsumaan koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous. SKAL:n paikallisyhdistysten yhdenmukaistetuissa mallisäännöissä on määrätty, että vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä pitää pyytää ylimääräisen kokouksen koollekutsumista hallitukselta kirjallisesti määrittelemänsä asian päättämistä varten. Tällaisesta pyynnöstä hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle neljän viikon kuluessa.

Jäsenen velvollisuuksia:

  • Lojaalisuusvelvoite eli velvollisuus pidättyä yhdistyksen vastaisista toimista
  • Jäsenmaksuvelvollisuus yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
  • Toimimisvelvollisuus yhdistyksessä
  • Velvollisuus noudattaa yhdistyksen tekemiä päätöksiä.
  • Eroilmoitus jäsenyydestä on tehtävä kirjallisesti.
  • Luottamustehtävien vastaanottaminen, kuten puheenjohtajaksi ryhtyminen, ei kuitenkaan ole jäsenille pakollista, vaan he saavat kieltäytyä luottamustoimista syytä kertomatta.

 

Liity jäseneksi >

 

I samarbete för våra medlemmar: