8.12.2017 13:12
SKAL

SKAL:n asiantuntijalausunto sähköisten rahtiasiakirjojen käytöstä tavaraliikenteessä

Asia: Kirjallinen asiantuntijalausunto Valtioneuvoston selvitykseen E 91/2017 vp: Komission julkinen kuuleminen sähköisten rahtiasiakirjojen käytöstä tavaraliikenteessä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (myöh. SKAL) kiittää mahdollisuudesta lausua sähköisten rahtiasiakirjojen käytöstä tavaraliikenteessä:

1. Sähköisten rahtikirjojen hyödyt kiistattomat

Sähköisten rahtikirjojen hyödyntäminen on logistiikassa tärkeä kehitysaskel ja keskeinen osa liikenteen digitalisoitumista. Sähköisten rahtikirjojen hyödyt liittyvät erityisesti turvallisuuteen, tehokkuuteen ja luotettavuuteen. Sähköiset järjestelmät ja sovellukset lisäävät kuljetusyritysten toimintavarmuutta ja vähentävät mahdollisten (inhimillisten) virheiden määrää. Koko kuljetusketju voi myös saavuttaa sähköisten järjestelmien kautta kustannussäästöjä. Kuljetusten reaaliaikainen seuraaminen on mahdollista sähköisten järjestelmien kautta ja järjestelmät ovat myös helpommin jäljitettävissä. Toiminnan jäljitettävyys on erityisen merkityksellistä valvonnan ja harmaan talouden torjunnan näkökulmasta.

2. Kansainvälinen eCMR-lisäpöytäkirja ratifioitava pikaisesti

Suomi on allekirjoittanut 27.5.2008 sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan, joka liittyy yleissopimukseen kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR-yleissopimus). Suomi ei kuitenkaan ole vielä ratifioinut ko. lisäpöytäkirjaa. Lisäpöytäkirjan kiireellinen ratifioiminen on erityisen tärkeää ja tarpeellista digitalisoituvassa maailmassa sekä keskeinen edellytys sille, että kuljetusketjujen digitalisaatiokehitys on kansanvälisellä tasolla mahdollista. Ratifioiminen vahvistaa ja edistää sähköisten rahtikirjojen käyttöä myös kansallisella tasolla.

3. Uudet palvelut otetaan käyttöön niistä saatavin hyötyjen vuoksi

Näkemyksemme mukaan lisäpöytäkirjan ratifioiminen mahdollistaa uudet palvelut ja kannustaa niiden kehittämiseen, tarjontaan ja käyttöön. SKAL katsoo, että kansallisesti sähköisten rahtikirjojen käyttämisen tulee lähtökohtaisesti olla vapaaehtoista. Sähköisten rahtikirjojen vapaaehtoista käyttöönottoa tulee edistää tarjoamalla kattavasti sähköisen asioinnin rajapintoja. Helposti käyttöön otettavien ratkaisujen ja työkalujen lisäksi tarvitaan aktiivista tiedottamista. Lopusta pitää huolen hyvät käyttäjäkokemukset ja saavutetut hyödyt.

4. MobiCarnet -hanke edistää toimialan digitalisoitumista 

SKAL ry:n täysin omistama SKAL Kustannus Oy on osallistunut kaksivuotiseen EU-hankkeeseen (www.mobicarnet.eu), joka on toteutettu yhdessä virolaisen kuljetusalan järjestön ERAA:n kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää sovellukset, joilla mahdollistetaan paperiton tavarankuljetus. Edellytyksenä on kaiken rahtitiedon ja kuljetusdokumenttien digitalisointi. Hankkeen menestyksekäs toteutus mahdollistaa sähköisen rahtikirja käytön koko kuljetusketjussa.

Parhaillaan sähköisten rahtikirjojen käyttöönottamista edistävät omilla ratkaisuillaan IRU (International Road Transport Union) sekä Hollannin ja Tanskan järjestöt. Jotta myös suomalaiset kuljetusyritykset sekä Suomessa uusia sähköisiä palveluita kehittävät tahot pääsevät mukaan kansainvälisellä tasolla alkaneeseen sähköisten rahtikirjojen käyttöönottamiseen, em. lisäpöytäkirjan ratifioimisprosessi on saatettava kiireellisesti loppuun. On ensiarvoisen tärkeää, että Suomi on mukana liikenteen digitalisoitumiseen liittyvässä kehityksessä.

 

Kunnioittaen,

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                                       Kaisa Huupponen

Toimitusjohtaja                                    Lakimies                                                                                                                                                                                                     

I samarbete för våra medlemmar: