Rekisteriseloste, työvoimapankki

KULJETUSALAN TYÖVOIMAPANKIN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin nimi

Kuljetusalan työvoimapankin rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Y-tunnus 0202176-1
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Puhelin: 09 478 999
Sähköposti: skal@skal.fi

3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Petri Murto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
petri.murto@skal.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuorma-auton kuljettajat ja kuljettajiksi haluavat voivat täyttää tietonsa internetissä Suo-men Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n www-sivuilla sijaitsevaan työvoimapankkiin. Tästä työ-voimapankista Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyrittäjät voivat jäsentunnuksil-laan päästä selaamaan työnhakijoiden ilmoituksia sekä jättää ilmoituksen avoimesta työ-paikasta. Työvoimapankin tarkoituksena on yhdistää kuljetusalan työnhakijat ja SKAL:n jä-seninä olevat työnantajayritykset. Työvoimapankin kehittämisessä on ollut mukana myös Suomen puolustusvoimat, joka kouluttaa merkittävän määrän uusista kuljettajista varus-miespalveluksessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään työnhakijan osalta seuraavia tietoja:

Nimi
Osoite
Postinumero- ja toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite (mikäli ilmoitettu)
Ikä (mikäli ilmoitettu)
Varusmiespalveluksen suorittaminen (mikäli ilmoitettu)
Kuljetusalan työkokemus
Haettavat kuljetustehtävät
Ajokorttiluokka
Haettavan työsuhteen muoto
Hakemuksen voimassaoloaika

Rekisteriin kerätään työpaikkailmoituksen jättäneen työnantajan osalta seuraavia tietoja:

Yritys
Osoite
Postinumero- ja toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Yrityksen suoriteala (mikäli ilmoitettu)
Ajoneuvon asemapaikkakunta
Vaadittavat pätevyydet ja luvat (mikäli ilmoitettu)
Haettavan työsuhteen tiedot
Ilmoituksen voimassaoloaika

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan siten, että henkilöt itse vapaaehtoisuuteen perustuen täyttävät tietonsa, mikäli haluavat, että SKAL:n jäsenyrittäjät voivat ottaa heihin yhteyttä tarjotakseen työtä. Työnantajien osalta tiedot saadaan siten, että työnantajat täyttävät työpaikkailmoitukseen tarvittavat tiedot.  Lomakkeessa on maininta, että tallentamalla ko. tiedot rekisteriin, henki-lö hyväksyy tietojen tallentamisen ja käytön rekisteriselosteessa kuvattuun tarkoitukseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. SKAL:n jäsenyrittäjät pääsevät Internet-liittymän kautta jäsentunnuksillaan tekemään hakuja ilmoituksista muodostuvaan tietokantaan voi-dakseen olla yhteydessä ko. työnhakijoihin. Työnantajien työpaikkailmoituksia pääsevät työnhakijat lukemaan SKAL:n verkkosivujen julkiselta puolelta. Tietoja ei käytetä markki-nointiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan käyttää sisäisesti tilastoin-tiin ilman mahdollisuutta yksilöintiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot on suojattu palomuurilla ja ne sijaitsevat palveluntarjoajan palvelimella. Tietoihin pääsee käsiksi vain admin. oikeuksilla olevat henkilöt. Henkilöiden jättämiä ilmoituksia voi-vat selata vain SKAL:n jäsenyrittäjät kirjautumalla omilla jäsentunnuksillaan SKAL:n www.sivujen jäsenosioon.

Manuaaliset tiedot

Ei manuaalista aineistoa

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteella:

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Nuijamiestentie 7/Rekisteriselosteet
00400 Helsinki

Tai sähköisesti osoitteeseen:
mika.anttila@skal.fi

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki

11. Tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Kor-jausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Rekisteröity voi myös tarvittaessa itse päivittää tieton-sa sähköisessä palvelussa.

I samarbete för våra medlemmar: