Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus on meille tärkeä arvo. Edistämme sitä jokapäiväisessä toiminnassa, työryhmissä ja kampanjoissa.
Jäsenyrittäjien tekemä liikenneturvallisuusvalistus on näkyvin osa toimintaamme. Kuljetusliike Markus Hänninen Oy (oik.) on ollut mukana Lohjan liikenneturvallisuustempauksissa.

Asiantuntijamme osallistuvat viranomaistyöryhmiin, joissa pyritään parantamaan raskaan liikenteen turvallisuutta teknisin ratkaisuin. Olemme mukana Liikenneturvan toiminnassa, ja annamme pyynnöstä lausuntoja liikenneonnettomuusraportteihin raskaan liikenteen näkökulmasta. Meitä kiinnostavat kampanjat, joiden tähtäimessä on asenneilmapiirin muokkaaminen liikenneturvallisuuden kannalta.

SKAL ei ole tilasto-organisaatio, joten emme pidä tilastoa liikenneonnettomuuksista. Seuraamme säännöllisesti Liikennevakuutuskeskuksen ja vakuutusyhtiökumppaneidemme raportointia sekä liikenne- ja viestintäministeriön, Trafin, Liikenneturvan ja poliisin liikenneturvallisuuteen liittyvää tiedotusta sekä raportteja. Kommentoimme medialle raskaaseen liikenteeseen liittyviä liikenneturvallisuusuutisia.

SKAL:n liikenneturvallisuustyön tärkeä osa-alue on raskaan liikenteen vertaistuki, jossa maantieliikenteen vapaaehtoiset ammattilaiset tarjoavat kuunteluapua onnettomuuksiin ja muihin kriiseihin joutuneille kuljettajille ja yrittäjille. Koko SKAL-organisaation voimin vaikeisiin tilanteisiin joutuneita yrittäjiä voidaan auttaa muillakin tavoin, muun muassa tukemalla vakuutusjärjestelyissä.

Lisäksi osallistumme valtakunnallisiin liikenneturvallisuuskampanjoihin yhdessä muiden sidosryhmien kanssa, ja aika ajoin järjestämme jäsenistöllemme omia tempauksia.

Monet jäsenyrittäjämme järjestävät vapaaehtoistyönä erilaisia liikenneturvallisuustempauksia, kuten kouluvierailuja ja lapsille suunnattuja tapahtumia. SKAL:n viestintä sekä alue- ja paikallisyhdistyksemme neuvovat ja avustavat tarvittaessa järjestelyissä. Aloite tällaiseen vapaaehtoistyöhön tulee tavallisimmin jäseniltä itseltään.

Liikenneturvallisuustyömme tiivistetysti:

  • Sitoutuminen liikenneturvallisuuden edistämiseen
    • SKAL on allekirjoittanut IRU:n liikenneturvallisuuden peruskirjan (2005) ja Euroopan unionin liikenneturvallisuuden peruskirjan (2006)
  • Yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen kanssa
  • Viestintä ja lausuntojen antaminen liikenneturvallisuusasioista
  • Liikenneturvallisuuteen liittyvät koulutukset
  • Ohjeistusten ja koulutusmateriaalien tuottaminen
  • Raskaan liikenteen vertaistukitoiminnan koordinoiminen

Tiedustelut liikenneturvallisuusasioissa

Heini Polamo, SKAL ry
Heini Polamo
Kommunikationschef, chefredaktör
Intern och extern kommunikation, Kuljetusyrittäjä magasin, trafiksäkerhet
+358 9 4789 9320
+358 40 506 0131

I samarbete för våra medlemmar: