Toimintamme

Perustehtävämme ovat maanteiden tavaraliikenteen yritysten edunvalvonta ja jäsenpalvelu.

Jäsenpalvelulla parannamme jäsentemme liiketoimintaa ja valmiuksia varautua tulevaisuuteen. Edunvalvonnalla vaikutamme kuljetusalan ja yrittämisen hyväksi sekä Suomessa että EU:ssa.

Hallituksemme koostuu kuljetusyrittäjistä, jotka ohjaavat edunvalvonnan suuntaa omaan käytännön kokemukseensa nojautuen. Toimitusjohtajan johtama johtoryhmä koostuu oman alansa asiantuntijoista, jotka johtavat omia tiimejään. Vuosittain kesäkuussa kokoontuva liittokokous ohjaa järjestön resurssien käyttöä ja tekee merkittävimmät linjaukset.

Asiantuntemuksemme kattaa muun muassa alan lupavaatimukset ja -menettelyn, toimialaa ja yritystoimintaa säätelevän kotimaisen lainsäädännön ja EU-säädökset, yrityksen perustamiseen liittyvät asiat sekä yrittäjien ja kuljettajien koulutuksen, ajoneuvojen mitat ja massat, kääntyvyysvaatimukset ja muut tekniset normit, ympäristövaatimukset, tienhoitoon liittyvät asiat, kustannuslaskennan ja raskaan liikenteen liikenneturvallisuusasiat.

I samarbete för våra medlemmar: