31.10.2017 12:37
SKAL

SKAL:n lausunto kuljetusalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta.

Opetushallitus
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki

Lausuntopyyntö OPH-2273-2017  16.10.2017
Lausunto Kuljetusalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta luonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Tutkinnon muodostuminen

SKAL katsoo, että luonnoksessa on huomioitu työelämälähtöisyys. Osaamisalat ovat asianmukaisia. Erilaisiin kuljettajatehtäviin johtavien eri suoritealojen kuljetusten osaamisalojen lisäksi tutkinnossa on myös kuljetusalan työnjohdon osaamisala, mikä on myös tarpeellinen.

Tutkinnon osat

2.12 Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus ja 2.21 Perustason ammattipätevyys

Perustason ammattipätevyyden laajennuksen ja Perustason ammattipätevyyden osaamispisteet ovat ristiriidassa keskenään. Varsinainen perustason ammattipätevyyden hankkiminen on laajempi kokonaisuus kuin sen laajentaminen toiseen kuljetusmuotoon, josta edellä suoritetun kanssa päällekkäiset osat jäävät pois (vrt. 280/140 tuntia perustason hankkiminen ja 70/35 tuntia laajennus). Näin ollen ottamatta varsinaisesti kantaa osaamispisteiden kokonaismäärään, perustason ammattipätevyyden osaamispistemäärän tulisi kuitenkin olla selvästi suurempi kuin laajennuksen, esimerkiksi toisin päin 15 osp hankkiminen ja 10 osp laajennus.

Myös tutkinnon osien nimissä olisi hyvä olla yhtenäinen terminologia, esimerkiksi 2.21 Kuljettajan perustason ammattipätevyyden saavuttaminen ja 2.12 Kuljettajan perustason ammattipätevyyden laajentaminen.

Ammattipätevyyden laajennus -tutkinnon osan ammattitaidon osoittamistavassa on yhtenä osana ” Opiskelija suorittaa joko C/CE tai D1/D luokan ajo-oikeuden.”. Ajo-oikeuden suorittaminen ei voi sisältyä ammattipätevyyden suorittamiseen ta laajentamiseen, vaan ajo-oikeuden hankkiminen on aina ammattipätevyydestä erillinen suoritus.

Lisäksi SKAL toteaa, että olisi hyvä saada kuljettajan perustason ammattipätevyyden suorittaminen mahdolliseksi myös koevaihtoehdolla.

 

2.9 Kaupan ja teollisuuden tavarakuljetukset

Ammattitaidon osoittamistapana on se, että opiskelija suorittaa työtehtävän kaupan tai teollisuuden tavarakuljetustehtävässä ajoneuvoyhdistelmällä. Olisi syytä pohtia, miten kaupan ja teollisuuden jakelukuljetuksille saataisiin oma tutkinnon osa ammattitutkintoon.

2.22: Säiliökuljetukset

Tutkinnon osaan on sisällytetty sekä ns. bulk-tavaran ja elintarvikkeiden että vaarallisten aineiden säiliökuljetukset. Koska suoritealat ja niitä koskevat säännökset vaativuuksineen eroavat toisistaan, arviointikohteet on jouduttu luonnoksessa kirjoittamaan monin paikoin hyvin yleisellä tasolla. Siksi olisikin syytä miettiä niiden erottamista.

Lastauksen ja purkamisen ammattitaitovaatimuksen arviointokohteissa on yhtenä kohtana: ”tietää vastuunsa vaarallisen aineen käsittelyssä lastauksen ja purun aikana”. Kohtaan tulisi lisätä myös elintarvikkeet seuraavasti: ”tietää vastuunsa vaarallisen aineen ja elintarvikkeiden käsittelyssä lastauksen ja purun aikana”. Elintarvikehygienia tulisi ottaa huomioon, mikäli elintarvikkeiden säiliökuljetukset säilytetään samassa tutkinnon osassa. 

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen        Ari Herrala
toimitusjohtaja       johtava asiantuntija

I samarbete för våra medlemmar: