Maanteiden tavaraliikenne Suomessa

Noin 90 % tavaraliikenteestä kulkee kumipyörillä maanteitse.

Suomi on pitkien välimatkojen maa, jossa tuotetta kohden kertyy enemmän kuljetuskilometrejä kuin missään muualla Euroopassa. Siksi maanteiden tavaraliikenne on Suomen kilpailukyvyn kannalta merkittävä toimiala ja työllistäjä. Tyypillinen kuljetusyritys on pieni perheyritys, joka liikennöi 1–3 ajoneuvolla.

Harjoittaakseen kaupallista tavaraliikennettä maantiellä yritys tarvitsee pääsääntöisesti liikenneluvan. Liikennelupavaatimus koskee kaikkia EU-jäsenvaltioita. Suomessa lupia myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Maanteiden tavaraliikenteen käsitteitä ja tunnuslukuja

Liikevaihto: 6 miljardia euroa vuodessa

Yritysten määrä: Em. liikevaihdon tuottaa arviolta 10 000 kuljetusyritystä. Näiden yritysten toimialaluokitus on tieliikenteen tavarankuljetus. Luvanvaraisia kuoma-autoja on 13 000 yrityksellä ja tavaraliikennelupia 15 000 yrityksellä tai henkilöllä, mutta näiden toimijoiden toimialaluokitus on jokin muu.

Työntekijämäärä: kuljetusyrityksissä on kuljettajia noin 40 000 ja 10 000 yrittäjää.

Tämä henkilömäärä saa leipänsä yrityksistä, jotka kerryttävät em. 6 miljardin euron liikevaihdon.

Maanteiden tavaraliikenteen kokonaisuudessaan työllistää noin 100 000 henkilöä.

Lukuu sisältyy kuljettajien ja yrittäjäkuljettajien ohella kuljetusyritysten muu henkilökunta sekä varasto- ja terminaalitoiminnot.

Kuljetussuorite: 21 miljardia tonnikilometriä vuodessa (2015)

Kuljetussuorite (tonnikilometri) kuvaa kuljetustyön määrää, joka saadaan kuljetetun tavaramäärän (tonnia) ja kuljetusmatkan pituuden (kilometriä) tulona. Luvussa ovat mukana kaikki kuljetuslajit elintarvikkeista kappaletavaraan ja sorasta kuitupuuhun.

Kuljetusmäärät: 267 miljoonaa tonnia (2015) Luku kuvaa kotimaan liikenteessä kuorma-autoilla kuljetettuja tavaramääriä.

Liikennesuorite: 1,6 miljardia kilometriä (2015) Luku kuvaa ammattimaiseen ja yksityiseen liikenteeseen rekisteröidyillä ajoneuvoilla ajettua kilometrimäärää kotimaan liikenteessä yhteensä.

Luvanvaraisen liikenteen osuus

  • maantieliikenteen tonnikilometreistä: 93 prosenttia
  • kuljetettujen tavaroiden tonneista: 86 prosenttia

Liikennekäytössä olevat (2016)

  • kuorma-autot: 94 800, joista luvanvaraisessa liikenteessä 33 600.
  • pakettiautot: 311 400, joista luvanvaraisessa liikenteessä 6 700.

Kuinka pitkiä matkoja tavarat kulkevat?

Metsäteollisuuden tuotteita kuljetetaan keskimäärin 93 kilometriä, maa-aineksia 17 kilometriä. Kuljetusmatkojen keskiarvo on 60 kilometriä.

Tilastolähteet: Tilastokeskus, Traficom

Kuljetusala.com

Tietoa kuljetusalan ammateista, koulutuksesta ja oppilaitoksista.

I samarbete för våra medlemmar: