Kuljetusalan työnjohdon valmennusohjelma

Osaavat työnjohtajat ovat yrityksen tärkeä voimavara. Kun työnjohtajat ohjaavat tiimiä samaan suuntaan yhteisten tavoitteiden äärellä, on työnteko samanaikaisesti sekä mielekästä että menestyksekästä. SKAL:n ja TTS:n yhteistyönä toteuttama kuljetusalan työnjohdon valmennusohjelma antaa tietoa ja taitoa kuljetustoimintojen ja esimiestyön kehittämiseen.

Kuljetusalan työnjohdon valmennusohjelma antaa uutta virtaa ja näkemystä työnjohdollisissa tehtävissä työskenteleville. Koulutuksen päätavoitteet ovat työnjohdollisen osaamisen, kuljetustoimintojen suunnittelun ja organisoinnin sekä taloudellisen ajattelutavan kehittäminen.

Kenelle?

Koulutusohjelma soveltuu työnjohdollisissa tehtävissä työskenteleville henkilöille, jotka toimivat työnjohdollisessa vastuussa. Esimerkiksi:

  • ajojärjestelijät
  • kuljetussuunnittelijat
  • uran alkuvaiheessa olevat esimiehet

Koulutus sopii myös kuljetusalan suunnittelu- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöille, jotka ovat siirtymässä työnjohdollisiin tehtäviin.

Milloin?

Koulutus alkaa kerran vuodessa. Koulutuksen kesto on noin 18 kk.

Lähipäiviä on yhteensä 12 kpl. Koulutusohjelman aikana suoritetaan auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohtajan osaamisala.

Koulutusohjelman alkaessa osallistujalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma ja tutkinnon suorittamissuunnitelma.

Missä?

Lähijaksot pidetään Helsingissä SKAL:n toimistolla ja Nurmijärvellä TTS:n toimipisteessä. Tarkempi koulutuspaikka ilmoitetaan osallistujille lähempänä aloitusajankohtaa.  

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisällöissä keskitytään työnjohdollisen osaamisen, kuljetustoimintojen suunnittelun ja organisoinnin se-kä taloudellisen ajattelutavan kehittämiseen. Koulutuksen aikana perehdytään myös työturvallisuusasioihin ja kuljetusalan lainsäädäntöön liittyviin osa-alueisiin.

Lähijaksojen ja koulutuksen sisällöt

Kuljetusalan työnjohtajana toimiminen:

•    DiSC® -työyhteisöprofiili
•    Työnjohdollisten taitojen kehittäminen
•    Työsuhde- asiat työnjohdon näkökulmasta
•    Työturvallisuus- ja työhyvinvointiasiat
•    Käytännön esimiestyö

Kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi:

•    Johtamisen sähköinen työkirja ASKI
•    Kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi
•    Kustannuslaskenta ja kuljetustalous
•    Kuljetustoimintojen talouden suunnittelu, ohjaus ja seuranta, työnjohdon työkalut
•    Asiakkuuksien hoito arjessa, tilaukset ja tarjoukset

Lisäksi valitaan kaksi valinnaista tutkinnon osaa:

•    Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi
•    Varasto- ja terminaalitoimintojen organisointi
•    Kehitystehtävän suunnittelu
•    Tutkinnon osa jostakin muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutuksen sisällöt ja tehtävät liitetään kuljetustoimintojen suunnitteluun ja organisointiin sekä esimiestyön vahvis-tamiseen. Osallistuja saa käyttöönsä johtamisen sähköisen työkirjan, joka ohjaa ja tukee työnjohtajaa toiminnan organisoinnissa. Koulutuksen aikana tehdään DiSC® -työyhteisöprofiili oman esimiestyön kehittämisen tueksi.

Rahoitus?

Koulutus on mahdollista suorittaa valtionosuudella tuettuna tai oppisopimuskoulutuksena. Valtionosuustuettu hinta on 1.395 euroa/osallistuja vuonna 2018 alkavissa koulutuksissa. Oppisopimusta voi tiedustella oman kotipaikkakunnan oppisopimustoimistosta tai TTS:n yhteyshenkilöltä. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Ilman valtion tukea koulutuksen hinta on 2.990 euroa. Kahvit ja lounaat ovat omakustanteisia. Kysy lisää eri rahoitusvaihtoehdoista koulutuksen yhteyshenkilöiltä.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua valmennukseen alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Ilmoittautumislinkki on aina avoinna, vaikka valmennus ei olisi juuri alkamassakaan. Näin voit ilmoittatua jo valmiiksi myöhemmin alkavaan valmennukseen ja saada tietoa valmennuksen alkamisesta.

Ilmoittaudu valmennukseen

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Matti Grönfors, SKAL ry
matti.gronfors@skal.fi
p. 0500 445 585

Anu Ahtela, TTS Työtehoseura
anu.ahtela@tts.fi 
p. 044 7143 719

Ilmoittaudu nyt

Ilmoittautumislinkki on aina avoinna, vaikka valmennus ei olisi juuri alkamassa. Näin voit ilmoittatua jo valmiiksi myöhemmin alkavaan valmennukseen ja saada tietoa valmennuksen alkamisesta.

Kysy lisää

Matti Grönfors
p. 0500 445 585
matti.gronfors@skal.fi

I samarbete för våra medlemmar: