13.9.2017 11:45
SKAL

Lausunto maantieliikenteen ajoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta,
Eduskunta

Asia: U 39/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (maantieliikenteen ajoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen muuttaminen)

Lausuntonaan SKAL toteaa, että se yhtyy Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n kirjelmään, joka tätä asiakokonaisuutta varten on toimitettu Liikenne- ja viestintävaliokunnalle 11.9.2017.

Kunnioittavasti,

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Iiro Lehtonen
Toimitusjohtaja

Ladattavat tiedostot

I samarbete för våra medlemmar: