30.8.2017 10:27
SKAL

SKAL budjettiriiheen: Odotamme päätöstä tiemaksuista ja ammattidieselistä

Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL odottaa budjettiriiheltä hallitusohjelmaan kirjatun vinjetin viemistä maaliin. Raskaan liikenteen tiemaksupäätöksellä ja ammattidiesel-ratkaisulla on kiire. Viro ottaa aikaperusteisen vinjetin käyttöön ensi vuoden alusta. Suomen tulee seurata esimerkkiä.

Jo kaksitoista EU-maata on ottanut käyttöön aikaperusteisen tiemaksun, nk. vinjetin, raskaalle liikenteelle. Seuraava vinjettimaa on Viro, jonka tieverkon käytöstä kuorma-autoliikenne maksaa keskimäärin 12 euroa päivässä 1.1.2018 alkaen. Vinjetti on Suomen olosuhteisiin paras raskaan liikenteen tiemaksujärjestelmä ja hallinnollisesti kevyesti toteutettavissa. Kerätyt tuotot voidaan ohjata tiestölle, jolloin myös ulkomaalaiset kuljetusyritykset saadaan osallistumaan tieverkon ylläpitoon.

EU:n liikkuvuuspaketin luonnoksessa esitetty kilometriperusteinen malli olisi Suomelle erittäin kallis ja kilpailukykyä alentava vaihtoehto. Se lisäisi turhaan Suomen logistisia kustannuksia heikentäen maamme teollisuuden kilpailukykyä.

Ammattidiesel on EU:n hyväksymä keino alentaa tavaraliikenteen kustannuksia

Ammattidiesel, EU:n energiaverodirektiivin termein professional diesel, tarkoittaa kuorma-autoliikenteen käyttämää kevyemmin verotettua dieselpolttoainetta. Käytännössä ammattidiesel tarkoittaa, että kuljetusyritykset saavat tankkaamansa dieselin polttoaineverosta palautusta. Ammattidiesel on palautusjärjestelmän kautta toteutettuna yhtä luotettava kuin arvonlisäverotus, sillä se perustuu samoihin tositteisiin.

EU sallii kokonaispainoltaan yli 7,5 tonnin kuorma-autoissa käytettävän muita ajoneuvoja kevyemmin verotettua dieseliä. Ammattidiesel on käytössä esimerkiksi korkean polttoaineverotuksen Ranskassa, joka palauttaa kuljetusyrityksille yli 11 eurosenttiä diesellitraa kohden. Tiemaksujärjestelmä ja ammattidieselin edellyttämä palautusjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön sähköisinä ratkaisuina, jolloin hallinnollinen taakka jää kevyeksi. SKAL pitää valtionvarainministeriöstä toistuvasti esitettyjä näkemyksiä järjestelmien kalleudesta ja tehottomuudesta virheellisinä.
- Suomella on oikeus toimia omista lähtökohdistaan ja ottaa käyttöön Suomen olosuhteisiin sopivin tiemaksumalli hallitusohjelman mukaisesti, muistuttaa SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. SKAL:n jäsenkuntaan kuuluu noin 5 300 kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä. www.skal.fi

Lisätietoja:

Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL puhelin 040 502 8181
Petri Murto, johtaja, SKAL, puhelin 040 762 2140
Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 5060 131

I samarbete för våra medlemmar: