Ajoneuvo luvanvaraisessa liikenteessä

Tavaraliikenneluvan haltijan on huolehdittava siitä, että sen liikenteessä käyttämä ajoneuvo on rekisteröity liikenneasioiden rekisteriin ja sen käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.

Tämä ei kuitenkaan koske kuljetuksiin käytetyn ajoneuvon lyhytaikaisen tilapäisen rikkoutumisen vuoksi käytössä olevaa korvaavaa ajoneuvoa.

I samarbete för våra medlemmar: