Liikennelupalajit

Liikennepalvelulain mukaisia liikennelupalajeja ovat tavaraliikennelupa, henkilöliikennelupa sekä taksiliikennelupa. Tavaraliikennelupia ovat tavaraliikenteen yhteisölupa ja kotimaan tavaraliikennelupa.

Tavaraliikenteen yhteisöluvalla voi harjoittaa liikennettä Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomessa ja kansainvälisessä liikenteessä. Kotimaan tavaraliikenneluvalla saa pääsääntöisesti liikennöidä vain Suomen sisällä, mutta ei Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä liikennelupa oikeuttaa tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan sisällä sekä tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä.

Tavaraliikennelupa myönnetään jatkossa 10 vuoden määräajaksi. Lupa tulee uusia ennen sen viimeistä voimassaolopäivää. 

Tavaraliikennelupa on aina liikenteenharjoittajakohtainen, joten toisen liikenteenharjoittajan luvalla ei voi harjoittaa liikennettä. Lupaa ei siis voi lainata tai vuokrata toisen käytettäväksi. 

Aikaisemmin käytössä olleita kotimaan liikennelupia myönnetään nykyisille luvanhaltijoille vain lupia uusittaessa tai kalustoa lisättäessä. Mikäli kotimaan tavaraliikenneluvan haltija aikoo jatkaa liikenteen harjoittamista heinäkuusta 2028 eteenpäin, tulee liikenteenharjoittajan huolehtia hyvissä ajoin tavaraliikenneluvan edellyttämän ammatillisen pätevyyden hankkimisesta. Kaikkien 1.7.2018 jälkeen myönnettävien kotimaan tavaraliikennelupien voimassaolo päättyy siis viimeistään 1.7.2028. 

Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä liikennelupa oikeuttaa tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan sisällä sekä tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä.
Toimivaltainen viranomainen tavara-, joukko- ja taksiliikennelupa-asioissa on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

 

I samarbete för våra medlemmar: