Kuljetusyrittäjän johtamisvalmennus

Kuljetus- ja logistiikka-alan yrittäjien ja johtajien osaaminen on keskeinen yrityksen menestystekijä. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä yrityksen vahvuuksiksi korostuu rautainen ammattitaito, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen.

SKAL ja TTS yhteistyössä antavat loistavan tilaisuuden hankkia lisää tietoa ja taitoa yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen kehittämiseen. Koulutuksesta tarttuu taskuun käytännön tietopohja ja työkaluja kuljetusyrityksen kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu kuljetusliikkeiden omistajayrittäjille, palkatuille johtajille ja sukupolvenvaihdosta suunnitteleville. Koulutuksen sisällöissä keskitytään kuljetusliikkeen vahvaan johtamiseen ja talouden ja toiminnan kehittämiseen.

Miksi?

Kuljetus- ja logistiikkayritysten talouden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden hallinta ovat mikro- ja pk-yritysten keskeisiä toimintoja, jotka vaikuttavat yrityksen menestymiseen ja sen kannattavuuteen. Kuljetus- ja logistiikka-alan toimintaympäristö, alan erityispiirteet sekä yritystoimintaa ohjaavat lait ja säädökset muuttuvat koko ajan. Tämä edellyttää, että yritystä tulee johtaa entistä laadukkaammin, systemaattisemmin ja tehok-kaammin.

Osallistuja saa koulutuksesta huikeat tiedot ja taidot kuljetusyrityksen johtamisesta ja yritystoiminnan kehittämisestä. Kurssin aikana perehdytään ASKI+ -palveluun, kuljetusyrityksen täydelliseen tietopankkiin, joka hallitsee yrityksesi keskeisimmät tiedot ja muistaa puolestasi umpeutuvat luvat ja kuljettajien koulutustarpeet. Osallistuja saa myös arvostetun DiSC®-henkilöprofiilin johtamisen tueksi.

Milloin?

Ilmoitamme seuraavista valmennuksista täällä.

Koulutuksen kesto on noin 12 kk. Lähipäiviä ohjelmassa on yhteensä 10 kpl.

Mistä koostuu?

Lähijaksojen ja koulutuksen sisällöt muodostuvat seuraavista osa-alueista:

1 Lähijakso: Strategiatyön johtaminen sekä projektityön johtaminen (2 pv) 

Kuljetusalan nykytila ja alan kehitysnäkymät
Kannattava liiketoiminta ja kustannuslaskenta
Sukupolven- tai omistajanvaihdokset
Alan toimialakatsaus ja liiketoimintamahdollisuudet
Kustannuslaskenta ja kuljetustalous
Kannattavan liiketoiminnan elementit
ASKI:n hyödyntäminen toiminnan ohjauksessa
Sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteet
 

2 Lähijakso: Johtajana toimiminen sekä asiakkuuksien johtaminen
(2 pv)

Henkilökohtainen kehittyminen yrittäjänä ja johtajana
Yrityksen kokonaisvaltainen johtaminen
DiSC® -työyhteisöprofiili johtamisen tukena 
Minkälainen olen yrittäjänä ja esimiehenä – omat vahvuudet ja kehittämisen kohteet
Yrityksen kokonaisvaltainen johtaminen
Henkilöstöjohtamisen haasteet 
Sukupolven- tai omistajanvaihdos: milloin siirtyy omistajuus, milloin johtajuus
Asiakkuuksien arviointi ja hankinta sekä asiakkuuksien kehittämisen suunnittelu ja johtaminen
 

3 Lähijakso: Talouden johtaminen (2 pv)

Talouden analysointi ja seuranta
Kuljetusliiketoiminnan analysointi talouden näkökulmasta
Kuljetusliikkeen talouden suunnittelu, ohjaus ja seuranta
Tilinpäätöksen tulkinta 
Tunnuslukujen laskenta
Verosuunnittelu
Talous ja varallisuus sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteessa
 

4 Lähijakso: Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen (2 pv)

Juridiikka tutuksi
Työsuhdeasiat yrittäjän näkökulmasta
Työehtosopimukset
Palkkauskysymykset
Ajo- ja lepoaika-asetus
Kuljetusyrityksen riskien hallinta 
Riskien hallinta sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteessa
Kuljetusyrityksen sopimukset ja vakuutukset
Sopimukset ja muut sitoumukset sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteessa
 

5 Lähijakso: Tuottavuuden johtaminen, henkilöstö ja työyhteisö
(2 pv)

Mistä tuottavuus syntyy
Tuottavuuden kehittämisen mahdollisuuksien tunnistaminen yrityksessä
Kuinka tehokasta tuottava aika yrityksessä on
Kuinka tuottavuutta voidaan parantaa
Millä tavoin keskitytään arvoa lisäävään työhön
Yritys- ja työympäristön tehokas ajankäyttö
Tuottavan työympäristön osa-alueet
Yritys- ja työnjohdon keinot työympäristön kehittämiseksi
Kuljetusyrityksen HR-toiminnot, rekrytointi, perehdyttäminen ja kehityskeskustelut
Työturvallisuusasiat, työterveyshuolto, lakisääteiset asiat, eläkkeet, sairauspoissaolot
Oma jaksaminen ja hyvinvointi

Hinnat?

Kuljetusyrittäjän johtamisvalmennus toteutetaan valtionosuustuettuna henkilöstökoulutuksena, jossa osallistu-jan omarahoitusosuus on 1.495 euroa (alv 0 %). Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Valtionosuustuettu koulutus edellyttää tutkinnon suorittamista. Koulutukseen voi osallistua myös suoritta-matta tutkintoa, jolloin koulutuksen hinta on 2.990 euroa (+ alv. 24 %). Valmennuspäivien aamu- ja iltapäivä-kahvit, lounas ja mahdolliset matka- ja majoituskulut ovat omakustanteisia.

Rahoitusmuodon valintaan vaikuttaa osallistujan tilanne, aiempi työkokemus ja koulutustausta. Eri rahoitusmuodoista voi kysyä Työtehoseuran yhteyshenkilöltä: 

Anu Ahtela, TTS Työtehoseura ry
anu.ahtela@tts.fi
p. 044 7143 719

Ilmoittautuminen

Ilmoitamme, kun seuraava koulutus on alkamassa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Matti Grönfors, SKAL ry
matti.gronfors@skal.fi
p. 0500 445 585

Kirsi Pitkänen, TTS Työtehoseura 
kirsi.pitkanen@tts.fi  
p. 050 3879 515

Kysy lisää

Matti Grönfors

matti.gronfors@skal.fi
0500 445 585

I samarbete för våra medlemmar: