Tieturvallisuus (Tieturva 1)

Tieturva 1 -pätevyys edellytetään kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä. Tieturvallisuuskoulutus on tien päällä tai liikennealueella työtään tekevien turvallisuuskurssi, joka varmistaa ja ylläpitää työntekijän pätevyyttä ja ammattimaista otetta kaikissa tietyöolosuhteissa.

Kurssin tavoitteena on, että tiellä tai liikennealueella työskentelevät henkilöt tuntevat työnsä riskit ja osaavat varautua niihin oikein sekä omalla työllään ennaltaehkäistä riskien muuttumista tositilanteiksi. Kuljettajilla on suuri vastuu turvallisen tiekäyttäytymisen toteutumisesta ja siksi kuljettajien on syytä ylläpitää Tieturva 1 -pätevyyttään.

Tieturva 1 -pätevyys takaa turvallisen tiellä työskentelyn

Tieturva 1 -kurssi kestää yhden päivän. Kurssinpäivän ja kurssiin liittyvän tutkinnon suoritettuasi saat Tieturva 1 -kortin, joka on voimassa 5 vuotta. Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, jonka jälkeen on mahdollista suorittaa Tieturva 2 -kurssi.

Väylä (ent. Liikennevirasto) edellyttää yleisillä teillä ja liikennealueilla työskenteleviltä henkilöiltä voimassaolevaa Tieturva 1 -pätevyyttä.

Suoritettu koulutus merkitään Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin.

Lisätiedot ammattipätevyysasioissa

Sähköposti: koulutus@skal.fi
Puhelin: 09 478 99318

I samarbete för våra medlem: