Työturvakorttikoulutus

Työturvakorttikoulutus antaa perustiedot turvallisesta työskentelystä ja auttaa ymmärtämään työympäristön vaaratekijöitä. Työturvakorttikoulutuksessa paneudutaan myös työsoujelun perusteisiin. Koulutuksen tavoitteena on lisätä turvallisuutta työpaikoilla.

Työturvakorttikoulutus ja vinkit työturvallisuuden parantamiseen

Työturvakorttikoulutus tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä työturvallisuuden parantamiseksi kuljetusalalla. Koulutus paneutuu myös perustietoihin työsuojelusta. Kurssin yhtenä tavoitteena on luoda alalle yhtenäisiä toimintatapoja ja sitä kautta edistää työturvallisuutta kuljetusalalla.

Monet tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoiltaan voimassa olevaa työturvakorttia, joten se on syytä pitää voimassa.

Työturvakorttikoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta kurssilaiselle myönnetään viisi vuotta voimassa oleva henkilökohtainen työturvakortti.

Suoritettu koulutus merkitään Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin.

Lisätiedot ammattipätevyysasioissa

Sähköposti: koulutus@skal.fi
Puhelin: 09 478 99318

I samarbete för våra medlemmar: