Edunvalvonnan teemoja

Otteita SKAL:n edunvalvonnan agendalta ja sosiaalisen median keskusteluista.

SKAL vaaleissa

Vaikutamme eri vaaleissa edunvalvonnan ja viestinnän keinoin.

I samarbete för våra medlemmar: