ADR-koulutus

Muuttuneen tulkinnan mukaan ADR- ajolupakoulutusta saa antaa enintään 8 oppituntia päivässä, 1 oppitunti on kestoltaan 45 minuuttia.
ADR_Ajolupakoulutus

SKAL:n ADR-ajolupakoulutus antaa valmiudet turvalliseen vaarallisten aineiden kuljettamiseen. ADR-peruskurssilla suoritetaan uusi ADR-ajolupa, olemassa olevaa vaarallisten aineiden ajolupaa päivitetään täydennyskurssilla. ADR-ajolupa on voimassa 5 vuotta kerrallaan. 

Milloin ADR-ajolupa tarvitaan?

ADR-ajolupa tarvitaan aina, kun kuljetetaan vaarallisia aineita pakattuna yli vapaarajan tai säiliökuljetuksissa riippumatta aineen määrästä. ADR-ajoluvan saaminen edellyttää ADR-kurssin käymisen ja hyväksytysti suoritetun loppukokeen.

Miten ADR-ajolupakokeeseen?

ADR-ajolupankokeen järjestää Ajovarma. Kurssilainen varaa ajan ajolupakokeeseen kuljettajatutkintoja vastaanottavasta Ajovarman toimipisteestä. Ajolupakoe tehdään sähköisessä muodossa. Ajolupakoemaksu ja ajolupa maksetaan Ajovarmaan (hinnasto).

ADR-koulutuksia valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Vaarallisten aineiden kuljetuksia ja ADR-ajolupia valvoo Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos.

SKAL on luotettava ADR-kouluttaja

SKAL:n ADR-koulutus antaa valmiudet turvalliseen vaarallisten aineiden kuljettamiseen. ADR-ajolupakurssilta saa tarvittavat tiedot ja taidot ADR-kuljetusten suorittamiseen sekä monipuolisen ymmärryksen ADR-turvallisuusasioista sekä hyvät valmiudet ADR-ajolupakokeen läpäisemiseen.

ADR-peruskurssit ovat kuljettajille, joilla ei ole voimassa olevaa ajolupaa. Kurssin jälkeen järjestetään koe, jonka hyväksymisen jälkeen saa 5 vuotta voimassa olevan ajoluvan.

ADR-täydennyskurssilla päivitetään ajolupaa, joka on voimassa 5 vuotta kerrallaan.  Kurssin jälkeinen ajolupakoe on oltava hyväksytysti suoritettuna viimeistään ajoluvan viimeisenä voimassaolopäivänä. Täydennyskurssin ja ajolupakokeen voi suorittaa voimassaolevan ajoluvan viimeisen voimassaolovuoden aikana, jolloin hyväksytyn kokeen jälkeen uusi ajolupa tulee voimaan vanhan ajoluvan voimassaolon päättymisen jälkeen.

Henkilö, joka jollakin tavalla osallistuu vaarallisten aineiden kuljettamiseen, esimerkiksi kuormaa, purkaa tai tekee kuljetusasiakirjoja, tarvitsee joko ADR-ajolupakoulutuksen tai tehtävään soveltuvan tiedostavan koulutuksen. Jos yritys lähettää tai kuljettaa vaarallisia aineita, täytyy sillä olla vaarallisten aineiden maantiekuljetusten turvallisuusneuvontaantaja. SKAL järjestää turvallisuusneuvontaantajatutkintoon valmistavaa koulutusta.

Kurssien sisällöt ja hinnat

Peruskurssi (P)

Peruskurssi (P) on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole ennestään ADR-ajolupaa laisinkaan. Hyväksytysti peruskurssin suorittanut henkilö saa kappaletavaraluvan ilman räjähteiden ja radioaktiivisten aineiden kuljetusoikeutta. Peruskurssin kesto on 3 päivää.

Hinnat

Kurssihinta SKAL jäsenille  340 € + alv 24 %
Kurssihinta ei jäsenille 360 € + alv 24 %
Ammattipätevyyden rekisteröintimaksu 18,50  € alv 0 %
Käsittelymaksu 6,80 € + alv. 24 %

Peruutusmaksu

50 € + alv 24 %

Peruutusmaksua ei peritä, jos peruutus tapahtuu 7 päivää ennen kurssin alkamista.

Pidätämme oikeuden muuttaa tutkinto- ym. viranomaismaksuja niiden muuttuessa.

Yhdistetty peruskurssi (YP)

Neljä päivää kestävän yhdistetyn peruskurssin (YP) hyväksytysti suorittanut henkilö saa kappaletavaraluvan, jonka oikeus kattaa myös räjähteet ja radioaktiiviset aineet. 

Hinnat

Kurssihinta SKAL jäsenille 390 € + alv 24 %
Kurssihinta ei jäsenille 410 € + alv 24 %
Ammattipätevyyden rekisteröintimaksu 18,50  € alv 0 %
Käsittelymaksu 6,80 € + alv. 24 %
Peruutusmaksu 50 € + alv 24 %

Peruutusmaksua ei peritä, jos peruutus tapahtuu 7 päivää ennen kurssin alkamista.

Pidätämme oikeuden muuttaa tutkinto- ym. viranomaismaksuja niiden muuttuessa.

 

ADR- perustäydennyskurssi TP

Täydennysperuskurssilla TP (kesto 1 h + 1 pv) uusitaan kappaletavara-ajolupa, josta puuttuvat luokat 1 ja 7 (räjähteet ja radioaktiiviset aineet).

Hinnat

Kurssihinta SKAL jäsenille 175 € + alv 24 %
Kurssihinta ei jäsenille 195 € + alv 24%
Ammattipätevyyden rekisteröintimaksu 18,50  € alv 0 %
Käsittelymaksu 6,80 € + alv. 24 %
Peruutusmaksu 50 € + alv 24 %

Peruutusmaksua ei peritä, jos peruutus tapahtuu 7 päivää ennen kurssin alkamista.

Pidätämme oikeuden muuttaa tutkinto- ym. viranomaismaksuja niiden muuttuessa.

Muut ADR- täydennyskurssit

Koulutus Kesto tunteina   Nimi Toteutus
TP1  9 h + 4 h Perusajolupa + Räjähteet 1 h verkko-opetusta + 1 päivä+4 h
TP7 9 h + 4 h Perusajolupa + Radioaktiiviset 1 h verkko-opetusta + 1 päivä+4 h
TP17   9 h + 4 h Perusajolupa + Räjähteet + Radioaktiiviset 1 h verkko-opetusta + 1 päivä+4 h
TPS  9 h + 6 h Perusajolupa + Säiliö 8 h + 7 h
TPS1 9 h + 6 h + 4 h Perusajolupa + Säiliö + Räjähteet 1 h verkko-opetusta + 2 päivää + 4 h
TPS7 9 h + 6 h + 4 h Perusajolupa + Säiliö + Radioaktiiviset 1 h verkko-opetusta + 2 päivää + 4 h
TPS17  9 h + 6 h + 4 h Perusajolupa + Säiliö + Räjähteet + Radioaktiiviset 
1 h verkko-opetusta + 2 päivää + 4 h

Muilla täydennyskursseilla päivitetään ADR- perusajoluvan lisäksi tulevat lk. 1 räjähdeajolupa, lk 7. radioaktiivisten aineiden ajolupa, säiliöajolupa.

Hinnat

Kurssihinta SKAL jäsenille

2 lähipäivää 265 €+ alv 24 %,

3 lähipäivää 330 € + alv 24 %

Kurssihinta ei jäsenille

2 lähipäivää 285 €+ alv 24 %,

3 lähipäivää 350 € + alv 24 %

Ammattipätevyyden rekisteröintimaksu 18,50  € alv 0 %
Käsittelymaksu 6,80 € + alv. 24 %
Peruutusmaksu 50 € + alv 24 %

Peruutusmaksua ei peritä, jos peruutus tapahtuu 7 päivää ennen kurssin alkamista.

Pidätämme oikeuden muuttaa tutkinto- ym. viranomaismaksuja niiden muuttuessa.

Turvallisuusneuvonantajakoulutus

Jos yritys pakkaa, kuormaa, kuljettaa tai lähettää kuljettavaksi vaarallisia aineita, on yrityksessä oltava turvallisuusneuvonantajaksi nimetty henkilö. Hänen tehtävänsä on ohjata ja seurata vaarallisten aineiden kuljetusprosessia, jotta kaikki tapahtuu mahdollisimman turvallisesti. Turvallisuusneuvonantajakoulutus antaa valmiudet suorittaa turvallisuusneuvonantajatutkinnon.  Traficom myöntää hyväksytysti suoritetusta TNA-kokeesta todistuksen. Todistus neuvonantajan pätevyydestä on voimassa 5 vuotta.

Hinnat:

Kurssihinta SKAL jäsenille 590 € + alv 24 %
Kurssihinta ei jäsenille 690 € + alv 24 %
Säädöskokoelma 2021 129,10 € + alv 10 %
Ammattipätevyyden rekisteröintimaksu 11  € alv 0 %
Ammattipätevyyden käsittelymaksu 2,20 € + alv 24 %
Käsittelymaksu 6,80 + alv 24 %

Pidätämme oikeuden muuttaa tutkinto- ym. viranomaismaksuja niiden muuttuessa.

Tiedostava koulutus

Tiedostavan koulutuksen tarvitsevat henkilöt, jotka osallistuvat mihin tahansa pieneenkin vaiheeseen vaarallisten aineiden kuljetusketjussa. Nämä tehtävät voivat olla esimerkiksi vaarallisten aineiden pakkaamista, lähettämistä tai kuormaamista tai kuorman purkamista. Tiedostava koulutus antaa tarvittavat valmiudet vaarallisten aineiden käsittelyyn.

Hinnat

Kurssimaksu 120,00 € + alv. 24% sis. oppimateriaali
Ammattipätevyyden rekisteröintimaksu 11  € alv 0 %
Ammattipätevyyden käsittelymaksu 2,20 € + alv 24 %
Käsittelymaksu 6,80 € + alv. 24%
Peruutusmaksu 50,00 € + alv 24%

Peruutusmaksua ei peritä, jos peruutus tapahtuu 7 päivää ennen kurssin alkamista.

Pidätämme oikeuden muuttaa tutkinto- ym. viranomaismaksuja niiden muuttuessa.

 

Mahdollisuus myös yrityskohtaiseen toteutukseen

Yrityskohtainen koulutus 990 € + alv. + kouluttajan matka- ja majoituskulut

Lisätiedot ADR-asioissa

Sähköposti: koulutus@skal.fi
Puhelin: 09 478 99333

Lisätiedot ADR-asioissa

Sähköposti: koulutus@skal.fi
Puhelin: 09 478 99333

I samarbete för våra medlemmar: