Lehti

Kuljetusyrittäjä-lehti on maanteiden tavaraliikenteen yrityksille suunnattu 64-sivuinen aikakauslehti ja samalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti. Kuljetusyrittäjän levikki on runsaat 8 000 lehteä numeroa kohden ja se ilmestyy 8 kertaa vuodessa. SKAL:n jäsenten ohella lehti toimitetaan valikoiduille sidosryhmille, kuten päättäjille ja sidosryhmille. Kuljetusyrittäjä-lehden julkaisija SKAL Kustannus Oy on Aikakauslehtien liiton jäsen.

Lehti

Kuljetusyrittäjä on Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti ja järjestön keskeisin printtimedia. Samalla se on kuljetus- ja logistiikka-alan johtava asiantuntijajulkaisu.

Kuljetusyrittäjä ilmestyy 6 kertaa vuodessa 64 sivun laajuisena. Lehden keskimääräinen painosmäärä on 7 000 kappaletta.

Kuljetusyrittäjä-lehti käsittelee yrittäjille ajankohtaisia ilmiöitä maanteiden tavaraliikenteessä yrittäjä- ja asiantuntijahaastattelujen sekä teema-artikkeleiden avulla. Toimialan parhaiden käytäntöjen jakaminen kuuluu lehden keskeisiin tehtäviin. Lisäksi lehti käsittelee kuljetusyrittäjien arkeen ja työhyvinvointiin liittyviä teemoja sekä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten näkökulmia yrittämiseen ja toimialaan.

Kuljetusyrittäjä-lehden toimitus koostuu SKAL:n henkilökunnasta. Lisäksi lehti käyttää ulkopuolisia freelance-toimittajia tarpeen mukaan. Kuljetusyrittäjä on Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen.

ISSN 1236-066X (painettu)
ISSN 2489-575X (verkkojulkaisu)

Lehden yhteystiedot

p. (09) 478 999, toimitus@skal.fi

Postiosoite:
Kuljetusyrittäjä

Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki

Ilmoitusmarkkinointi:

Saarsalo Oy
Roni Hurskainen, p. 044 752 0320
roni.hurskainen@saarsalo.fi

I samarbete för våra medlemmar: