19.7.2021 10:00
Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomi saa pidentää EU:n korona-ajan poikkeuksia

Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen pyynnön pidentää tieliikenteen pätevyyksien ja merenkulun turvatoimien korona-ajan väliaikaisia poikkeuksia. Poikkeukset jatkuvat 31.10.2021 saakka.

Tieliikenteessä poikkeukset koskevat kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyksiä. Merenkulussa kyseessä ovat satamien turva-arviointien ja -harjoituksien määräajat.

Komissio ei hyväksynyt rautatieliikennettä koskevaa pyyntöä, joka käsitti veturinkuljettajan lupakirjan ja lisätodistuksen, rautatieyrityksen toimiluvan, väliaikaisen toimiluvan ja turvallisuustodistuksen sekä rataverkon haltijoiden turvallisuusluvan.

Komission päätös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä elokuun puolella.

Lisätietoja:
Tieliikenne: erityisasiantuntija Saara Louko, 050 326 4741
Merenkulku: erityisasiantuntija Tero Jokilehto, 050 322 7782

 

I samarbete för våra medlemmar: