27.5.2021 12:39
Liikenne- ja viestintäministeriö

Valmisbetonia kuljettavassa ajoneuvossa ei jatkossa vaadita ajopiirturin käyttöä

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka mukaan valmisbetonin kuljettamiseen tarkoitetun yli 3,5 tonnisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan ei jatkossa tarvitse noudattaa ajo- ja lepoaikasäännöksiä eikä käyttää ajopiirturia.

Muutos liittyy EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansalliseen täytäntöönpanoon. Asetus tulee voimaan 31. toukokuuta 2021.

Samassa yhteydessä korjattiin valtioneuvoston asetuksen sallimia poikkeuksia vastaamaan EU:n ajo- ja lepoaika-asetusta.

Korjaukset muuttavat säännöksiä seuraavasti:

1. Elävien eläinten kuljettamiseen suoraan maatilalta teurastamolle käytettävässä ajoneuvossa on jatkossa käytettävä ajopiirturia, ja on noudatettava ajo- ja lepoaikasäännöksiä.
2. Rahan ja/tai arvoesineiden ammattimaisissa kuljetuksissa vapautus ajopiirturin käytöstä ja ajo- ja lepoaikasääntelyn soveltamisesta koskee vain niitä yli 3,5-tonnisia ajoneuvoja, joita käytetään yksinomaan tähän tarkoitukseen.
3. Maanviljelyä, puutarhaviljelyä, metsätaloutta, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen tavaraliikenteessä ajopiirturin käyttöä eikä ajo- ja lepoaikasäännöksien soveltamista vaadita silloin, kun kuljetukset liittyvät ainoastaan yrityksen omaan toimintaan ja tapahtuvat enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta.

Lisätietoja
liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, p. 050 470 7708
erityisasiantuntija Elisa Vornanen, p. 050 511 6405
erityisasiantuntija Mari Starck, p. 050 478 1164

Muualla palvelussa:
Tiedote 12.5.2021: EU:n liikkuvuuspaketin täytäntöönpanoa koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle

Muualla verkossa:
Valtioneuvoston istuntojen aineistot
Hankeikkuna: EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten täytäntöönpano sekä kuljetuksen tilaajan vastuiden tarkentaminen (LVM062:00/2020)

 

I samarbete för våra medlemmar: