SKAL:n kuntavaalikysely 2021: Kansallinen Kokoomus

Kansallinen Kokoomus logo

Reilun kuljetuksen kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kuntien hankintaportaan osaaminen on korkeatasoista.       X  
Kuntien kannattaa suosia lyhytaikaisia hankintasopimuksia.       X  
Kuntatalouden tasapainottamiseksi kuntahankinnoissa on kilpailutuksissa valittava ennen muuta edullisin hinta.       X  
Harmaa talous on ongelma, jonka torjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota kuntahankinnoissa. X        
Myös kunnanvaltuustojen ja kunnanhallituksen jäsenillä tulee olla näkemystä hankinnoista. X        
Kunnan ostaja ei tarvitse käyttää aikaansa kuljetusalihankkijoiden taustojen tarkisteluun.       X  
Kiinteistönhaltijoilla tulee olla oikeus päättää omien jätteidensä kuljetuksesta.   X      

Vapaa kommentti:

Vanha sanonta kuuluu, että "köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa". Tämä pätee usein kuntien hankinnoissa. Kuntien on tottakai kiinnitettävä huomioita hintaan, mutta ei laadun kustannuksella. Harmaa talous on aito ja vakava kysymys, joka rokottaa ennen kaikkea niitä, jotka toimivat pelisääntöjen mukaan. Siksi kunnan tulee toimia tiukasti harmaan talouden torjumiseksi ja myös tarkistaa myyjien taustat. Jätekuljetuksissa tarvitaan jatkossakin yksityisiä kuljetusyrittäjiä, eikä niitä saa viedä julkiseen monopoliin.

Reilun kuljetuksen kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan tulee kaavoittaa raskaan liikenteen levähdysalueita.   X      
Kunnan tehtävänä on turvata keskustan liikkeiden tavaratoimitukset. X        
Kuorma-autot ja perävaunut on voitava pysäköidä taajamassakin lähelle kuljetusammattilaisen kotia.   X      
Kuntien on katu- ja tieverkon ylläpidossa varauduttava poikkeuksellisiin ja nopeisiin kelivaihteluihin kuten lumimyräköihin. X        
Kuntien tulee edellyttää kuljetuksissaan uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä.   X      
Kannatan ruuhkamaksujen käyttöönottoa kaupungeissa.         X
Kunnan keskusta-alue tulee hiljentää moottoriliikenteeltä.         X

Vapaa kommentti:

Jos logistiikka ei toimi, nopeasti käy niin, että ei toimi minkään muunkaan yrityksen toiminta. Kokoomuksen tavoitteena on yrittäjämyönteiset kunnat. Se tarkoittaa sitä, että niin ihmiset kuin tavarat liikkuvat sujuvasti. Myös keskustoihin pitää päästä autolla, eikä liikkumisen hintaa voi loputtomasti nostaa. Kuljetuksissa, kuten muussakin yhteiskunnassa on kuitenkin huomioitava kestävä kehitys. Se voi tarkoittaa niin puhtaampia polttoaineita kuin tehokkuutta toiminnassa. On myös huomioitava, että kunnat ovat hyvin erilaisia, jolloin esimerkiksi kaavoitukselliset painotukset tai pysäköintijärjestelyt voivat perustellusti vaihdella.

Reilun kuljetuksen kunnassa yrittäjyys kukoistaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan kannattaa pitää yllä tiivistä vuoropuhelua kuljetusyritysten kanssa logistiikan kehittämiseksi X        
Kunnan on varattava kuorma- ja pakettiautoille riittävästi lastaus- ja purkupaikkoja, jotta liikkeiden tavaratoimitukset sujuvat. X        
Kunnan tulee houkutella kuljetusyrityksiä kuljetustoimintaan soveltuvalla kaavoituksella.   X      
Kunnan tai kuntayhtymän kannattaa omistaa tarvitsemansa kuljetuskalusto.         X
Digitalisaatio vähentää kuljetuspalveluiden tarvetta tulevaisuudessa       X  
Kunnan tarjoamista yrityspalveluista voidaan hyvin säästää.     X    
Kuntahankinnoilla kannattaa edistää oman kunnan yrittäjyyttä ja elinvoimaisuutta. X        

Vapaa kommentti:

Kuntien kannattaa käydä aktiivista vuoropuhelua liikenteen ammattilaisten kanssa. Yhteistyössä syntyvät usein kaikkien kannalta parhaat ratkaisut. Tämä pätee niin kaavoituksessa, liikenneratkaisuissa kuin hankintojen kehittämisessäkin. Digitalisaatio saattaa hieman yllättäen johtaa jopa kuljetuspalveluiden kasvuun, sillä yhä useampi tilaa tavaroita kotiinsa. Kuntien ei pidä ryhtyä leikkimään kuljetusyrittäjää, sillä alalla on hyvin toimiva ja kilpailtu markkina.

I samarbete för våra medlemmar: