SKAL järjestöyhteistyössä

SKAL on kuljetus- ja logistiikka-alan yritysten elinkeinopoliittinen edunvalvontajärjestö ja toimialajärjestö. Jäsenillemme olemme palveluorganisaatio ja sidosryhmille asiantuntijakumppani. Emme ole työmarkkinaosapuoli emmekä ota kantaa työmarkkinakiistoihin. Kuljetusyritysten etuja työmarkkinaneuvotteluissa ajaa Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT.

SKAL kuuluu Suomen Yrittäjien suurimpiin toimialajärjestöihin. Lisäksi teemme yhteistyötä Elinkeinoelämän Keskusliiton kanssa erityisesti logistiikan asiantuntijakysymyksissä.

EU-edunvalvonta

Järjestöyhteistyömme on konkreettista yhteistä vaikuttamistyötä erityisesti EU:ssa. SKAL:n perustama edunvalvontatoimisto huolehtii yhteensä kahdeksan suomalaisjärjestön EU-edunvalvonnasta Brysselissä.

I samarbete för våra medlemmar: