11.6.2016 12:00

Suomi tarvitsee laadukkaan liikennekaaren

Maanteiden tavaraliikenne on palveluelinkeino, joka pitää Suomen talouden pyörät pyörimässä. Päivittäin kymmenet tuhannet kuorma- ja pakettiautot palvelevat niin kauppaa, teollisuutta kuin yksittäisiä kuluttajiakin. Toimiva ja luotettava logistiikka on globaalin talouden keskeinen kilpailutekijä.

Tärkeää tehtävää yhteiskunnassa hoitavat kuljetusyritykset ansaitsevat reilut pelisäännöt, joilla luodaan terveet kuljetusmarkkinat. Asiakkaankin etu on, että yhteiskuntavelvoitteensa laiminlyöneet tai maineensa rikoksilla menettäneet eivät suorita kuljetuksia. Tätä kuljetusalan laadunvalvontaa hoitaa liikennelupajärjestelmä, jolla mahdollistetaan vastuulliset kuljetuspalvelut.

Uusi henkilö- ja tavaraliikennettä yhdistävä markkinalaki, liikennekaari, on kääntämässä selkänsä liikenneluvan yhteiskunnallisille hyödyille. Pakettiautoilta ja 40 km/h traktoreilta ollaan poistamassa lupavaatimus avaten näin kuljetusmarkkinoita epäterveille harmaan talouden ilmiöille. Lisäksi ollaan sallimassa kuljetustoiminta 10 000 euron rajaan saakka ilman toimilupaa, mikä loisi kahdet eri säännöillä toimivat markkinat. Liikennekaaren tavoitteisiin pääsy ei edellytä näitä muutoksia, joilla poistettaisiin kuljetusmarkkinoilta laadulliset kriteerit.

Lakiluonnoksesta annetuissa lausunnoissa kiinnitettiin laajasti huomiota liikennelupavelvoitteen poistamisen riskeihin. Esimerkiksi Poliisihallituksen mukaan lakiluonnoksessa esitetyillä viranomaistoimilla tehokasta valvontaa ja harmaan talouden torjuntaa ei voida toteuttaa.

80-vuotisjuhliaan liittokokouksessa Porissa viettävä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry odottaa, että Suomen hallitus arvioi uudelleen liikennekaariesityksen vaikutukset kuljetusmarkkinoihin ja muuttaa esitystä siten, että tasapuoliset kilpailuedellytykset toteutuvat.

Suomalaiset kuljetusyritykset haluavat hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet palvellakseen yhä paremmin asiakkaitaan myös tulevina vuosikymmeninä. Kestävät palvelut tuotetaan markkinoilla, joissa toimijalle kevyt sähköinen liikennelupa on varmistamassa palvelun laadun ja valvonnan.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. SKAL:n jäsenkuntaan kuuluu noin 5 600 kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä. www.skal.fi

Lisätietoja:

Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL, puhelin 040 502 8181
Petri Murto, johtaja, asiantuntijapalvelut, SKAL, puhelin 040 762 2140
Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 5060 131

I samarbete för våra medlemmar: