Energiatehokkuus

Energiatehokkuustoimet maksavat nopeasti itsensä takaisin.

Polttoaineen kulutus ja toiminnan kannattavuus on monien asioiden summa. Kulutusta pystytään vähentämään yllättävän monella tavalla, ja pieneltäkin tuntuva asia merkitsee vuositasolla paljon. Polttoaineen kulutusta ja päästöjä voi säädellä pienilläkin toimilla, mikä hyödyttää sekä yrittäjää että ympäristöä. Kuljetusten energiatehokkuuteen kiinnitetäänkin nykyisin paljon huomiota.

Kuljetusalalla energiatehokkuus määritellään kuljetussuoritteen ja kuljettamiseen vaaditun energian suhteena. Energiatehokkuus paranee, kun kuljetussuorite voidaan kuljettaa vähemmällä polttoainekulutuksella. Kuljetussuorite ilmaistaan tonnikilometreinä ja energiankäyttö kWh:na. Kulutettu polttoaine aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia erilaisten päästöjen muodossa, esimerkiksi CO2-päästöissä.

Polttoaineen kulutus on kuljetusyrityksille merkittävä kuluerä. Energian käytön tehokkuutta parantavat toimet ovat kuljetusyrityksille kannattavia niiden taloudellisten vaikutusten vuoksi. Energiakäytön tehostaminen vähentää myös kuljetusten ympäristövaikutuksia, mukaan lukien CO2-päästöjä.

Energiatehokkuustoimet maksavat nopeasti itsensä takaisin!

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli

Kuljetusyritykset voivat parantaa energiatehokkuuttaan Trafin kehittämän tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin avulla. Vastuullisuusmalli keskittyy turvallisuus-, laatu- ja ympäristönäkökulmiin ja tuo ne tieliikenteen kuljetusyrityksien käytännön tasolle. Malliin on pyritty valitsemaan tiekuljetussektorin kannalta merkittävimmät mittarit, joilla toimintaa pystytään tehokkaasti seuraamaan ja kehittämään.

I samarbete för våra medlemmar: