10.7.2020 13:01
SKAL ry

Lausunto hyväksytyn asiantuntijan pätevyyden arviointia koskevasta määräysluonnoksesta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/175865/03.04.03.00/2020 9.6.2020
 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa ehdotettuun määräykseen.
 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 
Iiro Lehtonen               Ari Herrala
toimitusjohtaja             edunvalvontajohtaja

I samarbete för våra medlemmar: