10.7.2020 12:57
SKAL ry

Lausunto traktorien, moottorityökoneiden ym. vetämien ajoneuvojen rakennetta ja varusteita koskevasta määräysluonnoksesta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/75637/03.04.03.00/2020 28.5.2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen, muiden kuin autoon kytkettäväksi tarkoitettujen hinattavien laitteiden sekä eläinten vetämien ajoneuvojen rakennetta ja varusteita koskevasta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

SKAL katsoo, että perustelumuistion osa Yksityiskohtaiset perustelut tulisi jakaa alaotsikoihin määräyksen lukuja noudattavalla tavalla lukemisen ja jäsentämisen helpottamiseksi. Samoin SKAL ehdottaa, että jatkossa lausunnolle lähetettävissä luonnoksissa erotellaan muutettavaksi ehdotetut kohdat joko erilaisella värillä tai jollain muulla tavoin kuten esimerkiksi kursiivilla. 

SKAL toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa varsinaisiin ehdotettuihin muutoksiin.

 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 
Iiro Lehtonen               Ari Herrala
toimitusjohtaja             edunvalvontajohtaja

I samarbete för våra medlemmar: