30.3.2017 14:45
SKAL

Esitys ADR-ajolupakokeen muutosten vaikutusten selvittämisestä

Liikenteen turvallisuusvirasto
Ylijohtaja Kari Wihlman
Toimialajohtaja Hanna Hakanen
Osastopäällikkö Kimmo Pylväs
Yksikönpäällikkö Marko Rajamäki
Tieliikennejohtaja Marko Sillanpää
Tarkastaja Pekka Rahkola

Esitys ADR-ajolupakokeen muutosten vaikutusten selvittämisestä

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on ilmoittanut siirtyvänsä 1.7.2017 alkaen menettelyyn, jossa ADR-ajolupakokeet tehdään sähköisesti palveluntuottajan toimipisteessä. Ehdotetulla muutoksella on suuria taloudellisia vaikutuksia ajolupakoetta suorittavien kuljettajien työnantajayrityksille. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry pyytää Trafia harkitsemaan vielä muutosta ja arvioimaan sähköiseen ajolupakokeeseen siirtymisen vaikutuksia erityisesti seuraavien näkökulmien osalta:

Kuljetusyrityksille syntyy mittavia kustannuksia, mikäli ADR-ajolupakoetta ei voisi jatkossa suorittaa suoraan ajolupakoulutuksen jälkeen, vaan se tulisi suorittaa kokeen järjestäjän aukioloaikojen mukaisesti arkipäivinä. Suuri osa ajolupakoulutuksista järjestetään viikonloppuisin, jolloin kokeen tekemiseen tarvitsisi ehdotetun muutoksen jälkeen varata erikseen aikaa ylimääräisestä arkipäivästä. Uusi toimintapa toisi kuljetusyrityksille satojen eurojen ylimääräiset kustannukset yhtä uutta ajolupaa kohden ja se haittaisi pahimmillaan kokonaisen työviikon työvuorosuunnittelua.

ADR-ajolupakokeiden muuttaminen sähköiseksi voi sinällään olla perusteltua. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että muutosta ei tehtäisi nyt esitetyllä tavalla, jossa ainoa vaihtoehto kokeen tekemiseen olisi mennä fyysisesti Ajovarman toimipisteeseen. On huomattavasi taloudellisempaa järjestää ADR-ajolupakokeet siten, että yksi kokeen pitäjä matkustaa koulutettavan ryhmän luokse verrattuna siihen, että jokainen ajolupakokeen suorittaja matkustaa erikseen Ajovarman toimipisteeseen.

SKAL esittää, että ADR-ajolupakokeen voisi halutessaan tehdä sähköisesti, mutta rinnalla säilyttäisiin edelleen palveluntuottajalla velvollisuus pitää ajolupakoe ajolupakurssin järjestäjän tiloissa välittömästi koulutuksen jälkeen.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Iiro Lehtonen                                                      Petri Murto

toimitusjohtaja                                                    johtaja, asiantuntijapalvelut

I samarbete för våra medlemmar: