27.5.2020 15:53
SKAL ry

Muutoksia ADR-ajolupakokeeseen ja -koulutukseen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom esittää ADR-ajolupakokeeseen ja koulutukseen muutoksia, jotka koskevat muun muassa koulutusohjelmien pituuksia ja kokeessa sallittua materiaalia.

ADR-täydennyskoulutuksien kestoon liittyvät muutokset

Nykyisten ADR-ajolupakoulutusten täydennyskoulutusten voimassaolo päättyy 30.6.2020. Sen jälkeen koulutusten kesto muuttuu seuraavalla tavalla:

30.6.2020 asti myönnettyjen koulutusohjelmien mukaan ADR-perusajoluvan täydennyskoulutus kestää yhden päivän eli 9 oppituntia ja muiden ajolupien kohdalla 2 päivää eli 16 oppituntia.

30.6.2020 jälkeen käynnistyvissä ohjelmissa myös ADR-perusajoluvan täydennyskoulutus jakautuisi kahdelle päivälle.

Miksi muutos?

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ilmoittanut, että se ei nykyisin voimassaolevasta tulkinnasta poiketen hyväksy yli 8 tunnin kurssipäivää missään koulutusohjelmassa. Perusteluksi Traficom ilmoittaa tulkitsevansa uudella tavalla määräystä Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä, jonka mukaan opetusta saa yleensä antaa enintään 8 h kurssipäivän aikana.

SKAL:n kanta kokeen kestoon

Traficomin uudelleentulkitsema määräyksen kohta ei ole muuttunut viimeisten yhdeksän vuoden aikana, jolloin ADR-täydennyskursseja on nykymuodossaan järjestetty. Esitetty muutos aiheuttaisi kuljetusyrityksille tarpeettomia kustannuksia ja Traficomin tulisi ottaa ratkaisu uudelleen tarkasteluun.

Koulutusten kestot 1.7.2020 alkaen

Perusajolupa 9 h

Esim. 1 h + 8 h tai 2 h + 7 h (1 amp- päivä)

Perusajolupa + räjähteet 13 h Esim. 8 h + 5 h tai 7 h + 7 h (2 amp-päivää)
Perusajolupa + radioaktiiviset aineet 13 h

Esim. 8 h + 5  h tai 7 h + 7 h (2 amp-päivää)

Perusajolupa + räjähteet + radioaktiiviset 13 h

Esim. 8 h + 5 h tai 7 h + 7 h (2 amp-päivää)

Perusajolupa + säiliöajolupa 15 h

Esim. 8 h + 7 h (2 amp-päivää)

Perusajolupa + säiliöajolupa + räjähteet 19 h Esim. 8 h + 8 h + 7 h (3 amp-päivää)
Perusajolupa + säiliöajolupa + radioaktiiviset 19 h

Esim. 8 h + 8 h + 7 h (3 amp-päivää)

Perusajolupa + säiliöajolupa + räjähteet + radioaktiiviset 19 h Esim. 8 h + 8 h + 7 h (3 amp-päivää)

Muutoksen myötä ADR- ajolupakoulutuksista voisi saada ammattipätevyyspäivän aina, kun päivän kesto on vähintään 7 tuntia.               

ADR- ajolupakokeessa mukana pidettävät materiaalit

ADR-ajolupakokeessa ei 1.6.2020 alkaen enää sallita käyttää koulutuksessa käytettävää oppikirjaa tai muuta materiaalia. Ajovarma luovuttaa kokelaalle kokeessa sallitun erillisen materiaalin ennen kokeen suorittamista ja materiaali tulee palauttaa Ajovarmaan heti kokeen jälkeen.

SKAL:n kanta koemateriaaleihin

Muutos edellyttää kokeeseen osallistujalta aiempaa enemmän ulkoa oppimista, mitä on tähän asti pyritty pikemminkin vähentämään. Tätäkin kohtaa olisi arvioida uudelleen siltä kannalta, onko ulkoa opiskelu järkevää resurssien suuntaamista.

Esitettyjen muutosten käsittely on vielä kesken ja SKAL käy asiasta tiiviisti keskustelua Traficomin kanssa. SKAL:n mielestä muutokset eivät kaikilta osin ole perusteltuja ja esimerkiksi koulutusohjelman pidentäminen päivällä tuo kuljetusyrityksille tarpeettomia lisäkustannuksia. SKAL on esittänyt, että muutokset jätetään toistaiseksi toteuttamatta ja esimerkiksi odottamaan seuraavaa kahden vuoden välien toistuvaa ADR-säännösten muutosta, joka on tulossa jo ensi vuoden alkupuolella.

SKAL on toimittanut Traficomiin kirjallisen lausunnon asiaan liittyen. 

Huomio! Ajolupakokeisiin ja ajolupakokeiden sisältöön ei ole tulossa muutoksia.

Lisätietoja:
SKAL Asiantuntijapalvelut, 09 478 999

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 700 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi: www.skal.fi/korona @SKALry

I samarbete för våra medlemmar: