Kuljetusyrityksen yritystuet koronatilanteessa

Kokosimme yhteen kuljetusyrityksille tarjolla olevia julkisia tukimuotoja koronatilanteessa. Tuet on porrastettu yrityksen henkilöstömäärän mukaan. Tukia ei myönnetä kuljetuskaluston hankintaan. Yrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin on tilapäisesti helpotettu.

Jaossa 15 miljardia euroa

Hallitus on kertonut noin 15 miljardin euron tukipaketista yritysten tueksi koronavirusepidemian haittojen torjumiseksi. Tukia ja avustuksia jaetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla ELY-keskuksen, Business Finlandin, Finnveran ja Teollisuussijoituksen kautta.

Tukipaketista 10 miljardia on kohdistettu Finnveralle yritysten lisärahoitukseen myönnettävien lainojen takauksiin. Suoriin yritystukiin on varattu miljardi euroa, joista 700 miljoonaa Business Finlandin ja 300 miljoonaa ELY-keskusten kautta haettaviin avustuksiin.

Tukimahdollisuudet on porrastettu yrityksen henkilöstömäärän mukaan. Yksinyrittäjät eivät voi hakea ELY-keskusten ja Business Finlandin tukia, vaan heitä varten on erillinen kunnilta haettava avustus. Pienet, 1-5 henkilöä työllistävät yritykset voivat hakea tukea ELY-keskuksesta, 6-250 henkeä työllistävät yritykset Business Finlandista.

Tämän lisäksi hallitus on helpottanut yrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin tilapäisesti.

Valtiontukien "enimmäisehto"

Yleisenä ehtona yritystuen saamiseen koronatilanteessa on ns. de minimis -ehto, jonka mukaan kuljetusyrityksillä kaikkien yhteenlaskettujen valtiontukien määrä ei voi ylittää 100 000 euroa edellisen kahden verovuoden tuet mukaan laskien.

Ei tukea kuljetuskaluston hankintaan

Valtiontukia ei voida myöntää kuorma-, paketti-, henkilöauton tai muun vastaavan tieliikennekäyttöön rekisteröidyn kuljetusvälineen hankintaan. 

korona yritystuet iso
yrityksen toimintakyky

Säilytä yrityksesi toimintakyky

Säilytä yrityksesi toimintakyky, vaikka korona vaikuttaisi toimintaasi

 • Aloita neuvottelut asiakkaan kanssa siitä, voisiko maksuaikoja lyhentää
 • Aloita neuvottelut toimittajiesi kanssa maksuaikojen pidentämisestä
 • Aloita neuvottelut rahoittajiesi kanssa maksuaikataulumuutoksista - ensisijaisesti oman yrityspankkisi kanssa.

Sopeuta toimintaasi tarvittaessa

 • Kuljetuskalustolle kannattaa tehdä liikennekäytöstäpoisto, mikäli ajoneuvot eivät ole kuljetustehtävissä
 • Mikäli kuljettajasi joutuu karanteeniin, tätä aika voi hyödyntää esimerkiksi ammattipätevyyden verkkokoulutuksiin
 • Korona voi johtaa yrityksissä sellaisiin vaikeuksiin, että henkilöstöä joudutaan lomauttamaan. Selvitä näissä tapauksissa se, miten työnantajan kuuluu lomautustilanteissa menetellä, ks. Altin tiedote
 • Huomaathan, että työsuhteisiin sekä työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä ajankohtaisimmat tiedot löytyvät kunkin alan työmarkkinajärjestöltä. Maantiekuljetusalalla toimivien yritysten työmarkkinajärjestö on Autoliikenteen Työnantajaliitto ry. SKAL:n ja ALT:in yhteistyösopimuksen nojalla korkeintaan 5 ajoneuvon yritykset saavat neuvontaa suoraan työmarkkinaosapuoli ALT:ista nrosta 09 478 999.  
 • Suomen Yrittäjät on avannut koronasivut, joille on koottu tietoa työnantajalle. Myös työntekijän lomauttamisesta löytyy tietopaketti Suomen Yrittäjien www-sivuilta.

Hyödynnä verotuksen joustot

 • Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea verottajalta lisäaikaa esimerkiksi sairauden vuoksi
 • Verohallinto pidentää koronatilanteen vuoksi veroilmoitusten määräaikaa yhteisöille, joiden tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välillä. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt ja yhdistykset. Lisäaikaa ei tarvitse hakea, eikä lisäajalta määrätä myöhästymismaksua. Uusi veroilmoituksen määräpäivä tulee näkyviin OmaVeroon huhtikuun aikana. Jos tilikautesi päättyi 31.12.2019, voit antaa ilmoituksen viimeistään maanantaina 1.6.2020. Lue lisää 
 • Veroille voi hakea maksujärjestelyä, jos yrityksellä on maksuvaikeuksia (palvelunumero 029 497 028/ Maksujärjestelyt).
 • Ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa (vero.fi/omavero), jos yrityksen tuloskehitys on ennakoitua huonompi.
 • Alv-ilmoitus on tehtävä ajallaan, mutta esimerkiksi sairaus voi olla peruste sille, ettei myöhästymismaksua peritä. Ota yhteys arvonlisäverotus 029 497 008 tai OmaVeron kautta.
 • Huomio! Verohallinto ei vielä (28.4.) pysty käsittelemään pyyntöjä yritysten arvonlisäverojen palauttamisesta. Ohjeet pyynnön tekemiseen annetaan, kun asiaan liittyvä laki valmistuu. Ks. verohallinnon tiedote.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on 19.3.2020 vahvistanut työeläkeyhtiöiden hakeman poikkeussäännön TyEL:n ja YEL:n vakuutusehtoihin maksujoustojen mahdollistamiseksi. Poikkeussäännös koskee aikavälillä 20.3.2020 - 30.6.2020 erääntyviä laskuja, joille voidaan sopia 3 kk pidemmästä maksuajasta. (Lähde Ilmarinen
 • Yksityisen sektorin työnantajien työeläkemaksuihin on tulossa tilapäinen alennus. 2,6 prosenttiyksikön alennus on voimassa 1.5 – 31.12.2020. (Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö)

Rahoituksen ja jatkuvuuden turvaaminen

 • Ole aktiivinen. Toimi hyvissä ajoin ennen laskun tai veron eräpäivää, mikäli et pysty suoritusta maksamaan, ja ota yhteyttä laskun lähettäjään.
 • Pankeilla on niiden asiakkaille suunnattuja koronaohjelmia, kuten joustoja luottorajaan, maksuajan lykkäystä ja lisälainoja. Ole yhteydessä omaan rahalaitokseesi ja selvitä, mihin olet oikeutettu.
 • Vakuutusyhtiöt korvaavat koronan aiheuttamia vahinkoja liiketoiminnalle vaihtelevasti. Ole yhteydessä omaan vakuutusyhtiöösi ja selvitä, mihin olet oikeutettu.
 • Valtion rahoitusta: Valtio tukee yrityksiä ja kansalaisia tässä tilanteessa. Seuraa aktiivisesti yrityksille suunnattuja toimenpiteitä
 • Muun muassa Finnveran ”alkutakaus” soveltuu koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin enintään kolme vuotta toimineille yrityksille ja pk-takaus tätä vanhempien yrityksien tarpeisiin.

Yksinyrittäjien tuki - kunnista

Kenelle: Päätoimisille yksinyrittäjille, toimintamaana Suomi
Mihin: Toimintamenojen kattamiseen
Edellytykset: Yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Yrityksen talouden tulee olla ollut terveellä pohjalla ennen koronaa ja verovelkoja ei saa olla.
Kuinka paljon: 2 000 euroa
Milloin: Nyt. Haku on voimassa 30.9.2020 saakka.
Mistä: Yrityksen sijaintikunnasta.
Miten: Yrityksen sijaintikunnan verkkopalveluista.
Tietosivu yksinyrittäjien tuesta

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea koronavirustilanteessa omasta sijaintikunnastaan. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Yrittäjille luvataan selkeät ohjeet ja hakulomakkeet. Tukisumma 2000 euroa myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Yksinyrittäjän määritelmä

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Yksinyrittäjän tukea ei voi hakea, jos yksinyrittäjän määritelmä (ks. edellä) ei täyty. Jos yrityksessä on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät yritykseen työsuhteessa (palkansaajina), yritys ei täytä yksinyrittäjän määritelmää. Sen sijaan se voi kuulua ELY-keskusten palveluiden piiriin.

Avustuksen ehdot

Yksinyrittäjän tuen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen.

Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Tukea voi hakea rinnakkain työttömyysturvan kanssa

Yksinyrittäjän tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Yksinyrittäjän tuki ei vaikuta työttömyysturvan määrään, jos tukea on myönnetty kiinteisiin kuluihin. Jos tukea käytetään ansiotulona pidettävään vastikkeeseen, se voi vaikuttaa työttömyysturvan määrään. Ks. alempana sivulla yrittäjän työttömyysturvasta.
enintään viiden hengen yritys

1-5 henkilön yritykset – poikkeusrahoitusta ELY-keskukselta

Kenelle: Pienyrityksille (1-5 työntekijää). Myös yhdistys- tai säätiömuotoinen taho voi hakea tukea, jos toiminta on osoitettavissa liiketoiminnaksi. Rahoitusta ei myönnetä harrastus- tai aatteelliseen toimintaan.
Mihin: Kehitysavustus on tarkoitettu koronatilanteen vuoksi tarvittavan tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin, ja korkeintaan 6 kk:n kestoisiin hankkeisiin. Avustusta voi saada myös palkkakustannuksista, mutta vain liittyen joko tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. Suositus on hakea ensin avustusta tilanneanalyysiin ja sen tulosten pohjalta tukea kehittämistoimenpiteisiin. Tukea ei myönnetä nykyisen toiminnan käyttöpääomatarpeisiin. Sitä ei myönnetä myöskään operatiiviseen toimintaan, kuten markkinointimateriaalin tai verkkosivujen tekemiseen.
Edellytykset: Yrityksen toiminta on tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa koronan vuoksi ja yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa. Ei myönnetä samanaikaisesti mahdollisen Business Finlandin rahoituksen kanssa.
Kuinka paljon: Tilanneanalyysiin enintään 10 000 euroa ja enintään 80 % hyväksytyistä kustannuksista; kehittämistoimenpiteisiin enintään 100 000 euroa ja enintään 80 % hyväksytyistä todellisista kustannuksista.
Ennakkona? Voi saada 70 % avustuksesta. Koskee sekä tilanneanalyysin tekemistä että kehittämistoimenpiteitä.
Maksettava takaisin?: Ei.
Milloin: Nyt. Huomio hakuaikataulusta: Suomen hallitus on linjannut, että ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatukien haut suljetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea (ks. alempana) koskeva hallituksen esitys annetaan. Koronatukien hakujen voimassaoloaikana saapuneet hakemukset käsitellään.
Mistä: ELY-keskuksen verkkosivuilla lomakkeella
Tiedustelut: puhelin 0295 024 800 (klo 9-15); sähköposti poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi
Miten: Kirjautumalla ELY-keskuksen sivuilla ja täyttämällä sähköinen hakulomake. Sivuilta löytyy ohjeet. ELY-keskus kehottaa tutustumaan huolella ohjeisiin ja varmistumaan siitä, että hakee oikeantyyppistä kehittämisavustusta (koronaepidemian takia). Yhteystiedot ja tilinumero mukaan!
Tietosivu

Yhdestä viiteen henkeä työllistävät kuljetusyritykset voivat hakea rahoitusta ELY-keskuksilta, jos niiden toiminta kärsii tilapäisesti koronan vuoksi ja yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa. Tuki koskee kaikkia toimialoja paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksiä.

Yrityksen työntekijämäärään sisällytetään laskennallisesti 30 viikkotuntia tekevät hakuhetkellä. Osa-aikaisten työtunneista lasketaan yhteensä esimerkiksi 15 h /vk + 15 h /vk = 1 kpl (30 tunnin) työntekijöitä. Kehittämisavustuksen saantiin voidaan hyväksyä myös useampien yrittäjien (osakkaiden) palkkoja.

ELY-keskuksen avustusta ei tarvitse maksaa takaisin. Tukea ei voi hakea samanaikaisesti esimerkiksi Business Finlandilta.

Hakemukseen voi riittää yrittäjän omasanainen kuvaus siitä, mitä vaikutuksia koronatilanteella on ollut yritykselle sekä siitä, mitä yritys voisi lähteä selvittämään tai millaista uutta toimintaa kehittämään tilanteen korjaamiseksi. ELY-keskuksesta neuvotaan sisällyttämään hakemukseen koko asia mahdollisimman mietittynä, sillä jälkikäteinen täydentely hidastaa käsittelyä. On myös seurattava lisätietokyselyitä ja vastattava niihin nopeasti.

Avustuksen piiriin hyväksyttäviä kustannuksia voivat ovat:

 • Yrityksessä työskentelevien henkilöiden laskennalliset palkkakustannukset
 • Välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut), joiden määräksi esitetään asetuksen muutoksella enintään 50 % laskennallisista palkkamenoista

Palkkakustannusten osalta käytetään vakioitua laskennallista 2 000 euron palkan määrää/yrityksessä työskentelevä henkilö, riippumatta henkilölle tosiasiallisesti maksetusta palkasta. Hakemuksessa yritys ilmoittaa palkkakustannuksina tämän vakiopalkan mukaan lasketut palkkakustannukset. Vastaava laskennallinen kustannus henkilöä kohden ilmoitetaan myös maksatushakemuksessa.

 • Esimerkki: jos yrityksessä työskentelee kaksi henkilöä (esim. yrittäjä + yksi työntekijä), avustus määräytyisi seuraavasti: 2 henkilöä x 2 000 euroa + 50 % välilliset menot = 6 000 euroa, josta 80 % (tukitaso) eli avustus 4 800 euroa.

Tilanneanalyysin tekemiseksi ei hyväksytä esimerkiksi konsulttipalkkioita, kerrotaan ELY-keskuksesta.

Kehittämistoimenpiteisiin sisältyen voi hakea avustusta konsultointi-, asiantuntija-, kehittämis- ja testauspalveluiden tai vastaavien osaamista, tietotaitoa ja liiketoimintaa kehittävien ulkopuolisten palvelujen käytöstä aiheutuviin menoihin. Palvelujen on pääsääntöisesti perustuttava kirjalliseen tarjoukseen, josta on liitettävä kopio hakemuksen yhteyteen. Jos kirjallista tarjousta ei ole, hankesuunnitelmassa on kuvattava kyseinen palvelu ja perusteltava tarjouksen puuttuminen. Palveluntuottajan ei tarvitse tulla ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden kautta.

Kehittämistuet

Pk-yrityksille: Yritysten kehittämispalvelut ELY-keskukselta

Kenelle: Toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille yritysmuodosta riippumatta. Toimialalla ei ole merkitystä.
Mihin: Tarjolla myös koronatilanteen edellyttämiin yrityksen tilanneanalyysi- ja kehittämistarpeisiin.
Edellytykset: Yrityksellä oltava vähintään yksi tilinpäätös ja vähintään yksi yrittäjä tai työntekijä. Yrityksen talouden on oltava terveellä pohjalla ennen koronatilannetta, ja sillä on oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Ei saa olla maksamattomia verovelkoja.
Kuinka paljon: Liikkeenjohdon konsultointia, konsulttipäivän hinnaksi jää omavastuuosuus 30 eur + alv. Analyysin (Analyysi-palvelu) tekemiseen voi hakea 1-2 konsulttipäivää vuoden aikana. Toimenpidesuunnitelman tekemiseen (Konsultointi-palvelu) voi hakea enintään 15 konsulttipäivää kolmen vuoden aikana 2-5 päivän jaksoina.
Milloin: Jatkuva haku.
Mistä: ELY-keskuksen verkkosivuilla lomakkeella. Analyysi-tietosivu, Konsultointi-tietosivu
Miten: Kirjautumalla ELY-keskuksen sivuilla ja täyttämällä sähköinen hakulomake. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät em. Analyysi- ja Konsultointi-tietosivuilta.
Tiedustelut: Yritys-Suomi puhelinpalvelu 0295 020 500
Tietosivu

ELY-keskuksen kautta haettavien konsulttipalveluiden omavastuuosuutta on pudotettu koronan vuoksi 250-300 eurosta 30 euroon + alv konsultointipäivää kohden. Konsulttiapua on tarjolla erityisesti talouden hallintaan. Konsultti palvelee etäyhteyden välityksellä.

Palvelua on kahdenlaista:

Analyysi-palvelu

Liikkeenjohdon konsultti palvelee 1-2 päivän ajan ja kartoittaa yrittäjän kanssa yrityksen nykytilaa esimerkiksi talouden, markkinoiden ja tuotteiden kannalta. Palvelu soveltuu selviytymissuunnitelman tekemiseen koronatilanteessa.

Konsultointi-palvelu

Liikkeenjohdon konsultti palvelee tyypillisesti 2-5 päivän ajan ja auttaa yrittäjää kehittämään ennalta määrättyä osa-aluetta yritystoiminnassa. Osa-alue on määritelty Analyysi-palvelussa. Lopputuloksena on toimenpidesuunnitelma. Konsultointi-päiviä voidaan myöntää korkeintaan 15 kpl vuodessa. Palvelua voi käyttää myös kansainvälistymisstrategian suunnitteluun, mutta ei esimerkiksi yrityksen perustamiseen, hakemusten laadintaan tai markkinointimateriaalin tekemiseen. Konsultointi-päivän hinta on yritykselle 30 eur + alv.

Kehittämispalveluiden asiantuntijahaku

Omalle yritykselleen parhaan asiantuntijan voi valita 300 ELY-keskuksen suosittaman liikkeenjohdon konsultin joukosta. SKAL:n tekemässä koehaussa ei löytynyt suoraan varastointia ja liikennettä palvelevan toiminnan asiantuntijaa, mutta ELY-keskus auttaa konsultin valinnassa.

Linkki: asiantuntijahaku

pk-yritysten tuet

6-250 hengen yrityksille - Business Finland avustukset

Kenelle: 6-250 hengen yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk)
ja ”midcap-yritykset”, joiden liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa.
Mihin: Liiketoiminnan koronatilanteen aiheuttamaan rahoitustarpeeseen, johon liittyy kehittämistä.
Edellytykset: Yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin eikä sillä ole verovelkoja ulosotossa. Yrityksen liiketoiminta kärsii tilapäisesti koronasta ja se tarvitsee rahoitusta kehittääkseen uutta toimintaa – ei myyntitappioiden tai käyttöpääomatarpeen kattamiseen, tulevien ongelmien ennakointiin eikä samanaikaisesti mahdollisten ELY-keskuksen tukien kanssa.
Kuinka paljon: Yritys voi hakea joko esiselvitysrahoitusta (enintään 10 000 euroa) tai kehittämisrahoitusta (enintään 100 000 euroa) tai molempia samanaikaisesti.
Milloin: Nyt! Huomio aikataulusta: Suomen hallitus on linjannut, että ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatukien haut suljetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Koronatukien hakujen voimassaoloaikana saapuneet hakemukset käsitellään.
Mistä: Business Finlandilta. Tutustu ohjeisiin 
Tiedustelut: 029 469 5800  (klo 9-15)
Tietosivu

Business Finlandin myöntämän rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, ei kuitenkaan korvata menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita tai rahoittaa käyttöpääoman tarvetta. Rahoituksen ehtoihin on tutustuttava huolella. Hankkeesta on tehtävä loppuraportti ja hankkeen menoista tarkat selvitykset. Rahoitusta ei tarvitse maksaa takaisin.

Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista, ja se voidaan myöntää yritykselle pääsääntöisesti kerran. Kehittämisrahoitusta voi hakea myös suoraan ilman esiselvitysprojektia:

 1. Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa. Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa).
 2. Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa. Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 125 000 euroa).

Avainasemassa suunnitelma

Business Finlandista korostetaan, että kaksi samankaltaisessa tilanteessa olevaa yritystä voi hakea rahoitusta, joista toinen saa sen ja toinen ei. Ratkaisevaa on se, löytyykö yritykseltä suunnitelmaa, miten koronan vuoksi vaikeutuneesta tilanteesta selvitään ulos.

Kustannustuki

Kaikille yrityksille - kustannustuki Valtiokonttorista

Kenelle: Toimialariippumattomasti koronasta kärsiville yrityksille - myös yksinyrittäjille sekä yhdistyksille, jotka tekevät liiketoimintaa.
Mihin: Vaikeasti sopeutettaviin kustannuksiin, kuten kiinteisiin menoihin ja palkkakuluihin kahden kuukauden ajalta.
Edellytykset: Yrityksen liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronatilanteen vuoksi ja sillä on vaikeasti sopeutettavia kuluja. Yrityksen mahdollisesti saamat muut tuet otetaan huomioon kustannustukea myönnettäessä. Esimerkiksi ELY-keskuksen ja Business Finlandin tuet huomioidaan 70-prosenttisesti. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan parhaillaan kustannustukeen liittyvää lakia sekä hakukriteereitä ja määritellään, minkä suuruinen liikevaihdon lasku riittää tuen saamiseen ja kuinka paljon yrityksen kustannuksista korvataan.
Kuinka paljon: Yrityskohtainen tuki on 2 000–200 000 euroa. 
Huomio ELY-keskuksen ja Business Finlandin hakuprosesseista: Hallitus on linjannut, että kun hallituksen esitys kustannustuista annetaan, ELY-keskukset ja Business Finlandin koronatukien haut suljetaan, ja ne jatkavat normaaleilla rahoitusinstrumenteillaan. 
Milloin: Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan 1.6. alkaen
Mistä: Valtiokonttorista. Tuen hakumekanismi ei ole valmis. 
Miten: Valtiokonttorin sähköisen asiointikanavan kautta. Kun yksityiskohdat tarkentuvat, Valtiokonttori tiedottaa lisää kotisivuillaan ja some-kanavissaan, ja me tiedotamme jäsenille.
Tiedustelut: Julkaisemme tiedon kun mahdollinen neuvontapuhelinnumero ja -sähköpostiosoite on julkaistu.
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote
Valtiokonttorin tiedote

Pk-yrityksille maksutonta työsuhdeneuvontaa 2020-2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut maksuttoman neuvontapuhelinpalvelun pk-yrityksille työelämää ja työllistämistä koskevasta sääntelystä. Puheluihin vastataan arkisin klo 8–16 numerossa 09 229 224 ja kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse: neuvonta@yritystentyosuhdeneuvonta.fi. Neuvontapalvelun tuottaa Suomen Yrittäjät ja sen rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. Palvelua saavat kaikki yritykset yrittäjäjärjestön jäsenyydestä riippumatta.

Neuvontaa annetaan arkisin kello 8–16 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä tarvittaessa muillakin kielillä maahanmuuttajayrittäjien palvelemiseksi. 

Tavoitteena on tukea työllisyyttä, ehkäistä työpaikkojen erimielisyyksiä, parantaa työmarkkinoiden toimintaa sekä lisätä työnantajien ja työntekijöiden yhteistyötä.

finnveran tuki

Lisärahoituksen takaukset - Finnverasta

Kenelle: Suomalaisille yrityksille, ks. alta linkeistä tuotteiden hakuedellytykset.
Tuotteet: Enintään 3 vuotta toimineille alkutakaus ja yli 3 vuotta toimineille pk-takaus
Mihin: Pankin myöntämän käyttöpääoman takaustarpeeseen.
Edellytykset: Yrityksen liiketoiminta kärsii tilapäisesti korona aiheuttamasta suhdannetilanteesta ja se tarvitsee lisärahoitusta selvitäkseen tilanteen yli. Alkutakauksen edellytys on, että yhtiön omistus on 100% yksityisomistuksessa. PK-takauksen edellytys on, että yli 50 % omistuksesta on yksityishenkilöillä. Alkutakauksen lisäedellytyksenä on omistajien henkilötakaus Finnveran takaamalle lainalle 25 % osuudesta. Jos yhtiöllä esimerkiksi kaksi omistajaa ja Finnveran takaus olisi 80 000 euroa, tulee kummankin omistajan henkilövastuuseen 10 000 euroa.
Ei suoraa tukea: Finnveran takauksesta peritään maksu. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi asiakasyrityksen tilinpäätöstietoihin perustuva riskiluokka ja luottoaika. Takaukset miljoonaan euroon asti myönnetään pääosin ilman vakuuksia.
Kuinka paljon: Pk-takauksella voidaan kattaa korkeintaan 150 000 euron laina tai kasvuhakuisten pk-yritysten investointien ja käyttöpääoman rahoitusta.
Alkutakauksen enimmäismäärä on 80 000 euroa.
Milloin: Nyt!
Mistä ja Miten? Ensisijaisesti omalta pankilta tai muulta rahoittajalta haetaan lainaa joustoa jo myönnettyyn rahoitukseen, ja pankki hakee Finnveralta takausta. Tutustu ohjeisiin: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille
Tiedustelut: 029 460 2580
Tietosivu  https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

Suomen hallitus on lisäämässä Finnveran rahoitusvaltuuksia koronatilanteen vuoksi ja nostamassa luotto- ja takaustappioiden korvausosuuttaan Finnveralle. Finnveran ensisijainen toimintamuoto on takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää takauksen. Finnvera myöntää myös lainoja. Finnveran pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuuksia laajennetaan koskemaan koronatilanteen aiheuttamia talousvaikeuksia.

Oma pankki tärkein neuvottelukumppani

Yrittäjän kannattaa ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin. Pankit ovat jo viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Finnvera takaa pankkien yrityksille myöntämiä lainoja ja hyväksyy aiemmin takaamiinsa lainoihin maksuajan pidennyksiä.

Yrittäjän työttömyysturva

Kenelle: Yrittäjille, toimintamaana Suomi
Mihin: Työttömyyden aiheuttamaan ansionmenetykseen koronan vuoksi
Edellytykset: Kun yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti koronaepidemiasta johtuen.
Milloin: Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen takautuvasti 16.3.2020 alkaen, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät. Jos ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi 15.4. jälkeen, voi työmarkkinatukea hakea siitä päivästä lähtien, kun työnhaku on ollut voimassa TE-palveluissa.
Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika on 3 kuukautta.
Mistä: TE-toimistojen kautta Kelalta.
Paljonko: Kelan maksama työmarkkinatuki on 33,66 eur/pv. Sitä maksetaan 5 päivältä viikossa. 
TE-keskuksen tietosivu, ks. myös Kelan erinomainen ohjesivusto

Yrittäjä voi hakea koronatilanteesta johtuen laajennettua työttömyystukea rinnakkain yksinyrittäjän tuen kanssa. Jos yksinyrittäjä on hakenut tukea kunnista, se otetaan myöhemmin huomioon haettaessa työttömyysturvaa. 

Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa poikkeusoloissa yrittäjien yhdenvertaisuuden. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikä vähentää selvitystyön ja harkinnan tarvetta työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Yleinen asumistuki

Yrittäjä voi olla oikeutettu myös yleiseen asumistukeen. Asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Jos koronaepidemia on vaikuttanut yritystoimintaan ja yrittäjä on saanut TE-toimistosta lausunnon oikeudesta työmarkkinatukeen, yrittäjän tulona otetaan yleisessä asumistuessa poikkeuksellisesti huomioon työmarkkinatuki ja mahdollinen oma arvio yritystulosta, vaikka yrittäjällä olisi voimassa oleva YEL-vakuutus. 

Lue lisää asumistuesta

Helpotusta verovelallisille

Verohallinto helpottaa verovelkojen maksujärjestelymenettelyä 25.3.2020 – 31.8.2020 välillä haettuihin maksujärjestelyihin koronatilanteen vuoksi.  

Maksujärjestelyn avulla verovelvollinen voi saada lisäaikaa verojen maksuun. Helpotettu maksujärjestely koskee myös auto- ja valmisteveron maksulykkäyksiä. 

Maksujärjestelyn edellytykset

Maksujärjestelyn edellytyksenä on, ettei veroja ole vielä ulosotossa ja kaikki veroilmoitukset, palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu.

Aikataulu

Verohallinto käsittelee 25.3.2020 jälkeen jätetyt hakemukset sen jälkeen, kun lakimuutos veroja koskevien viivästyskorkojen tilapäisestä alentamisesta 7 %:sta 4 %:iin on hyväksytty.

25.3. alkaen käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Lisätietoa
 

Ennen koronaa maksuvaikeuksissa olleille yrityksille

Jos yritys on maksuvaikeuksissa ennen koronatilannetta, tarjolla on Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu. Se tarjoaa maksutonta apua yrityksen liiketoiminnan tervehdyttämiseen.

Puhelin: 02 9502 4880 (pvm/mpm) arkisin klo 9-16
Rådgivning 02 9502 4880 på svenska på torsdagar kl. 9–16

Infosivu

Yritys-Suomi Talousapu

neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä. Puhelinpalvelu
02950 24880
(ark. 9.00–16.00)

Ekonomiska stöd till transportföretag

Coronaviruset har betydande konsekvenser för företagsverksamhet.

Kuljetuspalveluita

KAUPPA | TEOLLISUUS:
Kuljetuspalveluita
koronatilanteessa

Kysy koronatilanteesta

korona@skal.fi
09 478 999

I samarbete för våra medlem: