Kuljetusyritykset ja koronaan varautuminen

Kuljetusyrittäjä, varaudu koronaan näin

Varmista liiketoimintasi jatkuminen  - katso kuljetusyrittäjän yritystuet koronatilanteessa -pakettimme

Suojaa henkilöstö ja asiakkaat

 • Vältä henkilökunnan tarpeetonta fyysistä kanssakäymistä.
 • Ohjeista ja tiedota henkilökuntaasi viranomaisohjeiden mukaisesti.
 • Ota käyttöön käsineitä, emäksiset puhdistusaineet, käsienpesu ja käsihuuhteet. Pyri puhdistamaan ajoneuvo käyttäjän vaihtuessa. Ihoa lähelle tulevien laitteiden puhdistaminen on erikoisen tärkeää.

Näin perustat varautumisryhmän

THL suosittaa varautumisryhmän perustamista työpaikoille. Ryhmä ottaa vastuun mahdolliseen tartuntatautiepidemiaan valmistautumisesta. Jo kahdesta henkilöstä tulee riittävä varautumisryhmä. On tärkeää voida neuvotella poikkeustilanteessa toisen kanssa ja saada vahvistusta omille näkemyksille.

Tätä varautumisryhmä tekee:

 • koordinoi, ohjeistaa ja viestii työntekijöille varautumisesta, tarvittaessa myös ulkopuolisille.
 • tekee varautumissuunnitelman (esimerkiksi Word-dokumentti) ja päivittää sitä tarpeen mukaan.
 • seuraa valtakunnallista tilannetta, UM:n matkustustiedotteita sekä THL:n ja Työterveyslaitoksen ohjeita.
 • arvioi esimerkiksi mahdollisten karanteenien vaikutusta toimintaan ja toimitusketjuihin.

Koronan torjunta palvelutilanteissa ja työpaikalla

Toiminta asiakaspalvelutilanteessa tartuntojen välttämiseksi

Jos mahdollista:

 • Vältä työskentelyä asiakkaan välittömässä läheisyydessä.
 • Vältä kättelyä.
 • Käännä kasvosi pois yskivästä henkilöstä ja pyydä tätä yskimään hihaansa, tarjoa nenäliinaa tms. 
 • Käytä käsineitä, jos kosket työssäsi asiakkaan koskettelemiin esineisiin. Suosittelemme kertakäyttökäsineitä, jotka hävitetään käytön jälkeen sekajätteenä. Jos käytät muita työkäsineitä, pese ne työvuoron päättyessä ja kuivata hyvin.
 • Puhdista kädet vedellä ja saippualla tai käsihuuhteella ("käsidesi") käsineiden riisumisen jälkeen tai käsineittä työskennellessä, asiakkaan tavaroihin koskemisen jälkeen.
 • Opasta tiloissasi vierailevia henkilöitä reippaasti käsienpesuun. Varaa käyttöön riittävästi saippuaa ja mieluiten kertakäyttöpyyhkeitä.
 • Jos käsienpesu ei ole mahdollista, järjestä alkoholipitoista käsihuuhdetta saataville.
 • Katso Käsienpesuvideo, yskimishygienia ja materiaalia asiakkaiden opastukseen.
 • Katso käsineidenriisumisohje: Käsineet on riisuttava koskematta niiden likaiseen ulkopintaan. 

Siivouksen tehostaminen asiakastiloissa

 • Puhdista vierailijoiden koskemat pinnat (ovenkahvat, kaiteet, huonekalut, pöytäpinnat, kosketusnäytöt ja muut näppäimistöt sekä WC- ja pesutilat) huolellisesti ja usein. 
 • Käytä perussiivouksessa heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Siivousta voi tehostaa käyttämällä tarvittaessa desinfiointiainetta, erityisesti saniteettitiloissa.
 • Käytä pintojen pyyhintään mieluiten kertakäyttöisiä siivousliinoja.
 • Kerää käytetyt pyyhintäliinat omaan astiaan. Pese ja kuivata siivousliinat ja muut siivousvälineet huolellisesti päivittäin - pyykinpesussa vähintään +60 celsiusasteen lämpötila tai desinfioiva pesuaine. 
 • Laita roskakoreihin vuotamattomat pussit ja hävitä polttoon menevään sekajätteeseen. Tyhjennä roskis tavallista useammin, ennen kuin se ehtii tulla aivan täyteen. Tyhjennä roskakorit päivittäin varsinkin julkisissa tiloissa.
 • Elektroniikan puhdistus: näppäimistöille, matkapuhelimille jne. on laitevalmistajien suositukset ja elektroniikkaa myyvistä liikkeistä voi ostaa niille tarkoitettuja puhdistusvälineitä. Nihkeäksi kostutettu mikrokuituliina on varsin turvallinen, kunhan sammutat laitteen virran ja varmistat ettei kosteutta pääse laitteen sisälle tai näppäinten väliin. Kuivaa laite ennen käyttöä.

Ohjeistus siivoukseen covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi 

Elintarvikkeiden käsittely – henkilöstötilat  ja -ruokalat

 • Elintarvikkeisiin, ruoan valmistusvälineisiin ja tarjoiluastioihin kosketaan vain puhtain, tervein käsin.
 • Tarjolla oleville elintarvikkeille tulee olla ottimet.
 • Ottimia, leipä- ja voiveitsiä sekä esimerkiksi leivän suojana olevia liinoja on vaihdettava usein päivän aikana.
 • Painikkeita ja kahvoja, joista asiakkaat annostelevat ruokia ja juomia, on puhdistettava usein. 

Suomessa voimaan poikkeuksia kuljettajan ajo- ja lepoaikasäädöksiin 17.1.2022 alkaen

Suomessa astuu voimaan määräaikaisia poikkeuksia ajo- ja lepoaikasäädöksiin 17.1.2022 - 15.2.2022. Poikkeuksen taustalla on pahentunut koronatilanne ja sen vaikutukset kuljettajien sairastavuuteen. SKAL on tuonut ajo- ja lepoaikapoikkeuksen tarvetta viranomaisten tietoon alkuvuoden aikana.

Poikkeukset ajo- ja lepoaikakoihin välillä 17.1.2022 – 15.2.2022:

1. Vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 11 tuntia

2. Viikoittainen ajoaika saa olla enintään 60 tuntia

3. Kahden peräkkäisen viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 120 tuntia

4. Vuorokautisen lepoajan on oltava joka päivä vähintään 9 tuntia

5. Viikkolevon saa lyhentää vähintään 24 tuntiin joka toinen viikko ilman korvaavaa lepoaikaa

6. Viimeistään 5,5 tunnin ajon jälkeen on pidettävä 45 minuutin tauko, jonka saa jaksottaa myös niin, että 15 minuutin tauko pidetään ensin ja 30 minuutin tauko sen jälkeen;

7. Vähintään 45 tunnin viikkolevon voi kuljettajan valinnan mukaan pitää myös ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset nukkumismahdollisuudet ja ajoneuvo on pysäköitynä.

SKALin tiedote

Helpotuksia verovelkojen maksujärjestelymenettelyyn

Verohallinto helpottaa verovelkojen maksujärjestelymenettelyä 25.3.2020 – 31.8.2020 välillä haettuihin maksujärjestelyihin koronatilanteen vuoksi.  

Maksujärjestelyn avulla verovelvollinen voi saada lisäaikaa verojen maksuun. Helpotettu maksujärjestely koskee myös auto- ja valmisteveron maksulykkäyksiä. 

Maksujärjestelyn edellytykset

Maksujärjestelyn edellytyksenä on, ettei veroja ole vielä ulosotossa ja kaikki veroilmoitukset, palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu.

Aikataulu

Verohallinto käsittelee 25.3.2020 jälkeen jätetyt hakemukset sen jälkeen, kun lakimuutos veroja koskevien viivästyskorkojen tilapäisestä alentamisesta 7 %:sta 4 %:iin on hyväksytty.

25.3. alkaen käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Lisätietoa:

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/voit-hakea-yrityksellesi-maksuj%c3%a4rjestely%c3%a4-helpotetuin-ehdoin/

Jos kuljetusyrittäjä sairastuu koronaan

 • Nyrkkisääntö sairastuneelle on jäädä kotiin ja välttää tartuttamasta muita työpaikalla.
 • Varmista, että paikat joissa olet liikkunut ja esimerkiksi ajoneuvot, puhdistetaan asianmukaisesti.
 • Seuraa terveydenhuollosta tulevia ohjeita ja ole tarvittaessa koronaneuvontapuhelimeen 0295 535 535.
 • Jos olet yrityksesi ainoa toimija, ole yhteydessä verkostoihisi kuljetusten jatkumiseksi ja ilmoita tilanteesta asiakkaalle.
 • Pidä ennen kaikkea huolta itsestäsi, terveys on tärkein!

Katso myös: THL:n koronakysymykset ja -vastaukset

Jos työntekijä sairastuu koronaan

 • Ohjeista työntekijäsi noudattamaan viimeisimpiä viranomaisohjeita koronaan sairastuneiden osalta. Katso ohjeet luotettavasta lähteestä, esim. www.thl.fi
 • Varmista, että paikat joissa sairastunut on liikkunut ja esimerkiksi ajoneuvot, puhdistetaan asianmukaisesti.
 • Ryhdy varamiesjärjestelyihin ja varmista töiden jatkuminen sairaustapauksesta riippumatta.
 • Pidä hyvää huolta itsestäsi ja henkilöstöstäsi, terveys on tärkein!

Katso myös: THL:n koronakysymykset ja -vastaukset

Karanteenitilanteet

Karanteenimääräys ja sen seuraukset

 • Karanteeniin määrätty henkilö joutuu välttämään kontaktia muihin ihmisiin viranomaisen määräyksestä.
 • Henkilön voi määrätä karanteeniin vain tartuntatautilääkäri.
 • Karanteeniin määrätyn työntekijän kanssa voidaan tarvittaessa sopia etätyöstä.
 • Karanteenimääräystä ei saa rikkoa lain nojalla. Terveydensuojelurikkomuksesta voidaan tuomita sakkoon tai enintään kolmen kuukauden vankeuteen (rikoslain 44. luvun 2 §:n 2. kohta)

Kuka maksaa karanteenin seuraukset?

 • Periaatteessa yhteiskunta karanteeniin määrätyn osalta. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään koronaviruksen leviämisen estämiseksi.
 • Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.

Kelan tiedote tartuntapäivärahasta
THL:n sivuilla tietoa karanteenista

TTL kehottaa yrityksiä pohtimaan, tulisiko työpaikan sairaslomakäytäntöjä tarpeen muuttaa.

Matkustaminen ja karanteeni

Työpaikoilla tulee noudattaa valmiuslain määräyksiä sekä THL:n ja ulkoministeriön matkustusohjeita.

Ulkoministeriön matkustustiedotteet
Ulkoministeriön matkustusilmoitus

Korona ja kuljetukset muissa maissa

Kattojärjestö IRU kerää ja julkaisee tietoa koronan vaikutuksista eri maiden logistiikkaan ja rajaliikenteeseen. Ks. tilanne maittain: IRU Flash Info.

Ajo- ja lepoaikapoikkeus koronasta johtuen Ruotsissa

Ruotsi on myöntänyt tavaraliikenteelle poikkeuksen ajo- ja lepoaikoihin koronapandemiasta johtuen. Poikkeuksen asiasisältö löytyy oheisesta liitteestä (liite ruotsinkielinen). Mikäli yrityksesi liikennöi Ruotsissa ja hyödyntää tätä poikkeusta, tulee kuljettajalla olla ajoneuvossa mukana kopio päätöksestä (liite). Dokumentti on esitettävä viranomaiselle tarvittaessa. 

Ajo- ja lepoaikapoikkeus Norjassa on päättynyt

Norjan ajo- ja lepoaikojen poikkeus on loppunut 14.5. Norjan yhdistys NLF on vahvistanut asian. 

Asiasta lisää Norjan liikenneviranomaisten sivuilla. Lisätietoa SKAL:n koronatiimiltä.

Ajo- ja lepoaikapoikkeukset Euroopan maissa

Moni Euroopan maa on tehnyt väliaikaisesti kansallisen poikkeuksen ajo- ja lepoaikasäänöistä. Luotettavin lähde poikkeuksista on komission liikennepääosasto (DGMOVE) ylläpitämä listaus (linkki). Lista on englanninkielinen.

Peseytymismahdollisuudet liikenneasemilla korona-aikaan

Jäseniltä tulleiden havaintojen mukaan liikenneasemien peseytymispaikkoja ja sosiaalitiloja on suljettu kuljettajilta koronan vuoksi. Etenkin pitkämatkalaisille on hankalaa toimia ilman peseytymis- ja wc-mahdollisuutta. Kysyimme polttoainejakelijoiden ketjujohdolta, miten ne linjaavat asiaa

Neste: Pyrimme pitämään mahdollisuuksien mukaan liikenneasemat ravintolapalveluineen auki. Asemat ovat kuitenkin kauppiasvetoisia, jolloin jokainen tekee omat päätöksensä tilanteen mukaan. Vastaus 19.3. (Neste-asemat)

ABC:  ABC-ketjun rahtaritaukotilat ovat käytettävissä poikkeusoloista huolimatta teidän jäsenistölle, joka turvaa tavaravirran kulun toimittajilta logistiikkakeskuksiin ja sieltä edelleen marketeihin. 
Suuret kiitokset tästä teidän jäsenistölle! Olemme valitettavasti pakotettuja aukioloaikamuutoksiin ja jopa joidenkin toimipaikkojen sulkemiseen. Työmäärä marketeissa on kasvanut merkittävästi. Toimipisteiden aukioloajat löytyvät täältä. Päivitetty 31.3.

Teboil: Pyrimme mahdollisuuksien mukaan pitämään asemia avoinna. Teboilin sivuille tulee päivitetty lista huoltamoiden aukioloajoista. Esim. Tähtihovi mahdollisesti sulkeutuu yöaikaan. Vastaus 23.3. (Teboil-asemat)

Shell: HelmiSimpukka-ravintoloiden yhteydessä olevat kuljettajien sauna- ja suihkutilat ovat avoinna asemien aukioloaikojen puitteissa. Mahdolliset muutokset asemien normaaleihin aukioloaikoihin löytyvät täältä. Asemien poikkeavat aukioloajat päivitetään toistaiseksi vain kyseiselle sivulle, ei yksittäisen aseman tietoihin st1.fi, helmisimpukka.fi tai shell.fi asemahaussa. 25.3.

 

Kuljetusyrityksen yritystuet

Kuljetusyrityksille tarjolla olevia julkisia tukimuotoja koronatilanteessa.

ALT: Työntekijöiden lomautusilmoitusaika 5 päiväksi

Muutos on voimassa koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi määräajan.

Jäsen, tuleehan uutiskirjeemme?

Uutiskirjeistä saat päivitykset koronasta ja muusta, tilaa halutessasi useampaan sähköpostiosoitteeseen.
Ilmoita puuttuvasta osoitteesta: jasenrekisteri@skal.fi
puhelin 09 4789 9399

Jos et ole jäsen, liity nyt!

I samarbete för våra medlemmar: