Uutishuone

Ajankohtaisimmat uutiset, lausunnot ja tapahtumat sekä SKAL Kuljetusbarometrit.

Ajankohtaista tietoa ammattidieselistä

Ajankohtaista tietoa ammattidieselistä

Ammattidiesel-sivultamme löydät koottuna kaikki aiemmat ja tulevat tiedotteemme ja lausuntomme asiasta.

Yhteispeliä-blogi

Merkintöjä liikenteestä, vaikuttamisesta, yrittämisestä ja vähän muustakin. Kirjoittajina SKAL:in oma väki ja kutsutut vierailijat.

Lue eKuljetusyrittäjää

Lue eKuljetusyrittäjää

Kuljetusyrittäjä-lehteä voi nyt lukea myös verkossa. Tutustu uuteen eKuljetusyrittäjään, joka käsittelee yrittäjille ajankohtaisia ilmiöitä maanteiden tavaraliikenteessä yrittäjä- ja asiantuntijahaastattelujen sekä teema-artikkeleiden avulla.

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL tekee kolme kertaa vuodessa kuljetusbarometrin, jolla mitataan jäsenyritysten ajatuksia ja tuntoja kuljetusmarkkinoiden nykyhetkestä, menneistä kuukausista ja lähitulevaisuuden näkymistä.

Kuvapankki

Kuvapankki

Kuvapankista löydät kuvia SKAL:n tapahtumista ja asiantuntijoistamme sekä SKAL:n logot kieliversioineen.

Tulevat tapahtumat

3.3.2023 - 4.3.2023
Risteily, Viking Grace, Turku
16.3.2023
Paikkakunnilla ympäri Suomen
25.5.2023 - 27.5.2023
Paviljonki, Jyväskylä
10.6.2023
Kulttuurikeskus Korundi, Rovaniemi
15.9.2023
Ruka, Kuusamo
27.10.2023 - 29.10.2023
Silja Symphony, Tallink Silja
12.6.2021 10:00 SKAL rf
I år sökte vi ett företag med förmåga att skapa tillväxt med hjälp av strategiska partnerskap och på ett ansvarsfullt sätt. Jylhäs satsning på sin stora och mångformiga kundkrets, i form av högklassig service och engagerade arbetstagare, gjorde stort intryck på urvalskommittén.
12.6.2021 09:57 SKAL rf
Nu krävs det att beslutsfattarna har modet att förnya trafikbeskattningen utan att orsaka transportföretagarna orimliga utgifter.
26.4.2020 15:00 SKAL rf
På grund av coronasituationen har nästan alla EU-länder tagit i bruk tillfälliga undantag från bestämmelserna i förordningen om kör- och vilotider.
24.1.2020 12:00 SKAL rf
Kundens ansvar för transportens laglighet aktiverade 745 transportföretagare att svara på enkäten SKAL Transportbarometern. Enkäten visar att nästan var tredje transportkund inte är intresserad av att kör- och vilotiderna iakttas vid transporterna och var fjärde jordbyggnadskund har förutsatt överlaster av transportföretaget. Transportföretagens intressebevakare SKAL bemöter missförhållandet med handboken Reilu kuljetus (Rättvis transport) för transportkunderna.
15.1.2020 08:41 SKAL rf
Transportbranschens intresseorganisationer SKAL och ALT har utarbetat tydliga anvisningar för transportkunderna, i vilka transportbeställarens lagstadgade skyldigheter gås igenom. Grundvalen för rättvis transport är att dessa skyldigheter iakttas. Organisationerna bjuder med transportkunderna i kampanjen – tillsammans skapar vi en rättvisare transportmarknad.
14.1.2020 12:29 SKAL rf
Finlands Transport och Logistik SKAL rf överräcker priset Transportkuben år 2019 till riksdagens kommunikationsutskott. Med erkännandet vill SKAL lyfta fram Finlands fungerande lagstiftningsprocess, som grundar sig på intensiv samverkan mellan lagstiftare och sakkunniga.
18.5.2020 12:00 SKAL rf
Finlands Transport och Logistik SKAL r.f. framför att på Er ort och på området för Vasaregionens avfallsnämnd skulle avfallstransporterna bäst ordnas genom att fastighetsinnehavaren själv ordnar dessa transporter.
27.4.2020 09:43 SKAL rf
Finlands Transport och Logistik SKAL rf anser att på området av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har inte sådana till avfallslagen baserade motiveringar framförts, vilka skulle hindra valet av ett av fastighetsinnehavare ordnat avfallstransportsystem beträffande transport av slam från slamavskiljaren och samlingsbrunnar. På regionen finns omfattande utbud av privata och pålitliga avfallstransportörer på skäliga och icke-diskriminerade villkor.
25.5.2020 13:34 Kommunikationsministeriet
Det återgås till normala kör- och vilotider i tunga trafiken
4.5.2020 12:21 Justitieministeriet
Sammanslutningar hålls senast den 30 september 2020. Lagen trädde i kraft den 1 maj 2020.
28.5.2019 10:40 Traficom
Inom vägtrafiken kan trafikidkarens giltiga trafiktillstånd kontrolleras via förfrågningstjänsten på basis av trafikidkarens namn, FO-nummer, tillståndets nummer eller en kombination av dessa. I tjänsten kan man också kontrollera giltigheten för en anmälan om bedrivande av gods- eller taxitrafik.
15.3.2019 10:44 Kommunikationsministeriet
Reformen av lagstiftningen om transport av farliga ämnen framskrider. Kommunikationsministeriet har tillsatt en styrgrupp för reformprojektet. Den har i uppdrag att biträda vid uppdateringen av lagen om transport av farliga ämnen och de författningar som utfärdats med stöd av den.

I samarbete för våra medlemmar: