Uutiset ja lausunnot

20 uutista ja tiedotetta
14.1.2020 12:29 SKAL rf
Finlands Transport och Logistik SKAL rf överräcker priset Transportkuben år 2019 till riksdagens kommunikationsutskott. Med erkännandet vill SKAL lyfta fram Finlands fungerande lagstiftningsprocess, som grundar sig på intensiv samverkan mellan lagstiftare och sakkunniga.
26.9.2019 12:18 SKAL rf
Nedgången i den finländska ekonomin märks i september månads SKAL Transportbarometer. Konsumenternas och företagens tro på ekonomin sviktar och de politiska fluktuationerna och marknadsfluktuationerna i Europa inverkar direkt på exporten. Den minskade efterfrågan på transporter måste beaktas i Finlands budgetbeslut och kostnadsbördan får inte ökas genom höjningar av bränsleskatten.
24.6.2019 12:52 SKAL
Nedgången i den totala ekonomin och i synnerhet inom byggande märks i SKAL Transportbarometer. De prognostiserade transportmängderna för sommarsäsongen 2019 har sjunkit till nivån för år 2016. Osäkerheten inom ekonomin och bristen på kunnig arbetskraft försvagar transportföretagens tillväxtambitioner. Företagens förväntningar riktas mot regeringens tilläggsbudget i juni och väginvesteringarna. Nu är säsongen för beläggningsarbete på vägarna!
8.6.2019 20:00 SKAL
Kuljetus Leistilä Oy i Nakkila lyckades sälja idén om gemensamma godstransporter till sina sinsemellan konkurrerande kunder i början av 2000-talet, då konceptet fortfarande upplevdes som främmande. Samtransporterna har senare blivit etablerade, och effektiviserar logistiken och minskar koldioxidavtrycket. De är ett exempel på Kuljetus Leistilä Oy:s förmåga att skapa framgång genom nätverkande.
8.6.2019 11:00 SKAL
Finland behöver en fungerande godstrafik, som betjänar oss på ett hållbart sätt ur synvinkeln för såväl miljön som samhällsekonomin. Därför måste målet för trafikbeskattningen vara en förbättrad miljövänlighet och samtidigt, i likvärdig ställning, en förbättring av Finlands konkurrenskraft.
28.5.2019 10:40 Traficom
Inom vägtrafiken kan trafikidkarens giltiga trafiktillstånd kontrolleras via förfrågningstjänsten på basis av trafikidkarens namn, FO-nummer, tillståndets nummer eller en kombination av dessa. I tjänsten kan man också kontrollera giltigheten för en anmälan om bedrivande av gods- eller taxitrafik.
15.3.2019 10:44 Kommunikationsministeriet
Reformen av lagstiftningen om transport av farliga ämnen framskrider. Kommunikationsministeriet har tillsatt en styrgrupp för reformprojektet. Den har i uppdrag att biträda vid uppdateringen av lagen om transport av farliga ämnen och de författningar som utfärdats med stöd av den.
15.1.2019 15:55 SKAL
Finlands Transport och Logistik SKAL rf belönar europaparlamentariker Merja Kyllönen med priset Transportkuben 2018. Kyllönen, som även har verkat som trafikminister, har på ett betydelsefullt sätt skött intressebevakningen för den finländska godstrafiken på landsvägar i EU:s lagberedning.
25.4.2018 12:55 SKAL
Svenskspråkiga trafiktillståndskursen i Vasa ordnas 29.8–5.9.2018.
15.11.2017 10:30 SKAL
Den nya webbplatsen har också en förnyad webbshop, SKAL Shop, transportbranschens arbetskraftsportal samt e-Kuljetusyrittäjä.
  •  

I samarbete för våra medlemmar: