Uutiset ja lausunnot

Lausunnot ovat olennainen osa edunvalvontaa. Tiedotteistamme löydät kannannottomme maanteiden tavaraliikenteen ajankohtaisiin säädöshankkeisiin ja ilmiöihin.
6 uutista ja tiedotetta

Maj 2020

25.5.2020 13:34 Kommunikationsministeriet
Det återgås till normala kör- och vilotider i tunga trafiken
4.5.2020 12:21 Justitieministeriet
Sammanslutningar hålls senast den 30 september 2020. Lagen trädde i kraft den 1 maj 2020.

Maj 2019

28.5.2019 10:40 Traficom
Inom vägtrafiken kan trafikidkarens giltiga trafiktillstånd kontrolleras via förfrågningstjänsten på basis av trafikidkarens namn, FO-nummer, tillståndets nummer eller en kombination av dessa. I tjänsten kan man också kontrollera giltigheten för en anmälan om bedrivande av gods- eller taxitrafik.

Mars 2019

15.3.2019 10:44 Kommunikationsministeriet
Reformen av lagstiftningen om transport av farliga ämnen framskrider. Kommunikationsministeriet har tillsatt en styrgrupp för reformprojektet. Den har i uppdrag att biträda vid uppdateringen av lagen om transport av farliga ämnen och de författningar som utfärdats med stöd av den.

December 2018

5.12.2018 13:17 Trafi
I början av 2017 infördes ett register över riskvärdering av vägtransportföretag i hela EU. Under det drygt ett och ett halvt år som registret funnits har i synnerhet överträdelser av bestämmelserna om kör- och vilotider gett finländska transportföretag anmärkningar.
5.12.2018 13:05 Trafi
Alla nya lastbilar och bussar som tas i bruk inom EU-området efter den 15 juni 2019 utrustas med den nya generationens digitala färdskrivare (smart färdskrivare). Nya funktioner är bland annat betydligt förbättrade informationssäkerhets- och dataskyddsegenskaper, bättre anslutningsmöjligheter till transportföretagens egna affärssystem, möjlighet att övervaka kör- och vilotider på distans samt registrering av fordonets positionsdata.

I samarbete för våra medlemmar: