Uutiset ja lausunnot

Lausunnot ovat olennainen osa edunvalvontaa. Tiedotteistamme löydät kannannottomme maanteiden tavaraliikenteen ajankohtaisiin säädöshankkeisiin ja ilmiöihin.
14 uutista ja tiedotetta

Juni 2021

12.6.2021 10:00 SKAL rf
I år sökte vi ett företag med förmåga att skapa tillväxt med hjälp av strategiska partnerskap och på ett ansvarsfullt sätt. Jylhäs satsning på sin stora och mångformiga kundkrets, i form av högklassig service och engagerade arbetstagare, gjorde stort intryck på urvalskommittén.
12.6.2021 09:57 SKAL rf
Nu krävs det att beslutsfattarna har modet att förnya trafikbeskattningen utan att orsaka transportföretagarna orimliga utgifter.

April 2020

26.4.2020 15:00 SKAL rf
På grund av coronasituationen har nästan alla EU-länder tagit i bruk tillfälliga undantag från bestämmelserna i förordningen om kör- och vilotider.

Januari 2020

24.1.2020 12:00 SKAL rf
Kundens ansvar för transportens laglighet aktiverade 745 transportföretagare att svara på enkäten SKAL Transportbarometern. Enkäten visar att nästan var tredje transportkund inte är intresserad av att kör- och vilotiderna iakttas vid transporterna och var fjärde jordbyggnadskund har förutsatt överlaster av transportföretaget. Transportföretagens intressebevakare SKAL bemöter missförhållandet med handboken Reilu kuljetus (Rättvis transport) för transportkunderna.
15.1.2020 08:41 SKAL rf
Transportbranschens intresseorganisationer SKAL och ALT har utarbetat tydliga anvisningar för transportkunderna, i vilka transportbeställarens lagstadgade skyldigheter gås igenom. Grundvalen för rättvis transport är att dessa skyldigheter iakttas. Organisationerna bjuder med transportkunderna i kampanjen – tillsammans skapar vi en rättvisare transportmarknad.
14.1.2020 12:29 SKAL rf
Finlands Transport och Logistik SKAL rf överräcker priset Transportkuben år 2019 till riksdagens kommunikationsutskott. Med erkännandet vill SKAL lyfta fram Finlands fungerande lagstiftningsprocess, som grundar sig på intensiv samverkan mellan lagstiftare och sakkunniga.

September 2019

26.9.2019 12:18 SKAL rf
Nedgången i den finländska ekonomin märks i september månads SKAL Transportbarometer. Konsumenternas och företagens tro på ekonomin sviktar och de politiska fluktuationerna och marknadsfluktuationerna i Europa inverkar direkt på exporten. Den minskade efterfrågan på transporter måste beaktas i Finlands budgetbeslut och kostnadsbördan får inte ökas genom höjningar av bränsleskatten.

Juni 2019

24.6.2019 12:52 SKAL
Nedgången i den totala ekonomin och i synnerhet inom byggande märks i SKAL Transportbarometer. De prognostiserade transportmängderna för sommarsäsongen 2019 har sjunkit till nivån för år 2016. Osäkerheten inom ekonomin och bristen på kunnig arbetskraft försvagar transportföretagens tillväxtambitioner. Företagens förväntningar riktas mot regeringens tilläggsbudget i juni och väginvesteringarna. Nu är säsongen för beläggningsarbete på vägarna!
8.6.2019 20:00 SKAL
Kuljetus Leistilä Oy i Nakkila lyckades sälja idén om gemensamma godstransporter till sina sinsemellan konkurrerande kunder i början av 2000-talet, då konceptet fortfarande upplevdes som främmande. Samtransporterna har senare blivit etablerade, och effektiviserar logistiken och minskar koldioxidavtrycket. De är ett exempel på Kuljetus Leistilä Oy:s förmåga att skapa framgång genom nätverkande.
8.6.2019 11:00 SKAL
Finland behöver en fungerande godstrafik, som betjänar oss på ett hållbart sätt ur synvinkeln för såväl miljön som samhällsekonomin. Därför måste målet för trafikbeskattningen vara en förbättrad miljövänlighet och samtidigt, i likvärdig ställning, en förbättring av Finlands konkurrenskraft.

I samarbete för våra medlemmar: