26.4.2020 15:00
SKAL rf

Undantag från kör- och vilotider i Finland

På grund av coronasituationen har nästan alla EU-länder tagit i bruk tillfälliga undantag från bestämmelserna i förordningen om kör- och vilotider. Undantagen varierar mellan olika länder, vilket medför att man  gällande internationell trafik måste kontrollera tiden för ikraftvarande och innehållet i varje lands eventuella undantag.

I Finland gäller 26.4.–31.5.2020 följande, förändrade undantag från kör- och vilotider:

  1. Den dagliga körtiden per dygn får vara högst 11 timmar,
  2. Den maximala körtiden per vecka är 60 timmar,
  3. Under två på varandra följande veckor får körtiden vara maximalt 120 timmar,
  4. Den dagliga vilotiden per dygn ska vara minst 9 timmar;
  5. Veckovilan får förkortas till minst 24 timmar varannan vecka utan ersättande vilotid,
  6. Efter en körperiod på 5,5 timmar ska en 45 minuter lång rast hållas, vilken även kan fördelas så att 30 minuter hålls först och därefter 15 minuter,
  7. Regelbunden veckovila, på annan plats än fordonets stationeringsort, får enligt chaufförens eget val tas i fordonet, om det är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje chaufför och så att fordonet är parkerat.

Detta nya undantag är i kraft till och med den 31 maj 2020.

Undantag och användning av färdskrivare

Om chaufförer nyttjar dessa undantag från förordningen om kör- och vilotider, ska de använda färdskrivare normalt. Det bör observeras att färdskrivaren fortfarande ger chauffören påminnelser enligt normala bestämmelser och ger förmaningar om chauffören avviker från de kör- eller vilotider som gäller under normala förhållanden. För att chauffören ska kunna iaktta undantagsbestämmelserna, är det skäl för chauffören att bokföra sina kör-, arbets-, rast- och vilotider manuellt.

I samarbete för våra medlemmar: