12.6.2021 10:00
SKAL rf

SKAL Transportföretag 2021: Fördomsfri nyskapare Kuljetus ja Muutto O. Jylhä Oy

På bilden företrädare för företagets nya generation, transportchef Tommi Jylhä, verkställande direktör Pekka Jylhä samt Reetta Jylhä, som sköter företagets marknadsföring och utvecklingsprojekt.

Jyväskyläföretaget Jylhäs verksamhet präglas av modigt införande av nya lösningar, omsorg om personalen och kontinuerlig förbättring av kundupplevelsen. Bolaget har lyckats växa och effektivisera sin verksamhet genom att kombinera behoven hos olika typer av kunder i den inhemska och europeiska trafiken. Det har investerat på ett riskmedvetet och smart sätt. Enligt kundresponsen skiljer Jylhä sig ur mängden genom sin ödmjuka approach, flexibilitet, pålitlighet och kundbetjäning. Tack vare dessa förtjänster belönades företaget med priset SKAL Transportföretag 2021.

Kuljetus ja Muutto O. Jylhä Oy fick sin början år 1961 i form av ett företag med en man och en bil, och flyttransport som specialitet. Verksamheten fortsatte i liten skala under flera år. År 1989 började Jylhä som första finländska transportföretag transportera blommor för import från Europa. På 1990-talet utvidgade Jylhä sina Europatransporter till att omfatta flera kombinationer och kunder. Effektiviteten ökade när bolaget började transportera blommor och livsmedel med samma tempererade fordonskombinationer.

Jylhäs strategi är att säkerställa leveranskedjans flexibilitet och kvalitet genom att i stor utsträckning hålla den i egna händer. Tack vare ett omsorgsfullt skräddarsytt system för verksamhetsstyrning kan bolaget följa med de många olika kundernas godsflöden i realtid. Egna fordon och eget terminalnätverk möjliggör effektivt kombinerande av transporter och hög fyllnadsgrad. De mångsidigt utrustade terminalerna är belägna i Nordsjö i Helsingfors och i Jyväskylä samt i Aalsmeer, Maasdijk i Nederländerna och Lübeck i Tyskland. Med hjälp av ett litet och effektivt nätverk av underleverantörer kan bolaget bland annat jämna ut säsongstoppar.

Jylhä har skapat ny praxis för transportbranschen och fördomsfritt tagit i bruk ny teknologi för att förbättra kundupplevelsen. Tack vare Jylhäs 24/7-jour erbjuds kunnig hjälp vid problemsituationer oberoende av tid på dygnet. Till terminalen i Nordsjö har man skaffat några dragmästare, dvs. terminaltraktorer, för att säkerställa snabb hantering av trailrar och containrar. Också utomstående aktörer köper den effektivitetsfrämjande tjänsten. Ny teknologi representeras bland annat av den av NASA utvecklade luftreningstekniken Airocide, som garanterar ren luft för produkterna under hela transporten. Luftreningen förlänger blommornas hållbarhet, frukternas försäljningstid och minskar svinnet, vilket på så vis ökar miljövänligheten. Jylhä har också som första finländska transportföretag tagit i bruk en långtradare som använder flytande naturgas i Europatrafiken.

Jylhä arbetar ständigt för ökad kundnöjdhet och ökat välbefinnande hos personalen. Bolaget grundade, som första företag i Finland, ett avlösningssystem för trafiken mellan tyska Travemünde och Nederländerna. Systemet möjliggör att ett fordon rör sig hela 20 timmar när föraren byts, vilket ökar leveransens effektivitet. Förarna behöver inte övernatta invid vägen, eftersom Jylhä har skaffat lägenheter för deras bruk. Chaufförerna får till och med bada bastu i terminalen i Tyskland! I arbetstagarnas lönesystem ingår en frivillig pensionsförsäkring, vars storlek man själv kan påverka t.ex. genom körsättet och kvaliteten på kundservicen. Arbetstagarnas trivsel avspeglas på kundupplevelsen. Många kundrelationer har fortsatt, fördjupats och utvidgats genom årtiondena.

Idag kör Jylhäs fordon regelbundet i Finland, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Sverige, Danmark, Spanien, Italien, Frankrike och Storbritannien. I företaget arbetar 115 yrkesutbildade personer inom transportbranschen, vilka kompletteras av ett underleverantörsnätverk med cirka 15 fordon. Trots expanderingen har Jylhä helt och hållet bevarats som familjeföretag. I serviceutbudet ingår fortfarande flytt- och livsmedelstransporter, vilka verksamheten en gång i tiden startade med. Kuljetus ja Muutto O. Jylhä Oy beviljades år 2020 kvalitetscertifikat ISO 9001 och miljöcertifikat ISO 14001.

I år sökte vi ett företag med förmåga att skapa tillväxt med hjälp av strategiska partnerskap och på ett ansvarsfullt sätt. Jylhäs satsning på sin stora och mångformiga kundkrets, i form av högklassig service och engagerade arbetstagare, gjorde stort intryck på urvalskommittén. När man sedan lägger till verksamhetens pionjärskaraktär och internationella omfattning, har Jylhä lyckats utomordentligt väl i sina föresatser, konstaterade kommitténs ordförande, överdirektör Olli-Pekka Rantala från kommunikationsministeriet.

SKAL Transportföretag har utsetts sedan år 1989. Det transportföretag som belönas får ett vandringspris och en staty. Priset doneras av Neste Abp.

SKAL Transportföretag – urvalskommittén 2021
avdelningschef Olli-Pekka Rantala, Kommunikationsministeriet (ordförande)
verkställande direktör Pasi Anteroinen, Trafikskyddet
direktör Jukka Impiö, Pohjola Försäkring
kolumnist Kyösti Jurvelin, Kauppalehti
polisöverinspektör Hannu Kautto, Polisstyrelsen
försäljnings- och marknadsdirektör Tuomas Kulola, Neste Abp
ordförande Jani Ylälehto, SKAL
kommunikationschef Heini Polamo, SKAL (sekreterare)

I samarbete för våra medlemmar: