14.1.2020 12:29
SKAL rf

Priset Transportkuben till kommunikationsutskottet

Finlands Transport och Logistik SKAL rf överräcker priset Transportkuben år 2019 till riksdagens kommunikationsutskott. Med erkännandet vill SKAL lyfta fram Finlands fungerande lagstiftningsprocess, som grundar sig på intensiv samverkan mellan lagstiftare och sakkunniga.

Riksdagens utskott begär i lagstiftningsarbetet sakkunniga om utlåtanden gällande den lag som är under behandling och kallar in dem för utfrågningar. Utifrån utfrågningarna och utlåtandena bildar sig utskottets medlemmar en mer exakt uppfattning om vilka konsekvenser de nya bestämmelserna har för dem som omfattas av den aktuella lagen. Konsekvensbedömning är en förutsättning för framgångsrikt lagstiftningsarbete.

I kommunikationsutskottets arbete har denna samverkan redan länge, under olika regeringsperioder, fungerat särskilt väl, och de sakkunnigas kunnande har värdesatts, konstaterar SKAL:s ordförande, ekonomieråd Teppo Mikkola.

Priset Transportkuben år 2019 togs emot av kommunikationsutskottets ordförande Suna Kymäläinen (sdp), utskottsråd Mika Boedeker och utskottsråd Juha Perttula under seminariet Rättvis transport i Helsingfors den 15 januari 2020.

Kommunikationsutskottet är ett av riksdagens 16 permanenta fackutskott. Utskottens huvuduppgift är som regel att behandla de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde och utarbeta betänkanden för behandling i plenum. År 2019 beredde SKAL 70 utlåtanden och deltog i 20 utfrågningar. Majoriteten av utlåtandena och utfrågningarna gällde kommunikationsutskottets lagstiftningsarbete.
 
Priset Transportkuben
Transportkuben är ett erkännande som Finlands Transport och Logistik SKAL rf årligen delar ut för målmedvetet arbete för den finländska transportnäringen. Transportkuben år 2018 tilldelades europaparlamentariker Merja Kyllönen för aktiv verksamhet i synnerhet i beredningen av EU:s rörlighetspaket #kuljetuskuutio.
 
Finlands Transport och Logistik SKAL rf är en intressebevakningsorganisation för företag inom vägtrafikens godstransporter och företag som erbjuder logistiktjänster. Till organisationens medlemskår hör cirka 4 700 transportföretagare runtom i Finland. www.skal.fi, @SKALry 

Tilläggsuppgifter:

Teppo Mikkola, ordförande, SKAL, telefon 0400 598 758
Heini Polamo, kommunikationschef, SKAL, telefon 040 506 0131

 

 

I samarbete för våra medlemmar: