28.5.2019 10:40
Traficom

Giltigheten för ett trafiktillstånd kan kontrolleras via förfrågningstjänsten för uppgifter om trafiktillstånd och anmälningar

Inom vägtrafiken kan trafikidkarens giltiga trafiktillstånd kontrolleras via förfrågningstjänsten på basis av trafikidkarens namn, FO-nummer, tillståndets nummer eller en kombination av dessa. I tjänsten kan man också kontrollera giltigheten för en anmälan om bedrivande av gods- eller taxitrafik.

Via tjänsten kan man få följande uppgifter:

  • trafikidkarens namn
  • trafikidkarens FO-nummer
  • typ av trafiktillstånd
  • trafiktillståndets nummer
  • giltigheten för trafiktillståndet
  • giltigheten för anmälan om bedrivande av godstrafik
  • giltigheten för anmälan om bedrivande av taxitrafik

Tjänsten är gratis.

Ytterligare information

Information om förfrågningstjänsten

Tf. kommunikationsdirektör Jaana Mäkiniemi, Traficom, jaana.makiniemi(at)traficom.fi, tfn 029 534 5844, 050 326 3744

I samarbete för våra medlemmar: