Utbildning och experttjänster

SKALs yrkesbehörighets- och trafikföretagarutbildning är ett begrepp inom branschen.

Utbildning och experttjänster

Vi ordnar utbildningen i samarbete med nätverket av utbildare och samarbetsläroanstalterna. Vi erbjuder medlemsprissatta utbildningar via de regionala föreningarna och lokalföreningarna samt för KTK-fältet. Temaseminarier marknadsförs för bestämda målgrupper.

SKAL är en av de ledande utbildningsorganisationerna inom logistiksektorn i Finland. Bekanta dig med vårt utbud av utbildning och kom med!

Våra experter betjänar

Våra experter känner vägtrafikens godstransporter lagstifning och kraven i Finland och i EU. Vi erbjuder experttjänster till våra medlemmar. Rådgivnings- och stödtjänsterna för transport- och logistikföretag är reserverade för SKALs medlemmar. Ta kontakt!

I samarbete för våra medlemmar: