SKAL i ett nötskal

Vi verkar för våra medlemsföretag genom att erbjuda den bästa medlemsservicen och genom att vara en överlägsen intressebevakare i samhället.

Vad gör SKAL

Vår styrelse består av transportföretagare som med stöd av sin egen praktiska erfarenhet styr riktningen för intressebevakningen. Intressebevakningsarbetet hjälper alla företag som utövar tillståndsbelagd godstrafik på landsväg. Vår ledningsgrupp består av experter på det egna området. Med sina team betjänar de våra ca 4 300 medlemsföretag genom att fortlöpande informera, ge råd och organisera verksamheten.

Vår expertis täcker bland annat kraven och förfarande gällande tillstånd inom branschen, ärenden som hänför sig till grundandet av ett företag samt utbildning av företagare och chaufförer, fordonens mått och massa, krav gällande vändförmåga och andra tekniska normer, lagstiftningen som styr företagsverksamheten inom branschen, miljökrav, ärenden som hänför sig till vägunderhållet, kostnadsstrukturerna och trafiksäkerhetsfrågor inom den tunga trafiken.

Vi informerar våra medlemsföretag om förändringar som gäller transportbranschen och vi beaktar företagarnas önskemål i vår informationsverksamhet. Informationen till medlemmarna sker genom SKALs medlemsnätverk, tidningen Kuljetusyrittäjä, meddelanden och nyhetsbrev samt olika organisationstillfällen. Dessutom använder sig SKALs regionala föreningar och specialorganisationer av sina egna kanaler för att förmedla information till sina medlemmar.

Enligt vår uppskattning sysselsätter godstrafiken på landsväg idag ca 100 000 personer.

Verksamhetsidé och värden

SKAL bevakar intressena för finska företag som utför godstransporter på landsväg och logistiska tjänster. Vi verkar för våra medlemsföretag genom att erbjuda den bästa medlemsservicen och genom att vara en överlägsen intressebevakare i samhället.

SKAL – morgondagens vägvisare

Våra värden

På medlemmens sida

Det finska transportföretaget är på många sätt viktigt för vårt samhälle. Transportföretagen har grundat SKAL för att oförtröttligt bevaka medlemmarnas intressen och utveckla verksamhetsmiljön så att den är gynnsam för medlemskåren. Vi garanterar att varje medlem får en rättvis behandling i vår organisation.

Tillförlitlig expert

SKAL är en tillförlitlig expert för sina medlemmar, partners, myndigheterna och medierna. Som medlem kan du alltid lita på att SKAL ger riktiga råd i frågor som berör din verksamhet. Vi utför intressebevakningsarbete och vi förmedlar information ärligt och på sakliga grunder.

Stark och finländsk

Samhällets funktioner kräver hela tiden pålitliga och säkra landsvägstransporter. Det finska transportföretaget behärskar även de svåra förhållandena och gör det möjligt att hjulen i samhället snurrar dygnet runt och oberoende av årstiden. Då transporterna sköts med finska företags krafter förverkligas samtidigt ett samhällsansvar.

Organisation

Finlands Transport och Logistik SKAL rf består av medlemsföretag, lokala föreningar, regionala föreningar och specialorganisationer, samt av logistik-, associerade, samarbets- och veteranmedlemmar. En stark expertorganisation står till dessas tjänst på huvudkontoret i Transportkuben i Helsingfors. SKAL rf fungerar som en centralorganisation och branschsektionsföreningar och regionala föreningar är dess medlemmar. SKAL har nio regionala föreningar som sköter intressebevakningen för sina medlemmar på sitt eget geografiska område. De regionala föreningarna täcker hela landet.

SKAL Verkställande direktör är Anssi Kujala.

Organisationen har dessutom en permanent adress och representant i Bryssel, direktör Pasi Moisio.

Kontakt information

SKAL i Bryssel

Då merparten av lagstiftningen vad gäller trafik, landsvägslogistik och transportnäringen sker på EU-nivå, verkar SKAL aktivt för beredningen och beslutsfattande av den EU-lagstiftning som har att göra med branschen. Organisationens permanenta representant i Bryssel rapporterar också till Biltrafikens arbetsgivarförbund, Företagarna i Finland, Bussförbundet, Finlands Taxiförbund, Autoalan Keskusliitto AKL ry, Infra ry, Autokoululiitto och Suomen Tieyhdistys.

De regionala föreningarna

De regionala föreningarna arrangerar utbildning och evenemang för sin egen regions medlemmar samt sköter medlemmarnas trafiktillståndsärenden inom sitt eget område. De regionala föreningarna är även aktivt med och påverkar myndighetsbeslut som fattas på det egna området.

Södra Finlands Transportföretagare rf
Klubbekrigarvägen 7, 00400 Helsingfors (09) 478 999 och (09) 587 9800
Verkställande direktör Mikko Voutilainen
tfn 040 517 7133, mikko.voutilainen(at)skal.fi

Helsingfors Transportföretagare rf
Klubbekrigarvägen 7, 00400 Helsingfors (09) 478 999
Verkställande direktör Jaakko Pajula
tfn (09) 47899 364, 040 582 2258, jaakko.pajula(at)skal.fi

Sydöstra Finlands Transportföretagare rf
Kouvolankatu 22, 45100 Kouvola
tfn 0400 550 545
Verkställande direktör Eeva-Maija Koponen
tfn 0400 550 545, eeva-maija.koponen(at)skal.fi
Västra Finlands Transportföretagare rf
Mariegatan 4 B 32, 20100 Åbo
Verkställande direktör Tero Siitonen
tfn 040 8600 901, tero.siitonen(at)skal.fi
Inre Finlands Transportföretagare rf
Kasarmikatu 6, 13100 Tavastehus,
tfn (09) 478 99 444
Verkställande direktör Pia Vuori
tfn 040 747 4462, pia.vuori(at)skal.fi

SKAL Norra-Finland rf
Terminaalitie 6, 90400 Uleåborg
Verksamhetsledare Taavi Heikkinen
tfn 0400 282 785, taavi.heikkinen(at)skal.fi

Koskikatu 10 A 8, 96200 Rovaniemi
Regionchef Kaija Jaatinen
tfn 040 537 5159, kaija.jaatinen(at)skal.fi

SKAL Mellersta Finland rf
Kauppakatu 22, 40100 Jyväskylä

Heikki Lappalainen
tfn (09) 478 99 440, heikki.lappalainen(at)skal.fi
Jouni Bergroth
tfn (09) 478 99 442, jouni.bergroth(at)skal.fi

SKAL Pohjanmaa – Österbotten rf
Keskuskatu 9, PL 202, 60101 Seinäjoki
Verksamhetsledare Riikka Pakkala
tfn 050 372 4791, riikka.pakkala(at)skal.fi

SKAL Östra Finland rf
Porrassalmenkatu 19 A 11, 50100 St Michel,
tfn 020 741 6607
Verksamhetsledare Heikki Lappalainen
tfn 09 478 99 440, heikki.lappalainen(at)skal.fi

Savilahdentie 6 L 27, 70210 Kuopio
Regionchef Jouni Bergroth
tfn (09) 478 99 442, jouni.bergroth(at)skal.fi

 

 

Specialorganisationerna

Specialorganisationerna har specialiserat sig på intressebevakning på sitt eget specialområde. De ger utbildning för sina medlemmar och arrangerar egna evenemang och är aktivt med i lagstiftningsarbetet som gäller deras specialgebit.
 

Livsmedelsbranschens Transportföretagare rf
Klubbekrigarvägen 7, 00400 Helsingfors,
tfn (09) 478 999, fax (09) 47899 438

Verkställande direktör Seppo Tolonen
tfn (09) 47899 339, 0400 202 895
seppo.tolonen(at)skal.fi

Skogsbranschens Transportföretagare rf
Klubbekrigarvägen 7, 00400 Helsingfors,
tfn (09) 478 999, fax (09) 587 8520
Puijonkatu 25, 70100 Kuopio
tfn 0500 376 618

Verksamhetsledare Kari Palojärvi
tfn 0500 376 618, kari.palojarvi(at)skal.fi

SKAL branschsektionerna rf
Klubbekrigarvägen 7, 00400 Helsinki,
fax (09) 587 8573, skals(at)skal.fi

Verkställande direktör Pia Henriksson
tfn (09) 4789 9340, 040 040 7227 199 pia.henriksson(at)skal.fi
fax(09) 587 1391
Byråsekreterare Hanni Tuomaala, tfn (09) 478 99317, hanni.tuomaala(at)skal.fi
Byråsekreterare Tanja Sjölund, tfn (09) 478 99351, tanja.sjolund(at)skal.fi

Priser och erkännanden

SKAL delar årligen tillsammans med sina samarbetspartners ut betydande pris inom transport- och logistikbranschen som är SKAL Transportföretag. SKAL administrerar dessutom flera stiftelser och fonder som delar ut stipendier och hyllningar. För meriterade företagare och representanter för intressentgrupper ansöks om förtjänstmedaljer. Även SKALs regionala föreningar och specialorganisationer delar ut priset årets företagare till sina egna medlemsföretag.

I samarbete för våra medlemmar: