Nyheter

23 uutista ja tiedotetta

Juni 2021

12.6.2021 10:00 SKAL rf
I år sökte vi ett företag med förmåga att skapa tillväxt med hjälp av strategiska partnerskap och på ett ansvarsfullt sätt. Jylhäs satsning på sin stora och mångformiga kundkrets, i form av högklassig service och engagerade arbetstagare, gjorde stort intryck på urvalskommittén.
12.6.2021 09:57 SKAL rf
Nu krävs det att beslutsfattarna har modet att förnya trafikbeskattningen utan att orsaka transportföretagarna orimliga utgifter.

Juni 2020

Maj 2020

25.5.2020 13:34 Kommunikationsministeriet
Det återgås till normala kör- och vilotider i tunga trafiken
18.5.2020 12:00 SKAL rf
Finlands Transport och Logistik SKAL r.f. framför att på Er ort och på området för Vasaregionens avfallsnämnd skulle avfallstransporterna bäst ordnas genom att fastighetsinnehavaren själv ordnar dessa transporter.
4.5.2020 12:21 Justitieministeriet
Sammanslutningar hålls senast den 30 september 2020. Lagen trädde i kraft den 1 maj 2020.

April 2020

27.4.2020 09:43 SKAL rf
Finlands Transport och Logistik SKAL rf anser att på området av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har inte sådana till avfallslagen baserade motiveringar framförts, vilka skulle hindra valet av ett av fastighetsinnehavare ordnat avfallstransportsystem beträffande transport av slam från slamavskiljaren och samlingsbrunnar. På regionen finns omfattande utbud av privata och pålitliga avfallstransportörer på skäliga och icke-diskriminerade villkor.
26.4.2020 15:00 SKAL rf
På grund av coronasituationen har nästan alla EU-länder tagit i bruk tillfälliga undantag från bestämmelserna i förordningen om kör- och vilotider.

Januari 2020

24.1.2020 12:00 SKAL rf
Kundens ansvar för transportens laglighet aktiverade 745 transportföretagare att svara på enkäten SKAL Transportbarometern. Enkäten visar att nästan var tredje transportkund inte är intresserad av att kör- och vilotiderna iakttas vid transporterna och var fjärde jordbyggnadskund har förutsatt överlaster av transportföretaget. Transportföretagens intressebevakare SKAL bemöter missförhållandet med handboken Reilu kuljetus (Rättvis transport) för transportkunderna.
15.1.2020 08:41 SKAL rf
Transportbranschens intresseorganisationer SKAL och ALT har utarbetat tydliga anvisningar för transportkunderna, i vilka transportbeställarens lagstadgade skyldigheter gås igenom. Grundvalen för rättvis transport är att dessa skyldigheter iakttas. Organisationerna bjuder med transportkunderna i kampanjen – tillsammans skapar vi en rättvisare transportmarknad.

I samarbete för våra medlemmar: