Finlands Transport och Logistik SKAL rf

Vi är en intressebevakningsorganisation för företag inom vägtrafikens godstransporter och för företag som erbjuder logistiska tjänster.

I samarbete för våra medlemmar: